Wasteless Food Services in Finland (WFSF) - SeAMK Projektit

KORU- Koulutuksella ruokamaakunta nousuun

Hankkeen tavoitteet

KORU-hanke tarjoaa maakunnassa oman osaamisen päivittämistä sekä uusia yhteistyöverkostoja yrityksille. Tavoitteena on elintarvikesektorin yritysten johdon, henkilöstön ja yrittäjien osaamisen lisääminen muutostilanteissa. Koulutukset auttavat osallistujia oppimaan laadunseurantamenetelmät ja -työkalut, joita tarvitaan ruokatuotteiden kehittämisessä ja valmistuksessa. Koulutuksen tuloksena osallistujilla on valmiudet vastata nopeasti muuttuvien markkinoiden vaatimuksiin sekä eri asiakaspintojen kysyntään paikallisilla markkinoilla. Koulutukseen osallistuvat voivat hankkeen jälkeen toimia työntekijöinä elintarvikeyrityksissä tai joko yksin tai muutaman henkilön ryhmissä rakentaa uutta ruokayritystoimintaa päivitetyillä tiedoilla ja työkaluilla

Hanke sopii myös julkisen tahon ylläpitämiin, vuokrattavissa olevien “pienkeittiöiden” toimijoille, joilla on Y-tunnus, sekä henkilöille, jotka valmistavat räätälöityjä laitteita elintarvikealalle. KORUN tarjoamat maksuttomat koulutustyöpajat ovat monipuolisia ja osallistujien on mahdollista valita yritystään parhaiten palvelevat koulutustyöpaketit. Koulutuksessa perehdytään elintarviketoiminnan perusteisiin, tuotantohygieniaan, asiakastarpeen tunnistamiseen ja muutoskyvykkyyden lisäämiseen soveltuvilla laadunvarmistusmenetelmillä sekä tuoteaihioiden, – konseptien kehittämisellä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Hankkeen toimenpiteet

Hanke kouluttaa osallistujia elintarvikeprosessin, -lainsäädännön ja liiketalouden vaatimuksista. Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat huomioida hygieeniset toimintatavat elintarviketiloissa. Osallistujat osaavat koulutuksen jälkeen erotella vähäriskisen toiminnan korkeamman riskin elintarvikevalmistuksesta. Hanketoiminnot tapahtuvat koulutuspäivissä ja työpajoissa. Tässä hankkeessa on tarkoitus, että paikalliset / alueelliset elintarviketoimijat verkostoituvat. Osallistujia kannustetaan aktiivisesti yhteistyöhön toistensa kanssa ja luomaan sopivia ryhmiä, jotka mahdollistavat hankkeen jälkeen elintarvikevalmistuksen laajemmassa mittakaavassa. Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat reagoida asiakkaiden (kaupan, ravintoloiden, kuntien ruokapalvelujen) muuttuneisiin tarpeisiin. Erityisesti COVID19-pandemian myötä on havaittavissa, että kuluttajat arvostavat lähellä tuotettua ruokaa ja haluavat ostaa suoraan paikallisilta tuottajilta.

Tavoitteena on parantaa maaseudulla asuvien mahdollisuuksia lisätä maaseudun elinvoimaisuutta ja hankkia elantonsa turvallisella ja maukkaalla lähiruoalla. Tarkoitus on opettaa eteläpohjalaisia osallistujia hyödyntämään hygienia- ja laatumenetelmiä, jotta uusi elintarvikelainsäädäntö täyttyy. Tarkoitus on luoda nopeita ja luotettavia sekä helppokäyttöisiä kirjausjärjestelmiä, joilla prosessin eri vaiheita seurataan laadullisesti. Hankkeessa tuotetut materiaalit tulevat olemaan julkisesti kaikkien saatavilla.

 

Hankkeen työpaketit

TP 1  Elintarviketoiminnan perusteiden oppiminen ja verkostojen rakentaminen

TP 2  Tuotantohygienia ja tarpeiden tunnistaminen tuotantotiloissa

TP 3  Asiakaslähtöinen projektikoulutus

TP 4  Muutoskyvykkyyden lisääminen soveltamalla laadunvarmistusmenetelmiä

TP 5  Prosessien ja tilojen kehittäminen living lab ympäristössä

 

Hankkeen perustiedot

Hanke-aika  1.1.2022- 31.8.2023

Hankkeen budjetti   308 383 euroa

Hanketoimijat ovat   SeAMK ja Turun yliopisto

Ajankohtaista

lisää uutisia

Lisätiedot

Vaalea nainen seisoo toinen käsi lanteella ja toinen takin liepeessä.

Taina Seppälä-Kolkka

Asiantuntija, tki

sähköposti

Taina.Seppala-Kolkka(a)seamk.fi

puhelin

+358406807095