Ruokahävikin vähentäminen julkisissa suurkeittiöissä - Wasteless - SeAMK Projektit

Ruokahävikin vähentäminen julkisissa suurkeittiöissä - Wasteless

Ruoka on yksi merkittävimmistä toimialoista, jolla vähähiilisyyttä voitaisiin edistää. Yksi kolmasosa Suomessa syntyvästä hiilijalanjäljestä liittyy jollain tapaa ruokaan. Pelkästään ruokapalvelusektorilla muodostuu 79 miljoonaa kilogrammaa ruokahävikkiä. Hankkeen taustaksi paikallisissa suurtalouskeittiöissä ja ruokapalvelukeskuksissa tehtyjen haastattelujen perusteella suurin hävikin syntymiseen vaikuttava tekijä on se, että syntyvän hävikin mittaaminen ja seuranta ovat haastavia. Lisäksi niin asiakkaiden kuin toimijoiden asenteita voidaan muuttaa ruokahävikin vähentämistä puoltaviksi.

Hankkeen tavoitteena on kehittää suurtalouskeittiöiden ja ruokapalvelukeskusten ruokahävikin seurantaa
tehokkaammaksi sekä vaikuttaa hävikin vähenemiseen mm. reseptiikan ja digitaalisen mittaamisen kautta. Tavoitteena on kehittää syntyvän ruokahävikin hyödyntämistä nykyistä paremmin. Tavoitteena on myös kehittää tilaustoimitusprosessia, jolla voidaan esim. sairaaloissa ja vanhusten palveluissa vaikuttaa tilattavan ruuan ja syntyvän hävikin määrään. Tavoitteena vähentää hävikin kokonaismäärää 20 prosenttia.

Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet on jaoteltu seuraaviin työpaketteihin:

  1. Nykytilan analyysi,
  2. Reseptiikan kehittäminen ja annoskokojen optimointi,
  3. Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen ja uuden liiketoiminnan edistäminen,
  4. Ruokahävikin hyödyntäminen ja jatkojalostaminen,
  5. Mielipidevaikuttaminen ja asennekasvatus ja
  6. Jatkotoimenpiteiden suunnittelu.

Hankkeen tuloksena syntyy konkreettisia välineitä ruokahävikin vähentämiseen esimerkiksi ruokakierron optimointia ja luodaan toimintamalleja, joiden avulla ruokapalveluissa työskentelevät osaavat tarkkailla ja hallita ruokahävikin syntyä.

Hankkeessa syntyy uutta hyödynnettävää reseptiikkaa sekä henkilökunnan toimintaohjeita. Hankkeessa testataan sähköisiä tilausjärjestelmiä ja kuvataan testausten tulokset. Hankkeessa hyväksi koetuista toimenpiteistä, toimintatavoista ja tuloksista kootaan opas myös verkkoon laajemmin hyödynnettäväksi. Sekä asiakkaiden että ruokapalvelujen tuottajien uudistunut asenne ruokahävikin syntyä kohtaan ja ymmärrys hävikin taloudellisista vaikutuksista on osaltaan hankkeen laajempivaikutteinen tulos. Osana asennekasvatusta tuotetaan oppaita ja verkkomateriaalia sekä mainoksia, joissa kerrotaan ruokahävikin vaikutuksista. Ruokahävikin vähentämisellä saadaan julkisella sektorilla aikaan merkittäviä kustannussäästöjä. Samalla vähennetään syntyvää ruokajätettä ja edistetään vähähiilisyyttä.

Ajankohtaista

WASTELESS-hankkeen päätösseminaari järjestettiin 10.6.2021, klo 9-11, Frami F Lasipalatsi
Erillinen työpaja 10.6.2021 klo 16-19

Tilaisuus oli avoin kaikille ruokahävikin vähentämisestä kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille.  Seminaariin ja erilliseen työpajaan saattoi osallistua etänä (livestriimaus).

Tutustu seminaarin ohjelmaan täällä (pdf) »

Katso työpajan ohjelma tästä (pdf) »

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa!

Facebook
Instagram

Videot

Podcastit

Lisätiedot

Vaalea nainen seisoo toinen käsi lanteella ja toinen takin liepeessä.

Taina Seppälä-Kolkka

Asiantuntija, tki

sähköposti

Taina.Seppala-Kolkka(a)seamk.fi

puhelin

+358406807095