TATTI – Teknologian avulla työ tuottavaksi - SeAMK Projektit

TATTI – Teknologian avulla työ tuottavaksi

Hanketiedot

TATTI -hanke on Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus -toimintalinjan hanke, erityistavoitteena Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hankkeen päätavoitteena on ergonomian parantaminen alueen mikro- ja pk-yrityksissä, joissa on fyysisesti vaativia ja kuormittavia työtehtäviä. Työergonomia on avainasemassa, kun puhutaan työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta, työturvallisuudesta ja pitkällä aikavälillä myös työn tuottavuudesta.

Liikuntaelimistön sairaudet ovat kaikkein yleisimpiä työhön liittyviä terveysongelmia (TTL). Niiden on todettu olevan useimmiten syynä sairauspoissaoloihin, ja ne aiheuttavat runsaasti ennenaikaista työkyvyttömyyttä. Liikuntaelimistön sairauksia aiheuttavat tekijät liittyvät itse työhön ja sen ominaisuuksiin tai työn fyysiseen ja henkiseen kuormitukseen. Kun työhön liittyvät vaatimukset ovat ristiriidassa ihmisen ominaisuuksien kanssa, seuraa yleensä ongelmia. Hankkeen taustalla on tieto, että pienillä yrityksillä on tarpeita, mutta ei aikaa eikä riittäviä resursseja toteuttaa työergonomian kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä työssä.

Tavoitteet

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on edistää alueen mikro- ja pk-yritysten työhyvinvointia ja työn tuottavuutta. Hanke lisää yritysten tietoa työkuormituksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Hankkeessa parannetaan eteläpohjalaisten yritysten valmiuksia huomioida työergonomiaa ja työn kuormituksen optimoimiseen liittyviä tekijöitä työhyvinvointia parantavana mahdollisuutena. Tämä tehdään hyödyntäen uusinta teknologiaa ja teknisiä ratkaisuja, joiden avulla osoitetaan työn kuormittavuuden vähentämistä tarvitsevat työkohteet työpaikalla.

Toisena tavoitteena on kehittää uudenlaisia ratkaisuja työn kuormitustekijöiden havaitsemiseen ja todentamiseen. Kaikissa yrityksissä, jossa työtehtävät ovat fyysistä tehdastyötä tai rakennus- ja metallialan tuottavaa kokoonpanotyötä, löytyy työtehtäviä, jotka ovat raskaita suorittaa ja joissa esiintyy epäedullisia työasentoja. Hankkeeseen osallistuvat yritykset, niiden työntekijät ja yrityksen työterveyshuolto, listaavat itse konkreettisia kuvauksia näistä kuormittaviksi koetuista työvaiheista ja tekijöistä, jotka ovat erityisen kuormittavia.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteitä ovat:

  • toimialakohtaiset työkuormituksen mittaukset hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä
  • toimialakohtaiset työkuormituksen tulostyöpajat ja työn kehittämistyöpajat
  • seutukuntakohtaiset työkuormitus ja –hyvinvointiseminaarit
  • kehittämistulosten koonti oppaiksi tai videoiksi, joilla levitetään tietoa työkuormituksen vähentämisestä

Hankkeen päätoimintaa on toimialakohtainen kehittäminen. Yritykset listaavat kuormittavia työtehtäviä, joita analysoimalla esitetään keinoja kuormituksen keventämiseen. Työtehtäviä muuttamalla vähennetään kuormitusta ja lisätään työssä jaksamista ja sitä kautta työhyvinvointia. Suuressa mittakaavassa hankkeen toimenpiteet johtavat tuottavuuden parantumiseen ja työurien pidentymiseen alueen yrityksissä.

Tulokset

Tatti-hankkeen tuloksena syntyi opasvideot metalli-, rakennus- ja hoiva-aloille. Opasvideot perustuvat hankkeessa mukana olleista yrityksistä saatuihin kokemuksiin.

http://Metallialan opasvideo (youtube.com)

http://Rakennusalan opasvideo (youtube.com)

http://Hoiva-alan opasvideo (youtube.com)

 

Uutiset

lisää uutisia

Blogi

lisää blogeja

Lisätiedot

Henkilö seisoo kädet puuskassa ja hymyilee.

Kirsi Paavola

Projektipäällikkö

sähköposti

Kirsi.Paavola(a)seamk.fi

puhelin

+358408300405

Henkilö seisoo käsi lanteillaan.

Merja Hoffrén-Mikkola

Yliopettaja (Hyvinvointiteknologia ja terveyden edistäminen)

sähköposti

Merja.HoffrEn-Mikkola(a)seamk.fi

puhelin

+358408680630

Pia Haapala

Lehtori

sähköposti

Pia.Haapala(a)seamk.fi

puhelin

+358408303961

Henkilö sinisessä puvussa hymyilee kameralle.

Tapio Hellman

Laboratorioinsinööri

sähköposti

Tapio.Hellman(a)seamk.fi

puhelin

+358408304157

Aleksi Frimodig

Asiantuntija, tki

sähköposti

Aleksi.Frimodig2(a)seamk.fi

puhelin

+358408680625