>
Future Frami Food Lab - SeAMK Projektit

Future Frami Food Lab

Hanketiedot

Hankeaika:
1.1.2023-31.12.2025

Rahoitus:
Eteläpohjanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 70 %, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 15 % ja Seinäjoen kaupunki 15 %

Budjetti:
Investointihanke (hankenumero 401089)  928 725 €
Kehityshanke (hankenumero 400509) 611 058 €

Toteuttaja:
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Tarve

Kansainväliset proteiinimarkkinat kasvavat sekä eläinperäisten, että kasviperäisten proteiinien osalta. Eri markkinaennusteiden (Grand View Research, Inc., Boston Consulting Group & Blue Horizon Crop., and CRB) arvioista voidaan päätellä kasviperäisten proteiinien markkinoiden kasvuksi viiden vuoden aikana 70 % tasoa. Vastaavasti eläinperäisillekin proteiineillekin esitetään 25 % markkinoiden kasvua samassa ajassa. Etelä-Pohjanmaa on merkittävä proteiinintuottajamaakunta, jossa jalostusarvon nostaminen voi tuottaa elinkeinoelämälle kymmenien miljoonien eurojen liikevaihdon kasvun. Tuotteiden lisäarvon kehittäminen vaatii proteiinijakeiden rikastamisen osaamista tuotesovellusosaamisen rinnalle.

Kriittisen massan kertyminen Etelä-Pohjanmaalle edellyttää tiedollisten toimintojen kasautumista, riittävän korkeatasoista osaamispääomaa ja tekemisen tasoa sekä laadukkaita kokeilu- ja pilotointiympäristöjä. Elintarviketeknologia on jäänyt eri tieteenalojen väliselle rajapinnalle, minkä takia siihen ei löydy Suomessa kunnollisia tutkimus- ja pilotointiympäristöjä. Hankkeessa investointi mahdollistaa laadullisen yhteistyön osaamispääoman kerryttämiseksi Etelä-Pohjanmaalla.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on lisätä Etelä-Pohjanmaan roolia ruokamaakuntana sekä johtavana elintarviketeknologian ja prosessien osaajana Suomessa ja kansainvälisesti merkittävänä toimijana sekä vahvistaa Frami Food Labin roolia elintarviketeknologioiden ja -prosessien testausalustana ja alan tunnistettuna osaamiskeskittymänä. Kestävien kasvis- ja valmisruokateknologioiden sekä eläinperäisten tuotantomenetelmien kehittäminen elintarvikejärjestelmien kehittämiseksi. Alan kansallisen sekä kansainvälisen TKI-toiminnan tiivistäminen ja Etelä-Pohjanmaan roolin vahvistaminen Suomen johtavana ruokamaakuntana, joka on tulevaisuuden muutoksen ja uusien elintarviketeknologioiden kehittämisen kärkenä.

Kohderyhmät

Etelä-Pohjanmaan alueella toimivat:

 • Pk-yritykset
 • Korkeakoulut
 • Tutkimuslaitokset
 • Toisen asteen oppilaitokset
 • Seinäjoen kaupunki
 • Etelä-Pohjanmaan maakunta

Toimenpiteet

Hankkeen toteutus on jaettu seitsemään työpakettiin:

 • TP1 – Ruokajärjestelmän verkottuneen toimintamallin yhteisöverkoston vahvistaminen
 • TP2 – Ruokajärjestelmän verkottuneen toimintamallin käyttöönotto
 • TP3 – Kestävien kasvis- ja valmisruokateknologioiden sekä eläinperäisten tuotteiden tuotantomenetelmien kehittäminen
 • TP4 – Elintarviketeknologian ja automaatioratkaisuiden synteesi osana vihreää siirtymää
 • TP5 – Be inspired – Toimintamallin kehittäminen uusilla teknologioilla tehtävien tuotekonseptien suunnitteluun ja tuotteiden esitestaukseen
 • TP6 – Vaikuttaminen
 • TP7 – Projektin hallinto ja johtaminen

Tulokset

Hankkeen konkreettisia tuloksia ovat:

 • Etelä-Pohjanmaan nostaminen eurooppalaisten ruokajärjestelmien verkostoiden seuraajasta ruoka-alan edelläkävijäksi
 • Elintarvikealan Euroopan laajuisen osaajapoolin rakentaminen, osaamisvajeiden tunnistaminen ja uusien yritysten syntyminen osaamisvajeiden tunnistamisen myötä
 • Esitestatun toimintamallin kehittäminen elintarviketeknologian osaamiskeskittymälle
 • Pysyvän yhteistyömallin rakentaminen elinkeinoelämän sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten välille tulevaisuuden elintarviketeknologioiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen
 • Pysyvän yhteistoimintamallin kehittäminen digitaalisten prosessiratkaisuiden implementoimiseen elintarviketeollisuudessa
 • Toimintamallin kehittäminen uusilla tuoteteknologioilla ja raaka-aineilla tehtävien tuotekonseptien suunnitteluun ja tuotteiden esitestaukseen
 • Kehittää elintarviketeknologian osaamiskeskuksen brändi, viestintä- ja vaikuttavuussuunnitelma
 • Etelä-Pohjanmaalle rakentuu elintarviketeknologian pilotointi- ja innovaatioympäristö

Hankkeen pidempiaikaiset tulokset:

Hankkeen myötä strateginen yhteistyö ja jatkuva vuorovaikutus elinkeinoelämän kanssa kasvaa, samoin verkostoitunut yhteistyö alan muiden kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Elintarviketeknologian osaamistaso nostetaan kansainväliselle huipputasolle, ja vastataan tulevaisuuden osaamistarpeeseen. Hankkeen myötä syntyvä teknologinen ekosysteemi toimii pilottialustana tuotekonseptien testaamiselle ja yritysakatemiakoulutusten mahdollistajana.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja

SeAMKin tekstilogo.

Karri Kallio

Asiantuntija, tki

sähköposti

Karri.Kallio(a)seamk.fi

puhelin

+358408300412

Nainen seisoo käsi lanteillaan.

Terhi Junkkari

Yliopettaja

sähköposti

Terhi.Junkkari(a)seamk.fi

puhelin

+358408300301

Juuso Kumpulainen

Laboratorioinsinööri

sähköposti

Juuso.Kumpulainen(a)seamk.fi

puhelin

+358408300367