>
Matkailuhankkeet SeAMKissa - SeAMK Projektit

Matkailuhankkeet SeAMKissa

Tälle sivulle on koottu tieto ja linkit kaikista matkailualaan liittyvistä SeAMKin hankkeista.

Tapahtumat ja koulutukset

Lisää tapahtumia

Blogit

lisää blogeja

Käynnissä olevat hankkeet

 • Skills4CMT Sector-specific skills development in Coastal and Maritime Tourism

  Rannikko- ja merimatkailulla (CMT) on suuri merkitys Euroopan taloudessa, koska alan kilpailukyky on kestävän kasvun, työpaikkojen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden veturi. Rajoitettu tietoisuus erityisistä taitotarpeista, olemassa olevat ammattitaidon puutteet ja epäsuhta estävät ja rajoittavat alan kilpailukykyä. Siksi uusia alakohtaisia ​​opetussuunnitelmia ja innovatiivisia ammatillisen opetuksen muotoja olisi kehitettävä vastaamaan tietoja ja taitoja joita tarvitaan alan työmarkkinoilla. Skills4CMT vastaa tähän.

  Lue lisää hankkeen omalta verkkosivulta »

 • XR-teknologiat osana matkailijan asiakaspolkua

  Hanke tarjoaa matkailuyrityksille mahdollisuuden päästä tutustumaan virtuaaliteknologiaan sekä sen matkailualalle tarjoamiin mahdollisuuksiin. Koska eteläpohjalaisilla matkailuyrityksillä digitalisaation lähtötaso on ollut verrattain matala, tulee teknologian kokonaisvaltainen hyödyntäminen vaatimaan matkailuyrityksiltä suuria harppauksia ja uudenlaista tietotaitoa.
  Hankkeen tavoitteena on lisätä matkailualan toimijoiden osaamista ja ymmärrystä liiketoimintaa hyödyttävistä XR-teknologioista, sekä edistää niiden käyttöönottoa Etelä-Pohjanmaan matkailustrategian mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan aluebrändiä ja tukea matkailuyritysten liiketoimintaedellytyksiä.

  Lue lisää hankkeen omalta verkkosivulta »

 • Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä

  Matkailuyritykset toimivat alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Matkailuelinkeino on kokenut ison muutoksen digitalisaation myötä ja se muovaa elinkeinoa jatkuvasti. Toimialaa haastavat myös kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja matkailua kehitetään yhä enemmän asiakkaan ehdoilla.

  Hankkeen tavoitteena on parantaa matkailuyrittäjien ja heidän henkilöstönsä digitaalisen liiketoiminnan valmiuksia lähtötasotestin perusteella toteutettavien, kolmen eritasoisen koulutuskokonaisuuden kautta. Hankkeessa pyritään vauhdittamaan eteläpohjalaisen matkailutoimialan digitalisaatiota erityisesti koronapandemiasta toipumisen ja kansainvälistymisen näkökulmista. Hankkeessa aloitettavilla toimenpiteillä tähdätään yritysten palveluiden saavutettavuuden parantamiseen sekä maakunnan kilpailukyvyn parantamiseen kansainvälisillä ja kotimaan matkailumarkkinoilla pidemmällä aikavälillä.  

  Lue lisää hankkeen omalta verkkosivulta »

   

 • VOIMA - Voi hyvin matkailuyrittäjä

  Hankkeella tuetaan eteläpohjalaisia matkailuyrittäjiä ja heidän henkilöstöään työhyvinvoinnin kehittämisessä ja sitä kautta tuottavuuden parantamisessa. Työhyvinvointia päänäkökulmana pitäen etsitään keinoja yritystoiminnan ja yrityksen toimintakulttuurin kehittämiseen ja henkilöstön työmotivaation tukemiseen.

  Toimenpiteinä on sekä eri paikkakunnilla että verkossa pidettäviä työpajoja ja tietoiskuja työhyvinvointiin liittyvistä eri aiheista. Aiheita syvennetään käsittelemällä niitä mm. podcsteissa. Opintomatkoilla päästään tutustumaan käytännön esimerkkeihin sekä virkistäytymään.

  Hanke rahoitetaan REACT-EU välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

  Hankeaika 1.9.2022-30.11.2023, rahoitus ESR

  Lue lisää hankkeen omalta verkkosivulta

 • EPXR-hub esiselvityshanke

  EPXR-hub esiselvitysankkeessa selvitetään mitä toimintaedellytyksiä on tapahtuma- ja kulttuurialan sisältöihin keskittyneen ja XR-teknologian osaamisen yhteen keräävän alueellisen XR-keskuksen toiminnalle. Tapahtuma-alalla on selvitysten mukaan merkittävä vaikutus Etelä-Pohjanmaan alueen talouteen. Etelä-Pohjanmaalla on tapahtuma-alan osaamisen lisäksi paljon myös XR-osaamista ja kokemusta ja olisi syytä selvittää mitä tarpeita ja mahdollisuuksia olisi perustaa Etelä-Pohjanmaalle XR-keskus, joka toisi maakunnan osaamisen ja kokemuksen organisoidusti ja koordinoidusti yhteen EPXR-hubiksi, eli Etelä-Pohjanmaan XR-keskukseksi, kehittämään maakuntaan uutta vahvuusaluetta osaksi kansallisten ja kansainvälisten XR-keskusten verkostoja.

  Hankeaika: 1.9.2022-30.4.2023
  Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan Liitto, AKKE

  Hankkeella ei ole omia nettisivuja.

  Lisätiedot:
  Asiantuntija Sami Alho, puh.+358 40 830 1266 | sami.alho@seamk.fi

 • Etelä-Pohjanmaan matkailuyritysten vastuullisuus näkyväksi -yritysryhmähanke

  Yritysryhmähankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä yritysten vastuullisen matkailun osaamista suorittamalla kansallinen Visit Finlandin lanseeraama Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma ja kouluttautumalla valitsemansa vastuullisuusjärjestelmän (joko Ekokompassi tai Green Key) osaajiksi. Hankkeen myötä yrittäjien osaamisen taso kasvaa ja yrityksille syntyy uusia tapoja toteuttaa ja todentaa vastuullisuutta omassa liiketoiminnassaan. Yhteistyö yritysten välillä on tärkeä osa hanketta, ja se toteutuu vertaisoppimisen ja tiedonvaihdon avulla. Kestävällä matkailulla ja vastuullisilla teoilla sekä niistä viestimisellä tähdätään myös potentiaalisten uusien asiakaskohderyhmien tunnistamiseen ja tavoittamiseen. Hankkeen tuloksena yritysten vastuullisuusosaaminen on lisääntynyt ja sitä on tuotu näkyväksi sekä yritysten asiakkaille että yhteistyökumppaneille.

  Etelä-Pohjanmaan matkailuyritysten vastuullisuus näkyväksi -yritysryhmän muodostavat eri puolilla Etelä-Pohjanmaata toimivat yritykset: Aulava,  Hyvölän talo, Lillukkametsä, Opintola B&B, UK Majoitus Oy ja Valkeisen loma. Yritysten palvelutarjonta kattaa majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalveluita.

  Lue lisää hankkeen omalta verkkosivulta >>

Etelä-Pohjanmaan Matkailufoorumi

Matkailufoorumi tarjoaa kaikille matkailualan kehittämisestä kiinnostuneille toimijoille yhteisen vaikuttamisen paikan. Foorumi kokoaan maakunnan matkailuväen koolle 2 kertaa vuodessa.

Matkailufoorumin seuraava kokoontuminen on 31.10.2023 klo 13.30-15.30, paikka ja ohjelma tarkentuu. 

Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia 2020-2028 ja toimenpide-ehdotukset 2020-2025

Eteläpohjalaisen matkailun kehittämisen suuntaviivat määriteltiin yhteistyössä maakunnan matkailutoimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Strategia laadittiin vuoteen 2028 saakka ja toimenpide-ehdotukset vastuutahoineen määriteltiin vuoteen 2025.

Päättyneet hankkeet

Päättyneet matkailualan hankkeemme löytyvät SeAMKin projektitietokannasta.

Alta löydät päättyneiden hankkeiden nimet ja suorat linkit projektitietokannassa olevalle sivulle.

Lisätiedot

Henkilö seisoo hieman sivuttain kameraan.

Sanna Jyllilä

Lehtori

erikoisala: Matkailuyrittäjyys, matkailututkimus, Green care

sähköposti

Sanna.Jyllila(a)seamk.fi

puhelin

+358408300400

Jonna Kielenniva

Jonna Kielenniva

Asiantuntija, tki

sähköposti

Jonna.Kielenniva(a)seamk.fi

puhelin

+358408301254

Lyhythiuksinen nainen seisoo kädet puuskassa.

Elina Järvinen

Asiantuntija, tki

erikoisala: Matkailuyrittäjyys

sähköposti

Elina.Jarvinen(a)seamk.fi

puhelin

+358408680610

Anne-Mari Latvala

Projektipäällikkö

sähköposti

Anne-Mari.Latvala(a)seamk.fi

puhelin

+358408302007

SeAMKin tekstilogo.

Noora-Mari Syväluoma

Projektipäällikkö

sähköposti

Noora-Mari.Syvaluoma(a)seamk.fi

puhelin

+358408304019