IoT Compass Hub - SeAMK Projektit

IoT Compass Hub

IoT Compass Hub kehittää digitaalisen valmistuksen ja teollisen internetin ekosysteemiä Etelä-Pohjanmaalla tukemaan valmistavaa pk-teollisuutta.

IoT Compass Hubin palvelut

Digikyvykkyys

Yritykselle on mahdollista tehdä digitaalisen kyvykkyyden kartoitus, jonka tulosten pohjalta yritys voi kehittää digitaalista valmistusta ja/tai teollista internetiä tuotannossaan, tuotteissaan ja liiketoiminnassaan. IoT Compass Hub tarjoaa kehitystyöhön mentorointia.

Digital Factory Academy

SeAMK Tekniikan teollisen internetin laboratoriossa yritys pääsee päivittämään henkilökuntansa osaamista. Osaamisen päivitys toteutetaan asiantuntijan ohjaamana. Yritys voi hyödyntää laboratoriota omassa teollisen internetin kehitystyössään.

IoT-pilotit

Yritys voi esittää teemoja laboratoriossa toteutettavia nopeita IoT-pilotteja varten. Laboratorioympäristöä voi myös käyttää yrityksen omaan testaukseen

IoT-Compass Hubin ekosysteemi.

Lisätiedot

Juha Palomäki

Asiantuntija, tki

sähköposti

Juha.Palomaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408304247