Matkailuhankkeet SeAMKissa - SeAMK Projektit

Matkailuhankkeet SeAMKissa

Tälle sivulle on koottu tieto ja linkit kaikista matkailualaan liittyvistä SeAMKin hankkeista.

Blogit

lisää blogeja

Käynnissä olevat hankkeet

 • Matkailun kestävä siirtymä

  Tiedolla johtaminen ja kestävä matkailu ovat matkailutoimialan ajankohtaisia ja alan toimintaa ohjaavia sekä yritysten kilpailukykyä parantavia teemoja. Hankkeessa tuotetaan toimialalle maakunnallista matkailutietoa ja hiilijalanjälkitietoa. Hankkeessa tehdään tiedonhankintaa erilaisin selvityksin, joita ovat mm. matkailubarometrit, matkailijaselvitys, kävijämääräselvitykset ja matkailun aluetaloudellisten vaikutusten arviointi. Lisäksi alueen matkailutoimijoita ja matkailutoimialan sidosryhmiä valmennetaan, osallistetaan ja sitoutetaan tiedolla johtamiseen ja hiilineutraaliuteen pyrkimiseen. Tämä tapahtuu perehdyttämällä erilaisiin tiedolla johtamisen tapoihin, hiilijalanjälkilaskentaan sekä kestävään matkailuun. Lisäksi hankkeessa mm. selvitetään mihin kerätty tieto sijoitetaan kaikkien saataville. Hankkeen toimenpiteenä arvioidaan myös eteläpohjalaisen matkailun alueellinen hiilijalanjälki ja laaditaan vähähiilisen matkailun tiekartta.

  Hankkeen toteuttajat: päätoteuttaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
  Hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja sitä rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF)
  Hankeaika 1.12.2023-30.6.2026

  Lue lisää hankkeen omalta verkkosivulta

 • Etelä-Pohjanmaan matkailuyritysten vastuullisuus näkyväksi -yritysryhmähanke

  Yritysryhmähankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä yritysten vastuullisen matkailun osaamista suorittamalla kansallinen Visit Finlandin lanseeraama Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma ja kouluttautumalla valitsemansa vastuullisuusjärjestelmän (joko Ekokompassi tai Green Key) osaajiksi. Hankkeen myötä yrittäjien osaamisen taso kasvaa ja yrityksille syntyy uusia tapoja toteuttaa ja todentaa vastuullisuutta omassa liiketoiminnassaan. Yhteistyö yritysten välillä on tärkeä osa hanketta, ja se toteutuu vertaisoppimisen ja tiedonvaihdon avulla. Kestävällä matkailulla ja vastuullisilla teoilla sekä niistä viestimisellä tähdätään myös potentiaalisten uusien asiakaskohderyhmien tunnistamiseen ja tavoittamiseen. Hankkeen tuloksena yritysten vastuullisuusosaaminen on lisääntynyt ja sitä on tuotu näkyväksi sekä yritysten asiakkaille että yhteistyökumppaneille.

  Etelä-Pohjanmaan matkailuyritysten vastuullisuus näkyväksi -yritysryhmän muodostavat eri puolilla Etelä-Pohjanmaata toimivat yritykset: Aulava,  Hyvölän talo, Lillukkametsä, Opintola B&B, UK Majoitus Oy ja Valkeisen loma. Yritysten palvelutarjonta kattaa majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalveluita.

  Lue lisää hankkeen omalta verkkosivulta >>

Etelä-Pohjanmaan Matkailufoorumi

Matkailufoorumi tarjoaa kaikille matkailualan kehittämisestä kiinnostuneille toimijoille yhteisen vaikuttamisen paikan. Foorumi kokoaa maakunnan matkailuväen koolle 2 kertaa vuodessa.

Matkailufoorumin edellinen kokoontuminen oli 31.10.2023  Kurikan Lakkitehtaalla. Tilaisuudessa oli lähes 80 osallistujaa.

Vuoden 2024 Matkailufoorumin ajankohdat ovat:

Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia 2020-2028 ja toimenpide-ehdotukset 2020-2025

Eteläpohjalaisen matkailun kehittämisen suuntaviivat määriteltiin yhteistyössä maakunnan matkailutoimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Strategia laadittiin vuoteen 2028 saakka ja toimenpide-ehdotukset vastuutahoineen määriteltiin vuoteen 2025.

Päättyneet hankkeet

Päättyneet matkailualan hankkeemme löytyvät SeAMKin projektitietokannasta.

Alta löydät päättyneiden hankkeiden nimet ja suorat linkit projektitietokannassa olevalle sivulle.

Lisätiedot

Henkilö seisoo hieman sivuttain kameraan.

Sanna Jyllilä

Lehtori

erikoisala: Matkailuyrittäjyys, matkailututkimus, Green care

sähköposti

Sanna.Jyllila(a)seamk.fi

puhelin

+358408300400

Lyhythiuksinen nainen seisoo kädet puuskassa.

Elina Järvinen

Asiantuntija, tki

erikoisala: Matkailuyrittäjyys, matkailun tiedolla johtaminen

sähköposti

Elina.Jarvinen(a)seamk.fi

puhelin

+358408680610

Jonna Kielenniva

Jonna Kielenniva

Asiantuntija, tki

sähköposti

Jonna.Kielenniva(a)seamk.fi

puhelin

+358408301254

Anne-Mari Latvala

Projektipäällikkö

sähköposti

Anne-Mari.Latvala(a)seamk.fi

puhelin

+358408302007

Nainen seisoo toinen käsi lanteilla.

Salla Kettunen

Asiantuntija, tki

erikoisala: EU projektien toteutus

sähköposti

Salla.Kettunen(a)seamk.fi

puhelin

+358408680140