MYRSKY – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa - SeAMK Projektit

MYRSKY – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Kehittämisellä tuetaan mikro- ja pk-yrityksien toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä viime vuosien äkillisten ja odottamattomien muutosten keskellä, jotta yritykset voivat sopeutua ja hyödyntää omassa toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia.

Yrityksille luodaan valtakunnallinen, yhteen paikkaan koottu osaamiskokonaisuus, jonka kautta voi suorittaa mikro-opintoja ja muita osaamista syventäviä tietopaketteja veloituksetta, ajasta ja paikasta riippumatta. Yrityksille järjestetään info- ja sparraustilaisuuksia, joihin osallistumalla yritys voi vahvistaa omaa osaamistaan. Lisäksi sparrausta ja kehittämistä syvennetään nuorten yritysten (1–3 v.) kanssa.

Työpaketti 1: Kootaan valtakunnallinen pk- ja mikroyrityksille tarjottava osaamiskokonaisuus.
Työpaketti 2: Yritysten sparraus ja muutoskyvykkyyden tukeminen.
Työpaketti 3: Yritysten osaamisen ja muutoskyvykkyyden kasvattaminen aluekohtaisin toimenpitein.

Hankkeen tilaisuudet

Koulutustarjonta

Yritysten saatavilla on yhteen paikkaan koottu osaamiskokonaisuus, jonka kautta voi suorittaa mikro-opintoja ja muita osaamista syventäviä tietopaketteja veloituksetta, ajasta ja paikasta riippumatta.

Tapahtumat

Lisää tapahtumia

Ajankohtaista

lisää uutisia

Hankkeen tiedot

  • Nimi: MYRSKY – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa
  • Kesto: 1.11.2022–31.12.2023
  • Kohderyhmä: Etelä-Pohjanmaan mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja johto
  • Budjetti: 2 015 980 €, josta Seinäjoen ammattikorkeakoulun osuus 230 580 €
  • Hanketoteuttaja: Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Osatoteuttajat: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia
  • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto ESR. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

TAMKin ja SeAMKin kanssa menossa mukana Länsi-Suomen muut osatoteuttajat

Vaasan ammattikorkeakoulu.        Jyväskylän ammattikorkeakoulu.        Yrkeshögskolan Novia.        Turun ammattikorkeakoulu.        Centria ammattikorkeakoulu.        Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Lisätietoa MYRSKY-hankkeesta

Tarja Sandvik

Aluekehittäjä

sähköposti

Tarja.Sandvik(a)seamk.fi

puhelin

+358406807180