Matkailuhankkeet SeAMKissa - SeAMK Projektit

Matkailuhankkeet SeAMKissa

Tälle sivulle on koottu tieto ja linkit kaikista matkailualaan liittyvistä SeAMKin hankkeista.

Tapahtumat ja koulutukset

Lisää tapahtumia

Blogit

lisää blogeja

Käynnissä olevat hankkeet

 • Guide - Tiedolla kestävää matkailua

  Tiedolla johtamisen ja kestävän kehityksen merkitys on lisääntynyt huomattavasti matkailualalla. Hankkeessa määritellään millä mittareilla alaa kuvataan ja seurataan Etelä-Pohjanmaalla sekä laaditaan tiedolla johtamisen kehittämissuunnitelma. Analysoidun tiedon myötä osoitetaan matkailualan merkitys maakunnalle merkittävänä elinkeinona. Hankkeen toimenpiteillä edesautetaan myös toimialan elpymistä koronakriisiä edeltävälle tasolle ja palaamista tulevaisuudessa kestävän kasvun tielle. Hankkeessa myös otetaan käyttöön Visit Finlandin kestävän matkailun indikaattoreita. Hankkeen pidemmän tähtäimen tavoitteena on varmistaa, että maakunta pysyy mukana kansallisessa kehittämisessä. Tavoitteena on myös lisätä toimialan ymmärrystä kestävyyden toteuttamisesta ja tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuudesta.

  Lue lisää hankkeen omalta verkkosivulta »

 • Skills4CMT Sector-specific skills development in Coastal and Maritime Tourism

  Rannikko- ja merimatkailulla (CMT) on suuri merkitys Euroopan taloudessa, koska alan kilpailukyky on kestävän kasvun, työpaikkojen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden veturi. Rajoitettu tietoisuus erityisistä taitotarpeista, olemassa olevat ammattitaidon puutteet ja epäsuhta estävät ja rajoittavat alan kilpailukykyä. Siksi uusia alakohtaisia ​​opetussuunnitelmia ja innovatiivisia ammatillisen opetuksen muotoja olisi kehitettävä vastaamaan tietoja ja taitoja joita tarvitaan alan työmarkkinoilla. Skills4CMT vastaa tähän.

  Lue lisää hankkeen omalta verkkosivulta »

 • XR-teknologiat osana matkailijan asiakaspolkua

  Hanke tarjoaa matkailuyrityksille mahdollisuuden päästä tutustumaan virtuaaliteknologiaan sekä sen matkailualalle tarjoamiin mahdollisuuksiin. Koska eteläpohjalaisilla matkailuyrityksillä digitalisaation lähtötaso on ollut verrattain matala, tulee teknologian kokonaisvaltainen hyödyntäminen vaatimaan matkailuyrityksiltä suuria harppauksia ja uudenlaista tietotaitoa.
  Hankkeen tavoitteena on lisätä matkailualan toimijoiden osaamista ja ymmärrystä liiketoimintaa hyödyttävistä XR-teknologioista, sekä edistää niiden käyttöönottoa Etelä-Pohjanmaan matkailustrategian mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan aluebrändiä ja tukea matkailuyritysten liiketoimintaedellytyksiä.

  Lue lisää hankkeen omalta verkkosivulta »

 • Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä

  Matkailuyritykset toimivat alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Matkailuelinkeino on kokenut ison muutoksen digitalisaation myötä ja se muovaa elinkeinoa jatkuvasti. Toimialaa haastavat myös kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja matkailua kehitetään yhä enemmän asiakkaan ehdoilla.

  Hankkeen tavoitteena on parantaa matkailuyrittäjien ja heidän henkilöstönsä digitaalisen liiketoiminnan valmiuksia lähtötasotestin perusteella toteutettavien, kolmen eritasoisen koulutuskokonaisuuden kautta. Hankkeessa pyritään vauhdittamaan eteläpohjalaisen matkailutoimialan digitalisaatiota erityisesti koronapandemiasta toipumisen ja kansainvälistymisen näkökulmista. Hankkeessa aloitettavilla toimenpiteillä tähdätään yritysten palveluiden saavutettavuuden parantamiseen sekä maakunnan kilpailukyvyn parantamiseen kansainvälisillä ja kotimaan matkailumarkkinoilla pidemmällä aikavälillä.  

  Lue lisää hankkeen omalta verkkosivulta »

   

Etelä-Pohjanmaan Matkailufoorumi

Matkailufoorumi tarjoaa kaikille matkailualan kehittämisestä kiinnostuneille toimijoille yhteisen vaikuttamisen paikan. Foorumi kokoaan maakunnan matkailuväen koolle 2-3 kertaa vuodessa.

Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia 2020-2028 ja toimenpide-ehdotukset 2020-2025

Eteläpohjalaisen matkailun kehittämisen suuntaviivat määriteltiin yhteistyössä maakunnan matkailutoimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Strategia laadittiin vuoteen 2028 saakka ja toimenpide-ehdotukset vastuutahoineen määriteltiin vuoteen 2025.

Päättyneet hankkeet

Päättyneet matkailualan hankkeemme löytyvät SeAMKin projektitietokannasta.

Alta löydät päättyneiden hankkeiden nimet ja suorat linkit projektitietokannassa olevalle sivulle.

Lisätiedot

Henkilö seisoo hieman sivuttain kameraan.

Sanna Jyllilä

Lehtori

erikoisala: Matkailuyrittäjyys, matkailututkimus, Green care

sähköposti

Sanna.Jyllila(a)seamk.fi

puhelin

+358408300400

Jonna Kielenniva

Jonna Kielenniva

Asiantuntija, tki

sähköposti

Jonna.Kielenniva(a)seamk.fi

puhelin

+358408301254

Lyhythiuksinen nainen seisoo kädet puuskassa.

Elina Järvinen

Asiantuntija, tki

erikoisala: Matkailuyrittäjyys

sähköposti

Elina.Jarvinen(a)seamk.fi

puhelin

+358408680610

Anne-Mari Latvala

Projektipäällikkö

sähköposti

Anne-Mari.Latvala(a)seamk.fi

puhelin

+358408302007