Saavutettavuusseloste - SeAMK Projektit

Saavutettavuusseloste

Tervetuloa, tämä on Seinäjoen ammattikorkeakoulun TKI-projektit-verkkosivuston saavutettavuusseloste.

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivua, sovelluksia ja sosiaalisen median kanavia voi käyttää ja ymmärtää sujuvasti.

Digitaalinen saavutettavuus SeAMKissa

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa huomioidaan digitaalinen saavutettavuus muun muassa erilaisissa verkkopalveluissa ja alustoissa, digitaalisissa materiaaleissa sekä opetuksessa. Suurin osa verkkopalveluistamme ja sosiaalisen median kanavistamme täyttää pääosin (WCAG) esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanoa SeAMKissa on ohjannut ja tukenut DigiSeAMK-ohjausryhmän asettama Saavutettavuustiimi, jonka toimikausi päättyy elokuussa 2022. Tämän jälkeen digitaalisen saavutettavuuden edistäminen SeAMKissa kuuluu saavutettavuusvastaavalle.

SeAMKin henkilöstön, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden käyttöön on laadittu kattavat saavutettavuusohjeet, joita ovat:

  • saavutettavan verkkosisällön tuottaminen
  • saavutettavien asiakirjojen laatiminen
  • saavutettavien digitaalisten materiaalien tuottaminen (mm. videot, kuvat, podcastit, pdf:t)
  • saavutettavuus opetuksessa ja opetusmateriaaleissa
  • saavutettavan Moodle-kurssin laatiminen
  • saavutettavuuden huomioiminen digipalveluiden ja -materiaalien hankinnassa

SeAMKissa myös järjestetään erilaista saavutettavuuskoulutusta verkkopalveluiden ylläpitäjille ja verkkosisällön tuottajille.

Vaatimustenmukaisuus

Tätä verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen *1 tarjoamisesta, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin *2. Laki tarjoaa tasavertaiset mahdollisuudet käyttää palveluita. SeAMK pyrkii takaamaan digitaalisten palvelujen saavutettavuuden annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.

Saavutettavuuden tila

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa https://www.projektit.seamk.fi/.

Tämä verkkosivusto täyttää pääosin (WCAG) esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

Jotkin sivustolla olevat tiedostot voivat olla vielä ei-saavutettavassa muodossa (pdf, docx ym.). Joistain kuvista saattaa puuttua vaihtoehtoinen teksti.

Saavutettavuuspuutteet pyritään korjaamaan aina sitä mukaa, kun ne huomataan. Näistä puutteista voi ilmoitta meille joko verkkolomakkeella *3 tai sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus@seamk.fi.

Tarvittaessa pyydä tiedostoja ja muuta sisältöä saavutettavassa muodossa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@seamk.fi.

Ei-saavutettava sisältö

Tämä verkkosivusto sisältää myös kolmannen osapuolen sovelluksia ja sivustoja. Näiden osalta pyrimme vaikuttamaan saavutettavuuteen, joten haluamme kuulla niissä mahdollisesti olevista saavutettavuuden puutteista. Pääsääntöisesti nämä tiedot toimitetaan kyseisten kolmansien osapuolten sivustojen saavutettavuudesta vastaaville.

Ulkopuolisten tuottamien materiaalien suhteen SeAMK on ohjeistanut materiaalien saavutettavuuden toteuttamisessa.

 Tarvitsetko apua?

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavia. Ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@seamk.fi.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä verkkosivusto on julkaistu 22.11.2021. Tämä seloste on laadittu 4.8.2021. Seloste perustuu mm. käyttäjätestaukseen ja itsearvioon.

Saavutettavuusseloste on päivitetty: –

Palaute ja yhteystiedot

Jos haluat raportoida ongelman tämän verkkopalvelun saavutettavuudessa, haluat jonkin materiaalin saavutettavassa muodossa, tai jos sinulla on meille verkkopalvelun saavutettavuutta koskeva ehdotus tai kysymys, ota meihin yhteyttä joko verkkolomakkeella tai sähköpostitse.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla saavutettavuuspuutteita, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjille. Vastaamme 14 päivän sisällä. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi *4
saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Päivitetty

Tämä verkkosivusto on julkaistu: 22.11.2021

Tämä verkkosivusto on päivitetty merkittävien muutosten jälkeen: –


 

Selosteessa olevat linkit

  1. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/
  2. https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi
  3. https://www.seamk.fi/seamk-info/saavutettavuus/saavutettavuuspalaute/
  4. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi