KORU - Koulutuksella ruokamaakunta nousuun - SeAMK Projektit

KORU - Koulutuksella ruokamaakunta nousuun

KORU-hanke tarjoaa maakunnassa oman osaamisen päivittämistä sekä uusia yhteistyöverkostoja yrityksille ja muille yhteisöille. KORUn tarjoamat maksuttomat koulutustyöpajat ovat monipuolisia ja osallistujien on mahdollista valita yritystään parhaiten palvelevat koulutustyöpaketit.

KORU-hanke on päättynyt ja koulutukset tältä erää loppuneet. Lämmin kiitos kaikille koulutuksiin osallistuneille!

Hankkeen osana toteutettiin muun muassa opas, artikkeleita verkkolehteen ja opastusvideoita. Niihin pääset tutustumaan alta.

Mitä KORU-hanke pitää sisällään?

 • Elintarviketoiminnan perusteisiin tutuminen
 • Tuotantohygieniaan perehtyminen
 • Kuinka tunnistaa asiakastarve ja lisätä muutoskyvykkyyttä
 • Koulutusta laadunseurantajärjestelmistä, sekä työkaluja niiden käyttöön
 • Tuoteaihioiden ja -konseptien kehittämisellä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Kenelle KORU-hanke on suunnattu?

 • Elintarvikesektorin yritysten johto, henkilöstö ja yrittäjät.
 • Elintarvikealalle räätälöityjä laitteita valmistavat henkilöt ja yritykset

Miksi osallistua KORU-hankkeeseen?

 • Osaamisen lisääminen muutostilanteissa.
 • Hanke kouluttaa osallistujia elintarvikeprosessin, -lainsäädännön ja liiketalouden vaatimuksista.
 • Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat huomioida hygieeniset toimintatavat elintarviketiloissa.
 • Osallistujat osaavat koulutuksen jälkeen erotella vähäriskisen toiminnan korkeamman riskin elintarvikevalmistuksesta.
 • Koulutuspäivissä ja työpajoissa paikalliset ja alueelliset elintarviketoimijat verkostoituvat. Osallistujia kannustetaan aktiivisesti yhteistyöhön toistensa kanssa ja luomaan sopivia ryhmiä, jotka mahdollistavat hankkeen jälkeen elintarvikevalmistuksen laajemmassa mittakaavassa.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat reagoida asiakkaiden (kaupan, ravintoloiden, kuntien ruokapalvelujen) muuttuneisiin tarpeisiin. Erityisesti COVID19-pandemian myötä on havaittavissa, että kuluttajat arvostavat lähellä tuotettua ruokaa ja haluavat ostaa suoraan paikallisilta tuottajilta.

 • Tavoitteena on parantaa maaseudulla asuvien mahdollisuuksia lisätä maaseudun elinvoimaisuutta ja hankkia elantonsa turvallisella ja maukkaalla lähiruoalla.
 • Koulutuksilla on tarkoitus syventää eteläpohjalaista osaamista hygienia- ja laatumenetelmien hyödyntämisessä, jotta uusi elintarvikelainsäädäntö täyttyy.
 • Tarkoitus on luoda nopeita ja luotettavia sekä helppokäyttöisiä kirjausjärjestelmiä, joilla prosessin eri vaiheita seurataan laadullisesti.
 • Hankkeessa tuotetut materiaalit tulevat olemaan julkisesti kaikkien saatavilla.

Hankkeen koulutuskokonaisuuksien sisällöt

Hankkeessa tapahtuu!

Ajankohtaista | Kestävät ruokaratkaisut

lisää uutisia

Menneet tapahtumat

Lisää menneitä tapahtumia

Lisätiedot

Vaalea nainen seisoo toinen käsi lanteella ja toinen takin liepeessä.

Taina Seppälä-Kolkka

Asiantuntija, tki

sähköposti

Taina.Seppala-Kolkka(a)seamk.fi

puhelin

+358406807095

SeAMKin tekstilogo.

Lotta Haapala

Projektipäällikkö

sähköposti

Lotta.Haapala(a)seamk.fi

puhelin

+358408302034

SeAMKin tekstilogo.

Sanni Nikumatti

Asiantuntija, tki

sähköposti

Sanni.Nikumatti(a)seamk.fi

puhelin

+358408304014

Hankkeen perustiedot

Hankeaika  1.1.2022- 31.10.2023

Hankkeen budjetti   308 383 euroa

Hanketoimijat:   Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.