NOTRE - SeAMK Projektit

NOTRE

Novel Methods Improving Production Innovation Potential with examples of senior care-related solutions

Uusien ideoiden tuominen menestyksekkäästi markkinoille on valtava haaste. Uusien kuluttajatuotteiden epäonnistumisen todennäköisyys on 95%. Vain 40% kehitetyistä tuotteista (5% kokonaismäärästä) saavuttaa markkinat, ja vain 60% niistä tuottaa myyntiä. Vain 11% uusista myyntiä tuottavista tuotteista selviää 52 viikkoa. Siksi tuoteideoiden tukeminen alkuvaiheessa ja niiden markkinakelpoisuuden varmistaminen on keskeinen tavoite.

Alueet kohdentavat merkittäviä resursseja uusien tuotteiden katalysoimiseksi ja valmistusportfolionsa uudistamiseksi. Uusien menetelmien potentiaalinen sovellusalue keskittyy vanhustenhoitoon, jossa tuotteiden lanseeraukset ovat olennaisia vastaamaan kysyntään. Vuonna 2019 90,4 miljoonaa senioria (65-vuotiaita tai vanhempia) edusti 20,8% EU-27 väestöstä.

Ikääntyvä yhteiskunta on yksi nykyelämämme suurimmista haasteista – olivatpa kyseessä yksilöt, hallitukset, paikallisyhteisöt tai terveysjärjestelmät. Ongelma herättää voimakkaita huolia kaikissa EU:n alueissa, ja se on korkealla prioriteetilla kaikissa maissa.

Jokaisella partnerialueella on politiikkaväline, jonka tavoitteena on tukea pk-yrityksiä uusien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. NOTRE-hankkeen puitteissa kumppanit kohdistavat toimensa politiikkavälineiden kehittämisen tukemiseen, jotka tähtäävät hyvään ikääntymisen liittyvään innovaatioon. Pk-yritysten ja start-upien avuksi eri alueilla tulee olemaan saatavilla testi-infrastruktuuri tuotevalidointia varten. NOTREn päätavoite on kehittää politiikkavälineitä, jotka kohdistuvat terveelliseen ikääntymiseen liittyvään innovaatioon.

Menestyksen elementtejä ovat:

  • Kokemusten vaihdon edistäminen testaus- ja kokeiluympäristöjen perustamisessa ja toiminnassa vanhusten tuote- ja palvelukehitykselle
  • Kansainvälisesti yhteydessä olevien testilaitosten ja kotitalouksien verkoston luominen, mikä mahdollistaa ainutlaatuisen, kansainvälisen tuotevalidointiympäristön pk-yrityksille ja start-upeille.

Hankkeen yhteenveto

Hankkeen alkamisajankohta 1.3.2023
Hankkeen päättymisajankohta 28.2.2027
Kansainvälisyys Kansainvälinen
SeAMKin budjetti 249 696€
Hankkeen budjetti 2 013 393€
Rahoittaja EU / Interreg Europe
Hankkeen Interreg-sivusto https://www.interregeurope.eu/notre
Lead Partner Maa
Pannon Business Network Association Unkari
Partneri Maa
Ministry of Public Administration and Spatial Development Unkari
Eurasanté EEIG Ranska
Hauts-de-France Regional Council Ranska
CNA EMILIA-ROMAGNA Italia
San Sebastian Socio-Economic Development Agency Espanja
North-West Regional Development Agency Romania
ECHAlliance Irlanti

Uutiset

lisää uutisia