Matkailuyritys, tuo vahvuutesi esiin! - SeAMK Projektit

Matkailuyritys, tuo vahvuutesi esiin!

Blogi:
Kesäinen maisema.

Matkailukesä 2022 alkaa olla hyvässä vauhdissa. Koronapandemia vaikutti alkushokin jälkeen suotuisasti kotimaan matkailuun: Yhä useampi suuntasi lomamatkansa johonkin päin Suomea, koska ulkomaille matkustaminen koettiin hankalaksi ja monen mielestä liian riskialttiiksi. Edelleen riskitekijöitä ulkomaille matkustamisessa arvioidaan monelta kantilta ja nähtäväksi jää, miten se vaikuttaa kesän kotimaan matkailuun.

Joka tapauksessa, kotimaisten matkailuyritysten kannattaa, nyt jos koskaan, tuoda omia vahvuuksiaan esiin ja erottautua niiden kautta kilpailijoista. Asiakkaiden arvostamia piirteitä ja ominaisuuksia omissa tuotteissa ja palveluissa kannattaa siis korostaa. Tänä päivänä yksi tärkeä asiakkaiden arvostama asia on esimerkiksi ekologisuus. Se kannattaa tuoda näkyvästi esiin digitaalisen markkinoinnin keinoin. Toki ekologisuudelle pitää löytyä katetta, kuten muillekin markkinointiviesteille. Korosta siis omia vahvuuksiasi ja perustele ne!

Ekologisuus koostuu käytännössä pienistä asioista: Kierrätyksestä ja kertakäyttökulttuurin välttämisestä, tai esimerkiksi energian säästöön tähtäävistä toimista. Aivan samalla lailla matkailijat voivat arvostaa erityisesti esimerkiksi luomu- ja lähiruokaa. Jos tarjoat niitä, tuo se esiin jo ennakkomarkkinoinnissa.

Monille nämä asiat tuntuvat itsestään selviltä, mutta verkkokeskusteluissa niihin puututaan usein. Viime kädessä ratkaisuja saatetaankin tehdä juuri tämänkaltaisiin seikkoihin nojautuen. Siksi ekoteot, luomu ja muut ympäristön kannalta kestävät ratkaisut on hyvä nostaa näkyvästi esiin. Mieti, mitä kohderyhmäsi arvostaa ja kerro heille tärkeistä asioista niin kotisivullasi kuin sosiaalisessa mediassa tai muissakin omissa kanavissasi.

Ari Haasio ja Anne-Mari Latvala

Tämä blogikirjoitus on osa Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä -hanketta, jota rahoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankeaika on 1.8.2021-31.12.2022. 

Lisätietoja: Anne-Mari Latvala, projektipäällikkö, p. 040 830 2007, anne-mari.latvala@seamk.fi

Hankkeen verkkosivut: Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä – SeAMK Projektit

#matkailu #digitalisaatio #DigitaidotKuntoonMatkailuyrityksissä