KORU - Koulutuksella ruokamaakunta nousuun - SeAMK Projektit

KORU - Koulutuksella ruokamaakunta nousuun

Hankkeen tavoitteet

KORU-hanke tarjoaa maakunnassa oman osaamisen päivittämistä sekä uusia yhteistyöverkostoja yrityksille.

 1. Tavoitteena on elintarvikesektorin yritysten johdon, henkilöstön ja yrittäjien osaamisen lisääminen muutostilanteissa. Koulutukset auttavat osallistujia oppimaan laadunseurantamenetelmät ja -työkalut, joita tarvitaan ruokatuotteiden kehittämisessä ja valmistuksessa.
 2. Koulutuksen tuloksena osallistujilla on valmiudet vastata nopeasti muuttuvien markkinoiden vaatimuksiin sekä eri asiakaspintojen kysyntään paikallisilla markkinoilla.
 3. Koulutukseen osallistuvat voivat hankkeen jälkeen toimia työntekijöinä elintarvikeyrityksissä tai joko yksin tai muutaman henkilön ryhmissä rakentaa uutta ruokayritystoimintaa päivitetyillä tiedoilla ja työkaluilla

Hanke sopii myös julkisen tahon ylläpitämiin, vuokrattavissa olevien “pienkeittiöiden” toimijoille, joilla on Y-tunnus, sekä henkilöille, jotka valmistavat räätälöityjä laitteita elintarvikealalle.

KORUN tarjoamat maksuttomat koulutustyöpajat ovat monipuolisia ja osallistujien on mahdollista valita yritystään parhaiten palvelevat koulutustyöpaketit.

Koulutuksessa perehdytään elintarviketoiminnan perusteisiin, tuotantohygieniaan, asiakastarpeen tunnistamiseen ja muutoskyvykkyyden lisäämiseen soveltuvilla laadunvarmistusmenetelmillä sekä tuoteaihioiden, – konseptien kehittämisellä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Hankkeen toimenpiteet

 • Hanke kouluttaa osallistujia elintarvikeprosessin, -lainsäädännön ja liiketalouden vaatimuksista.
 • Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat huomioida hygieeniset toimintatavat elintarviketiloissa.
 • Osallistujat osaavat koulutuksen jälkeen erotella vähäriskisen toiminnan korkeamman riskin elintarvikevalmistuksesta.
 • Hanketoiminnot tapahtuvat koulutuspäivissä ja työpajoissa. Tässä hankkeessa on tarkoitus, että paikalliset/alueelliset elintarviketoimijat verkostoituvat. Osallistujia kannustetaan aktiivisesti yhteistyöhön toistensa kanssa ja luomaan sopivia ryhmiä, jotka mahdollistavat hankkeen jälkeen elintarvikevalmistuksen laajemmassa mittakaavassa.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat reagoida asiakkaiden (kaupan, ravintoloiden, kuntien ruokapalvelujen) muuttuneisiin tarpeisiin. Erityisesti COVID19-pandemian myötä on havaittavissa, että kuluttajat arvostavat lähellä tuotettua ruokaa ja haluavat ostaa suoraan paikallisilta tuottajilta.

 1. Tavoitteena on parantaa maaseudulla asuvien mahdollisuuksia lisätä maaseudun elinvoimaisuutta ja hankkia elantonsa turvallisella ja maukkaalla lähiruoalla.
 2. Tarkoitus on opettaa eteläpohjalaisia osallistujia hyödyntämään hygienia- ja laatumenetelmiä, jotta uusi elintarvikelainsäädäntö täyttyy.
 3. Tarkoitus on luoda nopeita ja luotettavia sekä helppokäyttöisiä kirjausjärjestelmiä, joilla prosessin eri vaiheita seurataan laadullisesti.
 4. Hankkeessa tuotetut materiaalit tulevat olemaan julkisesti kaikkien saatavilla.

Hankkeen työpaketit

TP 1  Elintarviketoiminnan perusteiden oppiminen ja verkostojen rakentaminen

 • Tutustutaan erityyppisiin proseseihin ja niiden vaatimiin tiloihin sekä laitteisiin
 • Elintarvikealinsäädännön muutokset
 • Tuote- ja pakkausmerkinnät
 • Liiketoiminnan lainalaisuudet, markkinointi ja rahoitus

Linkki ilmoittautumiseen: https://forms.office.com/r/rfdpgiPH7T 

TP 2  Tuotantohygienia ja tarpeiden tunnistaminen tuotantotiloissa

 • Tässä osassa kootaan tietoa tilojen kunnostamisesta, rakentamisesta tai vuokraamisesta.
 • Living Lab ympäristötoimintaan kohteet valitaan osallistujin kiinnostuksen mukaan
 •  Tähän työpakettiin kuuluvat mm omavalvonta, siivoustoiminnan vaatimukset sekä uusi jätelaki.
 • Lisäksi tässä osuudessa voi olla eri laitetoimittajia sekä tutustutaan alueella oleviin vapaisiin vuokrattaviin toimitiloihin.

Linkki ilmoittautumiseen: https://forms.office.com/r/E1XVhvWDu9

 

TP 3  Asiakaslähtöinen projektikoulutus

 • Menetelmiä asiakastarpeen tunnistamiseen
 • Menetelmiä kilpailukyvyn parantamiseksi
 • Koulutus prosessimaiseen työskentelyyn
 • Tutustuminen tuotantotiloihin yritysvierailujen kautta
 • Aistinvaraisen arviointi työkaluna
 • Yhteiskehittämisen menetelmät tuotekehityksessä
 • Oppimista yritystarinoiden kautta
 • Palvelumuotoilu,trendit,yrityksen brändi

Linkki ilmoittautumiseen: https://forms.office.com/r/AxwTwaXuKK

TP 4  Muutoskyvykkyyden lisääminen soveltamalla laadunvarmistusmenetelmiä

 • Laatu- ja tuotantokriteerien koulutus,  jossa tutustutaan erilaisiin mittausmenetelmiin
 •  Mittausmenetelmien koulutus ja soveltuvuus, eri mittausmenetelmien koulutusta
 •  Erilaisten menetelmien käyttöönotto ja kannattavuus, dataan liittyvän prosessien kehittäminen sekä visualisointi sekä kannataavuus

Ilmoittautuuminen tähän TP avataan myöhemmin.

Alustavasti tästä TP osallistumisesta voi laittaa sähköpostia:  taina.seppala-kolkka@seamk.fi

TP 5  Prosessien ja tilojen kehittäminen living lab ympäristössä

 • Tässä kokonaisuudessa yhdistetään edellä opitut teemat ja tutustutaan vielä erilaisiin laadunhallintamenetelmien teoriaan sekä käytäntöön.
 • Tässä osiossa voidaan vielä syventää ja tarkentaa eri työpakettien teemoissa käsitettyjä asioita.
 • Päivän mittainen tutustuminen Flavoriaan Turussa, touko- tai kesäkuussa

llmoittautuminen tähän TP avataan myöhemmin

Alustavasti tästä TP osallistumisesta voi laittaa sähköposta:  taina.seppala-kolkka@seamk.fi

 

Hankkeen perustiedot

Hanke-aika  1.1.2022- 31.8.2023

Hankkeen budjetti   308 383 euroa

Hanketoimijat ovat   SeAMK ja Turun yliopisto

Ajankohtaista

lisää uutisia

Lisätiedot

Vaalea nainen seisoo toinen käsi lanteella ja toinen takin liepeessä.

Taina Seppälä-Kolkka

Asiantuntija, tki

sähköposti

Taina.Seppala-Kolkka(a)seamk.fi

puhelin

+358406807095