Guide – Tiedolla kestävää matkailua - SeAMK Projektit

Guide – Tiedolla kestävää matkailua

Hanketiedot

 • Toteutusaika: 1.12.2020 – 30.4.2023
 • Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisen Maatalousrahastosta
 • Budjetti: 178 880 € (tuki 100 %)
 • Hallinnointi: SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Tavoitteet

Tiedolla johtamisen ja kestävän kehityksen merkitys on lisääntynyt huomattavasti matkailualalla. Hankkeessa määritellään, millä mittareilla matkailualaa kuvataan ja seurataan Etelä-Pohjanmaalla sekä laaditaan tiedolla johtamisen kehittämissuunnitelma. Analysoidun tiedon myötä osoitetaan matkailualan merkitys maakunnalle merkittävänä elinkeinona. Hankkeen toimenpiteillä edesautetaan myös toimialan elpymistä koronakriisiä edeltävälle tasolle ja palaamista tulevaisuudessa kestävän kasvun tielle. Hankkeessa myös otetaan käyttöön Visit Finlandin kestävän matkailun indikaattoreita. Hankkeen pidemmän tähtäimen tavoitteena on varmistaa, että maakunta pysyy mukana kansallisessa kehittämisessä. Tavoitteena on myös lisätä toimialan ymmärrystä kestävyyden toteuttamisesta ja tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuudesta.

Hankkeen toimenpiteillä tuetaan Etelä-Pohjanmaan Matkailufoorumin toimintaa ja roolia alueellisena tiedon välittäjänä tuottaen tietoa sen toiminnan tueksi. Lisäksi toimenpiteillä varmistetaan Etelä-Pohjanmaan matkailustrategian käyttöönotto, jalkauttaminen ja eri sidosryhmien sitouttaminen. Lisäksi mahdollistetaan strategian toteutumisen seuranta ja mahdolliset toimenpiteiden tarkistukset. Myös kasvuhakuisia yrityksiä halutaan tukea edesauttamalla yritysryhmähankkeiden syntymistä.

Kohderyhmä

Etelä-Pohjanmaan alueen matkailuyritykset, matkailu- ja elinkeinoyhtiöt, alueorganisaatio, yhdistykset, järjestöt, Etelä-Pohjanmaan alueen kunnat ja kaupungit sekä matkailun kehittäjätahot. Hankkeen toiminta kohdistuu koko matkailuklusteriin ja kohderyhmiä ovat myös muiden toimialojen potentiaaliset toimijat.

Toimenpiteet

Hankkeessa toteutetaan neljä työpakettia:

 1. Matkailualan vaikuttavuuden mittareiden määrittäminen ja kehittäminen – laaditaan Etelä-Pohjanmaan matkailun tiedolla johtamisen kehittämissuunnitelma
  Tiedolla johdettu matkailualue, Etelä-Pohjanmaan matkailun tiedolla johtamisen kehittämissuunnitelma 2022-2028 (julkaistu 28.12.2022)
 2. Matkailustrategian jalkauttaminen, seuranta ja tarkistus
 3. Tulo- ja työllisyysselvitys 2019-2021
  Etelä-Pohjanmaan aluetaloudelliset vaikutukset, Tulo- ja työllisyysselvitys vuosista 2019-2021 (julkaistu 28.12.2022)
 4. Yritysryhmähankkeiden aktivointi

Matkailuhankkeet-blogi

lisää blogeja

Lisätiedot

Lyhythiuksinen nainen seisoo kädet puuskassa.

Elina Järvinen

Asiantuntija, tki

erikoisala: Matkailuyrittäjyys

sähköposti

Elina.Jarvinen(a)seamk.fi

puhelin

+358408680610

Henkilö seisoo hieman sivuttain kameraan.

Sanna Jyllilä

Lehtori

erikoisala: Matkailuyrittäjyys, matkailututkimus, Green care

sähköposti

Sanna.Jyllila(a)seamk.fi

puhelin

+358408300400