Matkailuhankkeet SeAMKissa - SeAMK Projektit

Matkailuhankkeet SeAMKissa

Tälle sivulle on koottu tieto ja linkit kaikista matkailualaan liittyvistä SeAMKin hankkeista.

Blogit

lisää blogeja

Käynnissä olevat hankkeet

 • VOIMA - Voi hyvin matkailuyrittäjä

  Hankkeella tuetaan eteläpohjalaisia matkailuyrittäjiä ja heidän henkilöstöään työhyvinvoinnin kehittämisessä ja sitä kautta tuottavuuden parantamisessa. Työhyvinvointia päänäkökulmana pitäen etsitään keinoja yritystoiminnan ja yrityksen toimintakulttuurin kehittämiseen ja henkilöstön työmotivaation tukemiseen.

  Toimenpiteinä on sekä eri paikkakunnilla että verkossa pidettäviä työpajoja ja tietoiskuja työhyvinvointiin liittyvistä eri aiheista. Aiheita syvennetään käsittelemällä niitä mm. podcsteissa. Opintomatkoilla päästään tutustumaan käytännön esimerkkeihin sekä virkistäytymään.

  Hanke rahoitetaan REACT-EU välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

  Hankeaika 1.9.2022-30.11.2023, rahoitus ESR

  Lue lisää hankkeen omalta verkkosivulta

 • Etelä-Pohjanmaan matkailuyritysten vastuullisuus näkyväksi -yritysryhmähanke

  Yritysryhmähankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä yritysten vastuullisen matkailun osaamista suorittamalla kansallinen Visit Finlandin lanseeraama Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma ja kouluttautumalla valitsemansa vastuullisuusjärjestelmän (joko Ekokompassi tai Green Key) osaajiksi. Hankkeen myötä yrittäjien osaamisen taso kasvaa ja yrityksille syntyy uusia tapoja toteuttaa ja todentaa vastuullisuutta omassa liiketoiminnassaan. Yhteistyö yritysten välillä on tärkeä osa hanketta, ja se toteutuu vertaisoppimisen ja tiedonvaihdon avulla. Kestävällä matkailulla ja vastuullisilla teoilla sekä niistä viestimisellä tähdätään myös potentiaalisten uusien asiakaskohderyhmien tunnistamiseen ja tavoittamiseen. Hankkeen tuloksena yritysten vastuullisuusosaaminen on lisääntynyt ja sitä on tuotu näkyväksi sekä yritysten asiakkaille että yhteistyökumppaneille.

  Etelä-Pohjanmaan matkailuyritysten vastuullisuus näkyväksi -yritysryhmän muodostavat eri puolilla Etelä-Pohjanmaata toimivat yritykset: Aulava,  Hyvölän talo, Lillukkametsä, Opintola B&B, UK Majoitus Oy ja Valkeisen loma. Yritysten palvelutarjonta kattaa majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalveluita.

  Lue lisää hankkeen omalta verkkosivulta >>

Etelä-Pohjanmaan Matkailufoorumi

Matkailufoorumi tarjoaa kaikille matkailualan kehittämisestä kiinnostuneille toimijoille yhteisen vaikuttamisen paikan. Foorumi kokoaan maakunnan matkailuväen koolle 2 kertaa vuodessa.

Matkailufoorumin edellinen kokoontuminen oli 31.10.2023  Kurikan Lakkitehtaalla. Tilaisuuteen kokoontui lähes 80 osallistujaa.

Vuoden 2024 Matkailufoorumin ajankohdat ilmoitetaan lähiaikoina.

Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia 2020-2028 ja toimenpide-ehdotukset 2020-2025

Eteläpohjalaisen matkailun kehittämisen suuntaviivat määriteltiin yhteistyössä maakunnan matkailutoimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Strategia laadittiin vuoteen 2028 saakka ja toimenpide-ehdotukset vastuutahoineen määriteltiin vuoteen 2025.

Päättyneet hankkeet

Päättyneet matkailualan hankkeemme löytyvät SeAMKin projektitietokannasta.

Alta löydät päättyneiden hankkeiden nimet ja suorat linkit projektitietokannassa olevalle sivulle.

Lisätiedot

Henkilö seisoo hieman sivuttain kameraan.

Sanna Jyllilä

Lehtori

erikoisala: Matkailuyrittäjyys, matkailututkimus, Green care

sähköposti

Sanna.Jyllila(a)seamk.fi

puhelin

+358408300400

Jonna Kielenniva

Jonna Kielenniva

Asiantuntija, tki

sähköposti

Jonna.Kielenniva(a)seamk.fi

puhelin

+358408301254

Lyhythiuksinen nainen seisoo kädet puuskassa.

Elina Järvinen

Asiantuntija, tki

erikoisala: Matkailuyrittäjyys

sähköposti

Elina.Jarvinen(a)seamk.fi

puhelin

+358408680610

Anne-Mari Latvala

Projektipäällikkö

sähköposti

Anne-Mari.Latvala(a)seamk.fi

puhelin

+358408302007

SeAMKin tekstilogo.

Noora-Mari Syväluoma

Projektipäällikkö

sähköposti

Noora-Mari.Syvaluoma(a)seamk.fi

puhelin

+358408304019