KORU - Koulutuksella ruokamaakunta nousuun - SeAMK Projektit

KORU - Koulutuksella ruokamaakunta nousuun

KORU-hanke tarjoaa maakunnassa oman osaamisen päivittämistä sekä uusia yhteistyöverkostoja yrityksille ja muille yhteisöille. KORUN tarjoamat maksuttomat koulutustyöpajat ovat monipuolisia ja osallistujien on mahdollista valita yritystään parhaiten palvelevat koulutustyöpaketit.

Tapahtumat

Lisää tapahtumia

Mitä KORU-hanke pitää sisällään?

 • Elintarviketoiminnan perusteisiin tutuminen
 • Tuotantohygieniaan perehtyminen
 • Kuinka tunnistaa asiakastarve ja lisätä muutoskyvykkyyttä
 • Koulutusta laadunseurantajärjestelmistä, sekä työkaluja niiden käyttöön
 • Tuoteaihioiden ja -konseptien kehittämisellä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Kenelle KORU-hanke on suunnattu?

 • Elintarvikesektorin yritysten johto, henkilöstö ja yrittäjät.
 • Elintarvikealalle räätälöityjä laitteita valmistavat henkilöt ja yritykset

Miksi osallistua KORU-hankkeeseen?

 • Osaamisen lisääminen muutostilanteissa.
 • Hanke kouluttaa osallistujia elintarvikeprosessin, -lainsäädännön ja liiketalouden vaatimuksista.
 • Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat huomioida hygieeniset toimintatavat elintarviketiloissa.
 • Osallistujat osaavat koulutuksen jälkeen erotella vähäriskisen toiminnan korkeamman riskin elintarvikevalmistuksesta.
 • Koulutuspäivissä ja työpajoissa paikalliset ja alueelliset elintarviketoimijat verkostoituvat. Osallistujia kannustetaan aktiivisesti yhteistyöhön toistensa kanssa ja luomaan sopivia ryhmiä, jotka mahdollistavat hankkeen jälkeen elintarvikevalmistuksen laajemmassa mittakaavassa.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat reagoida asiakkaiden (kaupan, ravintoloiden, kuntien ruokapalvelujen) muuttuneisiin tarpeisiin. Erityisesti COVID19-pandemian myötä on havaittavissa, että kuluttajat arvostavat lähellä tuotettua ruokaa ja haluavat ostaa suoraan paikallisilta tuottajilta.

 • Tavoitteena on parantaa maaseudulla asuvien mahdollisuuksia lisätä maaseudun elinvoimaisuutta ja hankkia elantonsa turvallisella ja maukkaalla lähiruoalla.
 • Koulutuksilla on tarkoitus syventää eteläpohjalaista osaamista hygienia- ja laatumenetelmien hyödyntämisessä, jotta uusi elintarvikelainsäädäntö täyttyy.
 • Tarkoitus on luoda nopeita ja luotettavia sekä helppokäyttöisiä kirjausjärjestelmiä, joilla prosessin eri vaiheita seurataan laadullisesti.
 • Hankkeessa tuotetut materiaalit tulevat olemaan julkisesti kaikkien saatavilla.

Hankkeen koulutukset

Elintarviketoiminnan perusteiden oppiminen ja verkostojen rakentaminen

 • Tutustutaan erityyppisiin prosesseihin ja niiden vaatimiin tiloihin sekä laitteisiin
 • Elintarvikealinsäädännön muutokset
 • Tuote- ja pakkausmerkinnät
 • Liiketoiminnan lainalaisuudet, markkinointi ja rahoitus

Koulutus järjestetään uudelleen keväällä 2023.

Lisätiedot ja tiedustelut: taina.seppala-kolkka@seamk.fi

Tuotantohygienia ja tarpeiden tunnistaminen tuotantotiloissa

 • Tässä osassa kootaan tietoa tilojen kunnostamisesta, vuokraamisesta tai rakentamisesta.
 • Living Lab -ympäristöjen kohteet valitaan osallistujien kiinnostuksen mukaan
 • Tähän koulutukseen kuuluvat mm omavalvonta, siivoustoiminnan vaatimukset sekä uusi jätelaki.
 • Lisäksi tässä osuudessa voidaan tutustutaan alueella oleviin vapaisiin vuokrattaviin toimitiloihin ja eri laitetoimittajiin.

Koulutus järjestetään uudelleen keväällä 2023.

Lisätiedot ja tiedustelut: taina.seppala-kolkka@seamk.fi

Asiakaslähtöinen projektikoulutus

 • Menetelmiä asiakastarpeen tunnistamiseen aikana
 • Menetelmiä kilpailukyvyn parantamiseksi
 • Koulutus prosessimaiseen työskentelyyn
 • Tutustuminen tuotantotiloihin yritysvierailujen kautta
 • Aistinvarainen arviointi työkaluna
 • Yhteiskehittämisen menetelmät tuotekehityksessä
 • Oppimista yritystarinoiden kautta
 • Palvelumuotoilu, trendit, yrityksen brändi

Ilmoittaudu koulutuksiin tästä!

Muutoskyvykkyyden lisääminen soveltamalla laadunvarmistusmenetelmiä

 • Laatu- ja tuotantokriteerien koulutus,  jossa tutustutaan erilaisiin mittausmenetelmiin
 • Mittausmenetelmiä ja niiden soveltuvuus, sekä koulutusta näistä
 • Erilaisten menetelmien käyttöönotto ja kannattavuus, dataan liittyvän prosessien kehittäminen sekä visualisointi sekä kannattavuus

Ilmoittautuminen näihin koulutuksiin avataan helmikuussa 2023.

Lisätiedot ja tiedustelut taina.seppala-kolkka@seamk.fi

Prosessien ja tilojen kehittäminen Living Lab -ympäristössä

 • Tässä kokonaisuudessa yhdistetään edellä opitut teemat ja lisäksi tutustutaan erilaisten laadunhallintamenetelmien teoriaan ja käytäntöön.
 • Tässä osiossa voidaan vielä syventää ja tarkentaa eri työpakettien teemoissa käsitettyjä asioita.
 • 8.6. järjestetään tutustumismatka Turun yliopiston Aistikattila Flavoriaan. Tutustumisretki on maksuton.

llmoittautuminen näihin koulutuksiin avataan myöhemmin.

Lisätiedot ja tiedustelut: taina.seppala-kolkka@seamk.fi

 

Hankkeen perustiedot

Hanke-aika  1.1.2022- 31.8.2023

Hankkeen budjetti   308 383 euroa

Hanketoimijat ovat   SeAMK ja Turun yliopisto

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ajankohtaista

lisää uutisia

Lisätiedot

Vaalea nainen seisoo toinen käsi lanteella ja toinen takin liepeessä.

Taina Seppälä-Kolkka

Asiantuntija, tki

sähköposti

Taina.Seppala-Kolkka(a)seamk.fi

puhelin

+358406807095

SeAMKin tekstilogo.

Lotta Haapala

Projektityöntekijä

sähköposti

Lotta.Haapala(a)seamk.fi

puhelin

+358408302034

SeAMKin tekstilogo.

Sanni Nikumatti

Asiantuntija, tki

sähköposti

Sanni.Nikumatti(a)seamk.fi

puhelin

+358408304014