Food Living labs connecting people - FLLCP - SeAMK Projektit

Food Living labs connecting people - FLLCP

Hanketiedot

Hankeaika: 1.5.2020-31.6.2023.

Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 70 % ja SeAMK 30%.

Budjetti: 250 496€.

Toteuttaja: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu.

Tarve

Etelä-pohjanmaalla on laaja elintarvikealan yrityskeskittymä, joka ei vielä parhaimmalla mahdollisella tavalla ole organisoitunut toimivaksi klusteriksi (yritysverkosto). Verkoston laajeneminen ja kansainvälistyminen auttavat klusterin toimintaa tuomalla lisää kansainvälisiä mahdollisuuksia ja teknologioita yritysten saataville. Verkostoitunut yritysklusteri edustaa alueellista elintarvikealan osaamista, sekä liiketoimintapotentiaalia myös kansainvälisesti toimivan living lab (käyttäjälähtöinen tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, jossa tehdään todellisessa ympäristössä innovaatio kokeiluja) -toiminnan kautta.

Tavoitteet

Tavoitteena on luoda alueellisista yrityksistä yritysklusteri osaksi kansainvälistä living lab -toimintaa, jolloin kansainvälisen tietovirran saavuttaminen helpottuu toimivan verkoston avulla. Alueellista potentiaalia löytyy elintarviketeknologia ja informaatiotekniikan investointien ja osaajien kautta. Tavoitteena onkin luoda organisoitu yritysklusteri, joka jää hankeen jälkeen toimimaan pysyvänä innovaatiokeskittymänä.

Kohderyhmät

 • Pk-yritykset
 • TKI-toimijat
 • Korkeakoulut
 • Koulutustoimijat
 • Tutkimuslaitokset
 • Kunnat

Toimenpiteet

Hankkeen toteutus jaetaan viiteen työpakettiin:

 • TP1: Tiivistetään viestinnällä ja vaikuttamisella kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden keskusteluyhteyttä.
 • TP2: Yhteistyöneuvottelut living lab verkoston toimijoiden kanssa, sopimusten tekeminen ja suunnitelma living lab-toiminnan kehittämisestä.
 • TP3: Keskeisimpien teknologioiden tunnistaminen, pystytään määrittelemään alueelliset vahvuudet ja kehittämisen tarpeet.
 • TP4: Tiekartan luominen tulevaisuuden kehittämistoiminnan tueksi.
 • TP5: Projektin hallinnointi ja viestintäsuunnitelman laatiminen.

Tulokset

Hankkeen avulla saadaan kansallisesti ja kansainvälisesti toimiva yritysklusteri, joka toiminnallaan modernisoi Etelä-Pohjanmaan ruoka-alan osaamista, sekä nostaa toiminnallaan ruokamaakunnan toimijoiden osaamisprofiilia. Eurooppalaisen  living lab-verkoston osana yritysklusteri saa helpommin kansainvälistä tietovirtaa. Hankkeen tuotoksena syntynyt tiekartta tukee elintarvikealan tulevaisuuden kehittämistä.

SeAMK-verkkolehden artikkelit

UUTISKIRJE

SeAMK bio-ja elintarviketekniikan alan uutiskirje (2/2022 (23.6.2022)), missä kerrotaan tarkemmin hankkeen etenemisestä. Pääset sivulle tästä.

 Uutiskirjeeseen

Lisätietoja

SeAMKin tekstilogo.

Karri Kallio

Asiantuntija, tki

sähköposti

Karri.Kallio(a)seamk.fi

puhelin

+358408300412

Vaaleahiuksinen nainen seisoo toinen käsi lanteilla.

Merja Mäkipelkola

Asiantuntija, tki

sähköposti

Merja.Makipelkola(a)seamk.fi

puhelin

+358408302033