Lukiosta väylä korkeakouluun - SeAMK Projektit

Lukiosta väylä korkeakouluun

Hanketiedot

 • Hankkeen nimi: Lukiosta väylä korkeakouluun
 • Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto ESR
 • Aikataulu: 1.8.2021–31.07.2023

Kohderyhmä

 • Eteläpohjalaiset lukiolaiset sekä lukion suorittaneet nuoret, joilla ei ole jatko-opiskelupaikkaa
 • Lisäksi eteläpohjalaisten lukioiden sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun henkilökunta, erityisesti opinto- ja uraohjauksesta vastaavat henkilöt
 • Välillisesti kohderyhmänä ovat myös lukiolaisten nuorten huoltajat, SeAMKin opetushenkilöstö sekä muut paikallisten nuorten ohjaamiseen liittyvät tahot, esim. Ohjaamoissa toimivat henkilöt

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena lisätä pitovoimaa, jotta eteläpohjalaiset nuoret pysyvät alueella ja/tai jäävät toisen asteenopintojen jälkeen opiskelemaan ja töihin alueelle sekä nopeuttaa ja joustavoittaa siirtymää lukiosta korkeakouluun. Hankkeen tavoitteena on myös tiivistää Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ja paikallisten lukioiden välistä yhteistyötä.

Toimenpiteet

Hankkeella on kolme työpakettia:

 • Työpaketti 1:ssä suunnitellaan ja pilotoidaan kaksi 15 opintopisteen opintokokonaisuutta, jotka suoritetaan lukio-opintojen aikana/osana. Tällaisen opintokokonaisuuden lukion aikana riittävällä menestyksellä suorittaneille tarjotaan opiskelupaikkaa Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Työpaketissa kehitetään myös digitaalinen, asiakaslähtöinen ohjaustyökalu, joka palvelee sekä opintopolkuakorkeakouluun etsivää nuorta että ohjaustyötä tekeviä henkilöitä eri organisaatioissa. Tämä palvelee erityisesti ylioppilaita, jotka ovat jääneet ilman opiskelupaikkaa. Lisäksi työpaketissa testataan ja kehitetään työkaluja koulutuspäälliköille erilaisiin ja uusiin väyliin liittyvään, lisääntyvään suunnittelutyöhön.
 • Työpaketti 2:ssa kehitetään jatko-opintojen ohjausmalli, jonka keskiössä ovat ne ylioppilaat, jotka eivät saa ensimmäisessä yhteishaussa opiskelupaikkaa. Työpaketissa testataan erilaisia toimintatapoja kohderyhmäntavoittamiseksi sekä suunnitellaan ja testataan eri tapoja tarjota valmennusta ja ohjausta oman opiskelupolunlöytymiseen ja korkeakouluopintoihin hakeutumiseen.
 • Työpaketti 3:ssa järjestetään koulutusta ja ohjausta uusista väylämahdollisuuksista eteläpohjalaisille lukioille sekä järjestetään Seinäjoen ammattikorkeakoulun opoille ja opettajille tiedotusta uusista väylämahdollisuuksista. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan huoltajille suunnattuja infotilaisuuksia uusista väylistä korkeakouluopintoihin sekä levitetään hankkeen tuloksia.

Hankkeen tuloksena syntyy mm.

 • vähintään kaksi eri alan 15 opintopisteen lukioväylää Seinäjoen ammattikorkeakouluun
 • digitaalinen, asiakaslähtöinen ohjaustyökalu
 • työkaluja koulutuspäälliköille erilaisiin ja uusiin väyliin liittyvään, lisääntyvään suunnittelutyöhön
 • lukiolaisten, opojen ja huoltajien tietous alueen korkeakoulutarjonnasta ja hakeutumisesta korkeakouluopintoihin lisääntyy
 • lukioiden opinto-ohjaajien jatko-opinto-ohjausosaaminen kehittyy
 • jatko-opintojen ohjausmalli: opintopaikkaa vaille jääneiden ylioppilaiden ohjaus tehostuu lukioihin kehitetyllä ohjausmallilla ja nopeuttaa korkeakouluopintoihin siirtymistä.

Lisätiedot

Essi Hauta

Asiantuntija, TKI; Opinto-ohjaaja, Master School ja Suunnittelija, Opintoasiainhallinto

sähköposti

Essi.Hauta(a)seamk.fi

puhelin

+358408301262