MYRSKY – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa - SeAMK Projektit

MYRSKY – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Menesty huomennakin -koulutustarjonta

Yrityksille on koottu yhteen paikkaan osaamiskokonaisuus, jonka kautta voi suorittaa mikro-opintoja ja muita osaamista syventäviä tietopaketteja veloituksetta, ajasta ja paikasta riippumatta. Ilmoittaudu vapaasti mukaan ja menesty huomennakin!

Supervoimana yhteistyö

Yrittäjät kertovat kokemuksistaan yhteistyöstä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa ja rohkaisevat hyödyntämään oman ja yrityksen osaamisen kehittämisessä oman alueen ammattikorkeakoulua. Ammattikorkeakoulut tarjoavat useita maksuttomia palveluita yrityksen kehittämiseen.

Nuoren yrityksen menestyksen avaimet

Podcast-sarjassa tutustutaan nuoren yrityksen menestyksen avaimiin eri näkökulmista, joihin johdattelevat eri alojen asiantuntijat.

Yrityksen onnistumisopas

Yrityksen onnistumisopas (linkki avautuu uuteen välilehteen Theseus-tietokantaan) toimii yrittäjän työkaluna ja se on kehitetty erityisesti vastaamaan alkuvuosien haasteisiin.

Artikkelit ja julkaisut

Hankkeen tilaisuudet

 • Valmennussarjat mikro- ja pk-yrityksille

  Tarjolla teemoitettuja maksuttomia valmennussarjoja: Viisaalla resurssien käytöllä kilpailukykyä pk-yrityksiin, Startti vastuullisuuteen, Tehoa pienen yrityksen markkinointiin, Tiedosta kilpailukykyä ja Yksinyrittäjästä tiiminvetäjäksi. Tervetuloa!

  Kaikki tilaisuudet ovat maksuttomia.

  Viisaalla resurssien käytöllä kilpailukykyä pk-yrityksiin

  Valmennus on peruutettu vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi!

  29.11.2023 klo 8.00–11.15 Frami F, Y-zone (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kampusranta 11, Seinäjoki)

  Ilmoittaudu valmennukseen (linkki aukeaa uuteen välilehteen Webropol-lomakkeelle) mukaan su 26.11. mennessä!

  Kiertotalous ei ole vain isojen linjojen juttu, vaan siitä on löydettävissä monenlaisia uusia mahdollisuuksia pk-yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kehittämiseen ja kasvuun.

  Kiertotalous mahdollistaa entistä viisaampaa resurssien käyttöä ja kustannussäästöjä. Samalla se luo kasvumahdollisuuksia esimerkiksi huollon, vuokrauksen, uudelleenvalmistuksen tai uusien palveluiden kautta. Liiketoiminnan kestävä kehittäminen houkuttelee niin investointeja kuin työntekijöitä. Kiertotalous auttaa pysymään mukana maailman myllerryksessä, pitämään yllä kilpailukykyä tai löytämään kasvua. Se voi johtaa jopa koko liiketoiminnan uudistamiseen pitkällä tähtäimellä. Mitä kiertotalous voisi tarkoittaa yrityksesi näkökulmasta? Miten lähteä liikkeelle matalalla kynnyksellä, pk-yrityksen resursseilla?

  Tule kuulolle maksuttomaan aamupäivätilaisuuteen. Opit tunnistamaan kiertotalouden tuomia mahdollisuuksia, joiden kautta voit kehittää nykyistä ja luoda ehkä myös uutta liiketoimintaa nykyisen rinnalle. Tilaisuuden jälkeen osallistujat pystyvät rakentamaan edustamalleen yritykselle askeleet kohti kestävämpää liiketoimintaa, omasta nykytilanteestaan käsin

  Valmennuksessa opitaan:

  • Konkreettisten yritysesimerkkien kautta, mitä kiertotalous tarkoittaa
  • Käyttämään työkalua, jolla tunnistetaan omat kehityskohteet, luodaan aikataulu ja viedään ideat arjen toiminnaksi askel kerrallaan
  • Bonuksena opit, miten kehitystyötä voi jatkaa omassa yrityksessä henkilökunnan kanssa

   

  Tilaisuuksissa hyödynnetään mm. seuraavia työkaluja: Lisää kierroksia! ja Kiertotalouden Roadmap. Asiantuntijoina tilaisuudessa toimivat Heli Hietala ja Krista Mäki.

  Heli on pk-yrityksen kestävän liiketoiminnan monialainen kehittäjä. Koulutustaustaltaan Heli on sekä liiketoiminnan johtamisen että ympäristö- ja energiatekniikan ammattilainen. Helillä on pitkä kokemus teollisen pk-yrityksen erilaisista tehtävistä tuotekehityksestä markkinoinnin johtamiseen ja edelleen perheyrityksen hallintoon. Ympäristö- ja energia-asiat ovat vahvasti Helin arvoissa, mutta niin on myös eteläpohjalaisten pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen ja sen myötä alueen elinvoiman vahvistaminen. Viimeisimpänä Heli on toiminut projektipäällikkönä SeAMKin hankkeessa, jossa on kehitetty yritysten ympäristöasioiden johtamisen osaamista kokonaisuutena sekä syventäen asioita hiilijalanjälkilaskentaan ja kiertotalouteen.

  Kristalla on yli kymmenen vuoden kokemus pk-yritysten ympäristöasioiden kehittämisestä. Hän toimii projektipäällikkönä ja asiantuntijana SeAMKin hankkeissa, joissa edistetään kestävää liiketoimintaa ja kiertotaloutta Etelä-Pohjanmaalla. Kristalle on tärkeää merkityksellisyyden kokemus omassa työssä ja oman osaamisen jakaminen. Hän innostuu ratkaisuista, niin teknologisista kuin toimintamalleihinkin perustuvista, joilla voidaan yhtä aikaa ratkaista ympäristön kantokykyyn liittyviä haasteita sekä luoda uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Kristalla on vahva tuntemus alueen yrityskentästä ja juuret syvällä Etelä-Pohjanmaan mullassa, minkä vuoksi alueen yritysten kilpailukyvyn varmistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä on hänelle tärkeää.

  Linkki tapahtumaan (linkki aukeaa uuteen välilehteen hankkeiden tapahtumakalenteriin, jossa voit tallentaa tilaisuuden kalenterimerkinnän).


  Startti vastuullisuuteen – tukea ja työkaluja vastuullisuustyön aloittamiseen

  to 23.11.2023 klo 17.00–19.30 Frami F, Y-zone (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kampusranta 11, Seinäjoki)
  to 7.12.2023 klo 17.00–19.30 Frami F, Y-zone (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kampusranta 11, Seinäjoki)
  to 14.12.2023 klo 17.00–19.30 Frami F, F207-kokoustila (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kampusranta 11, Seinäjoki)

  Ilmoittaudu valmennussarjaan (linkki aukeaa uuteen välilehteen Webropol-lomakkeelle) mukaan 20.11. mennessä!
  Parhaimman tuloksen saat, kun osallistut jokaiseen tilaisuuteen. Yrityksestäsi voi myös osallistua useampi henkilö yhteen tilaisuuteen taikka eri henkilöt eri valmennuskerroille.

  Käytännönläheinen toteutus siitä, miten käynnistät vastuullisuustyön strategian, raportoinnin ja viestinnän näkökulmista. Perehdytään vastuullisuuden eri osa-alueisiin. Tutustutaan käytännön esimerkkien kautta vastuullisuusviestintään ja -raportointiin, kokeillaan yhdessä erilaisia työkaluja ja menetelmiä, joita vastuullisuustyön aloittamisessa voi hyödyntää. Sparrataan ja keskustellaan yhdessä pienessä ryhmässä.

  Asiantuntijana toimii Suvi Hakala, SeAMK, asiantuntija, TKI ja yrittäjä, HR-Living. Suvi on pk-yritysten kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan osaaja. Koulutustaustaltaan kauppatieteiden maisteri. Suvilla on pitkä kokemus yrittäjyydestä ja kansainvälisessä ympäristössä toimivan pk-yrityksen erilaisista tehtävistä markkinoinnin, myynnin ja asiakkuuksien johtamisesta tuotekehitykseen ja edelleen perheyrityksen johtamiseen ja hallintoon. Vastuullisuus on ollut aina vahvasti Suvin ja yrityksensä arvoissa ja dna:ssa. Parin viime vuoden ajan Suvi on toiminut yrittäjyyden ohessa SeAMKissa asiantuntijana projekteissa, joissa on kehitetty pk-yritysten strategista osaamista ja tulevaisuustyötä sekä vastuullisuuden ja kestävyyden viemistä pk-yritysten liiketoiminnan ytimeen ja strategiaan.

  Linkki tapahtumaan (linkki aukeaa uuteen välilehteen hankkeiden tapahtumakalenteriin, jossa voit tallentaa tilaisuuden kalenterimerkinnän).

   

  Valmennus peruutettu vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi!
  Nyt vastaava tilaisuus järjestetään myös Ylihärmässä!

  Startti vastuullisuuteen

  ma 4.12. klo 17.00–19.30
  ke 13.12. klo 17.00–19.30
  ma 18.12. klo 17.00–19.30

  Valmennussarja on käytännönläheinen toteutus, jossa perehdytään vastuullisuuteen ja konkreettisiin toimenpiteisiin, joita omassa yrityksessä voi tehdä tai ei saisi tehdä. Tilaisuuksissa keskustellaan ja tutustutaan esimerkkien avulla yritysten vastuullisuusohjelmiin sekä erilaisiin työkaluihin, joita voi käyttää avuksi oman vastuullisuustyön kehittämisessä. Asiantuntijana toimii Aila Hemminki.

  Tilaisuudet järjestetään Härmän kuntokeskuksessa (Vaasantie 22, Ylihärmä). Parhaimman tuloksen saat, kun osallistut jokaiseen tilaisuuteen. Yrityksestäsi voi myös osallistua useampi henkilö yhteen tilaisuuteen taikka eri henkilöt eri valmennuskerroille. Jokaisen tulee ilmoittautua omalla lomakkeella mukaan 26.11. mennessä täällä. Valmennus on maksuton.

  Linkki tapahtumaan (linkki aukeaa uuteen välilehteen hankkeiden tapahtumakalenteriin, jossa voit tallentaa tilaisuuden kalenterimerkinnän).


  Tehoa pienen yrityksen markkinointiin

  Tehoa pienen yrityksen markkinointiin -valmennus on kahden tilaisuuden kokonaisuus, jossa ensimmäinen on etävalmennus ja toinen lähitapaamisena järjestettävä työpaja.

  Ensimmäisellä kerralla tapaamme Teamsissa, jossa käymme läpi muun muassa seuraavia aiheita: Millainen on asiakkaasi kokemus yrityksestäsi? Missä ja millaisena mahdollinen asiakas näkee yrityksesi? Miten ja missä vastaat asiakkaallesi?

  ke 8.11.2023 klo 17.30–19.00, linkki tapahtumaan (linkki aukeaa uuteen välilehteen hankkeiden tapahtumakalenteriin, jossa voit tallentaa tilaisuuden kalenterimerkinnän)
  Ilmoittaudu (linkki aukeaa uuteen välilehteen Webropol-lomakkeelle) mukaan ti 7.11. mennessä!

  Toisella kerralla tapaamme livenä maakunnassa työpajoissa, jotka ovat keskenään samansisältöisiä.

  Työpajoissa keskitymme käytännössä yrityksesi markkinoinnin konkreettisiin keinoihin täsmävinkkien avulla. Kokeillaan ChatGPT:tä ja kuvatekoälyä. Ota mukaan idea ja oma laite (tietokone, älypuhelin, digikamera). Tervetuloa testaamaan!

  • ma 13.11. klo 17.30–19.00, Kurikka, linkki tapahtumaan (linkki aukeaa uuteen välilehteen hankkeiden tapahtumakalenteriin, jossa voit tallentaa tilaisuuden kalenterimerkinnän), ilmoittaudu (linkki aukeaa uuteen välilehteen Webropol-lomakkeelle) mukaan 12.11. mennessä!
  • Seinäjoen työpaja peruttu vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi. [Muokattu 10.11.2023]
   ti 14.11. klo 17.30–19.00, Seinäjoki (Frami F, Y-zone -kokoustila, Kampusranta 11), linkki tapahtumaan (linkki aukeaa uuteen välilehteen hankkeiden tapahtumakalenteriin, jossa voit tallentaa tilaisuuden kalenterimerkinnän), ilmoittaudu (linkki aukeaa uuteen välilehteen Webropol-lomakkeelle) mukaan 9.11. mennessä!
  • ke 15.11. klo 17.30–19.00, Lappajärvi (Kivitippu, Nykäläntie 137, Lappajärvi), linkki tapahtumaan (linkki aukeaa uuteen välilehteen hankkeiden tapahtumakalenteriin, jossa voit tallentaa tilaisuuden kalenterimerkinnän), ilmoittaudu (linkki aukeaa uuteen välilehteen Webropol-lomakkeelle) mukaan 7.11. mennessä!
  • to 16.11. klo 18.30–20.00, Kauhava, linkki tapahtumaan (linkki aukeaa uuteen välilehteen hankkeiden tapahtumakalenteriin, jossa voit tallentaa tilaisuuden kalenterimerkinnän), ilmoittaudu (linkki aukeaa uuteen välilehteen Webropol-lomakkeelle) mukaan 8.11. mennessä!
  • ma 20.11. klo 17.30–19.00, Kuortane (Valtuustosali, Keskustie 52), linkki tapahtumaan (linkki aukeaa uuteen välilehteen hankkeiden tapahtumakalenteriin, jossa voit tallentaa tilaisuuden kalenterimerkinnän), ilmoittaudu (linkki aukeaa uuteen välilehteen Webropol-lomakkeelle) mukaan 19.11. mennessä!
  • Kauhajoen työpaja on peruttu vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi.
   ti 21.11. klo 17.30–19.00, Kauhajoki (Yrityskeskus Logistia, Teknologiapuisto 1), linkki tapahtumaan (linkki aukeaa uuteen välilehteen hankkeiden tapahtumakalenteriin, jossa voit tallentaa tilaisuuden kalenterimerkinnän), ilmoittaudu (linkki aukeaa uuteen välilehteen Webropol-lomakkeelle) mukaan 19.11. mennessä!

   

  Täsmävinkit työpajoihin

  • tekemällä oppii
  • kokeile rohkeasti
  • vastuullisuus, kotimaisuus, kasvollisuus trendaavat
  • mittaa ja muokkaa (huom. big data ja thick data)
  • tukiäly auttaa sisältöjen luonnissa (tekstit, kuvat, hashtagit)

   

  Asiantuntijana tilaisuuksissa toimii Sini Karjalainen. Sini on graafisen suunnittelun ja markkinoinnin asiantuntija, jota inspiroi merkityksellinen ja rohkea markkinointi, suunnitelmallisuus ja seuranta. Menossa mukana työnilo, luova ongelmanratkaisu, jakamis- ja auttamiskulttuuri sekä jatkuva oppiminen.


  Tiedosta kilpailukykyä

  Valmennus peruutettu vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi. [Muokattu 7.11.2023]

  to 9.11.2023 klo 8.30–11.00 Oman datan hyödyntäminen johtamisessa, Frami F, Y-zone (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kampusranta 11, Seinäjoki)
  to 30.11.2023 klo 9.00–10.30 Avoimen ja julkisen datan hyödyntäminen, Teams
  to 14.12. klo 8.30–11.00 Hyödynnä PowerBI:tä yrityksessäsi, Frami F, Y-zone (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kampusranta 11, Seinäjoki)

  Ilmoittaudu valmennussarjaan (linkki aukeaa uuteen välilehteen Webropol-lomakkeelle) mukaan su 5.11. mennessä!
  Yksittäisiin tilaisuuksiin ei ole mahdollista ilmoittautua.

  Mitä dataa yrityksen olisi hyvä kerätä? Miten omaa jo olemassa olevaa dataa voi hyödyntää? Mitä dataa kannattaa kerätä itse, tai miten hyödyntää avointa ja julkista dataa? Valmennuksessa käsitellään näiden teemojen ohella myös datan keräystapoja, tekoälyn hyödyntämistä datan käsittelyssä, esimerkkejä datan visualisoinnista sekä sitä, miten näkymätön data saadaan näkyväksi. Lisäksi vieraillaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun laboratorioissa.

  Asiantuntijana tilaisuuksissa toimii Juha-Matti Arola. Hän on SeAMKin tiedolla johtamisen ja mittaamisen asiantuntija, jolla on tietoa ja kokemusta pk-yritysten käytössä olevista mittareista. Hän tarjoaa esimerkkejä erilaisista tavoista mitata, kerätä tietoa yrityksen toiminnasta sekä kehittää näitä mittareita edelleen. Toisin sanoen hän haluaa intohimoisesti kehittää eteläpohjalaisia pk-yrityksiä johtamaan toimintaansa fiksummin.

  Linkki tapahtumaan (linkki aukeaa uuteen välilehteen hankkeiden tapahtumakalenteriin, jossa voit tallentaa tilaisuuden kalenterimerkinnän).


  Yksinyrittäjästä tiiminvetäjäksi

  ti 28.11. klo 8–10.00 verkkototeutus

  Mikä muuttuu, kun toiminnan kasvaessa yrittäjän ympärille kasvaa tiimi? Valmennuksessa pureudutaan esihenkilö- ja tiimitaitojen kehittämiseen, kohtaavaan ja vuorovaikutukselliseen toiminnan johtamiseen sekä työvoiman veto- ja pitovoimaan vaikuttavista tekijöistä nykyajan työelämässä.

  Ilmoittaudu valmennukseen (linkki aukeaa uuteen välilehteen Webropol-lomakkeelle) mukaan 26.11. mennessä!

  Asiantuntijana toimii seamkilainen Helena Myllymäki, joka on pitkän linjan työelämän viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäjä ja valmentaja. Hän on erikoistunut tiimien ja yksilön kehittämiseen sekä toimivan tiimin ja toimintakulttuurin merkitykseen toiminnan kasvussa ja tuloksellisuudessa. Nykyaikainen esihenkilötyö ja johtaminen sekä yrityksen veto- ja pitovoimaan vaikuttavat tekijät saavat Helenan sydämen sykkimään.

  Linkki tapahtumaan (linkki aukeaa uuteen välilehteen hankkeiden tapahtumakalenteriin, jossa voit tallentaa tilaisuuden kalenterimerkinnän).

  Alla mainitut tilaisuudet peruttu. [Muokattu 10.11.2023]

  to 9.11.2023 klo 13–16 Yksilöstä tiimiksi – mikä muuttuu mielessä? Frami F, Y-zone (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kampusranta 11, Seinäjoki)
  to 23.11.2023 klo 13–16 Kasvun uralla – mitä tapahtuu minussa ja meissä toiminnan kasvaessa? Frami F, neuvotteluhuone F120 (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kampusranta 11, Seinäjoki)
  to 7.12.2023 klo 13–16 Karaktääri ja käytäntö – miten luon veto- ja pitovoimaisen työyhteisön sekä miten kehitän ja kehityn jatkossa? Frami F, Y-zone (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kampusranta 11, Seinäjoki)

   

 • Yhteistyöstä yrityksen menestystarinaksi -seminaari

  Digitaalisuus ja vihreä siirtyvä tuovat mukanaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ne haastavat yrityksiä myös muutoskyvykkyydessä. Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulut Kajaani, Lappi ja Oulu tarjoavat kattavan verkoston yrityksen muutoskumppanuuteen. Osaamista, tietoa ja mahdollisuuksia yli puolen Suomen verran! MUUVI-hankkeen päätöstilaisuus 13.12.2023.

  Tervetuloa Yhteistyöstä yrityksen menestystarinaksi -seminaariin, jossa kuulet mm. 

  • Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulujen yhteistyömahdollisuudet yrityksille – autamme yritystäsi kehittymään!
  • Valmentava psykologi Ilona Rauhala kertoo yrityksen henkilöstön hyvinvoinnin ja yrityksen kilpailukyvyn kehittämisestä – miten selvitä kriiseistä ja voida hyvin jatkuvassa muutoksessa?
  • Yrittäjä ja yritysvalmentaja Ollis Leppänen ja Putouksesta tuttu näyttelijä, laulaja ja esiintyjä Mikko “Tökä” Töyssy keskustelevat miten he ovat navigoineet viime vuosien muutosaalloissa omilla aloillaan.
  • Huumorilla höystetyn loppukaneetin pitää talouskonsultti Urmas Viilunk – tule siis kuulolle!

  Juontajana toimii yrittäjä ja yritysvalmentaja Ollis Leppänen!

  Voit osallistua maksuttomaan tilaisuuteen kahvin äärellä Kajaanissa tai etäyhteydellä. Ilmoittautuminen lähitilaisuuteen (Kajaani) päättyy ma 11.12. ja Online-tilaisuuteen ti 12.12. klo 15.
  Ilmoittaudu mukaan: https://bit.ly/muuvi-seminaari

 • Valtakunnalliset inspiraatiotilaisuudet

  Yritysten muutoskyvykkyyden ja -johtamisen valmennukset ja seminaarit.

  Ammattikorkeakoulut yritysten muutoskumppanina

  Menneet tilaisuudet

  Ti 14.11. klo 12.30–15.00
  Teams-etätilaisuus, maksuton

  Miten kesytät muutosmöröstä kumppanin? Et ole yrittäjänä yksin muutosaaltojen alla, vaan me ammattikorkeakouluissa vauhditamme verkostojemme avulla yritystäsi kohti päämääräänsä.

  Tule kuulemaan muutoksen mahdollisuuksista sekä nauttimaan inspiroivia tuulahduksia yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen onnistuneista yhteistöistä. Tarinoita kuullaan kaikista neljästä ilmansuunnasta. Lisäksi kokeneet asiantuntijapuhujamme virittävät ajatuksesi kohti uusia tuulia. Tilaisuuden lopussa pääset vielä kuulemaan mikro-opinnoista.

  Valtakunnallisen MYRSKY-hankkeen loppuseminaari, jossa juontajana toimii Keijo Leppänen, Anna Perho puhuu muutoksen sietämisestä ja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä yrittäjien oppimisesta. Mukana on kokemuksia osaamisen kehittämisestä Pentikiltä ja yksinyrittäjä Daphne Jenseniltä, sekä tietysti myös Myrskyn tuloksia.

  Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täältä!

   

  Ennakoiden eteenpäin – muutoskyvykkyys, digitalisaatio ja vihreä siirtymä yritysmaailmassa

  ke 22.11.2023 klo 16.30–19.30
  Teams-etätilaisuus, maksuton

  Epävarmoinakin aikoina on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa itse liiketoiminnan hallittuun suuntaamiseen. Tule poimimaan parhaat näkemykset ja vinkit yrityksesi vastuulliseen, digiviisaaseen ja menestyksekkääseen tulevaisuuteen! Seminaariin voit osallistua paikan päällä tai etänä.

  Seminaarin puhujia ovat mm. ennakoinnin huippuasiantuntija, futuristi Elina Hiltunen ja Varustelekan perustaja, yrittäjä Valtteri Lindholm. Tilaisuus on yritysten muutoskyvykkyyttä, digitalisaatiota ja vihreää siirtymää edistävän Länsi-Suomen Myrsky-hankkeen päätösseminaari ja sen myötä tarjolla on napakat koosteet hankkeen maksuttomista palveluista.

  Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täältä!

   

  Valtakunnallisesti järjestettäviin inspiraatiotilaisuuksiin voi osallistua etäyhteyden kautta:

  1. Kestävä ja vastuullinen johtaminen: ti 4.4.2023 klo 17.30–19.30. Lue lisää ja ilmoittaudu!
  2. Uuden systeemisen toimimisen ja johtamisen mallit: to 27.4.2023 klo 17.00–18.30. Lue lisää ja ilmoittaudu!
  3. Kestävän muutoksen inspiraatioilta –  tehokkaasti etänä?: ke 10.5.2023 klo 18.00–20.00. Lue lisää ja ilmoittaudu!
  4. Työhyvinvoinnin johtaminen osana digitaalista muutosta: 5.9.2023 klo 14–17. Lue lisää ja ilmoittaudu! 

 • Johtamisen uudet tuulet -valmennussarja

  Etelä-Pohjanmaalla järjestetään muutoskyvykkyyttä tukevia, tarpeiden pohjalta räätälöityjä valmennuksia.

  *******

  Menneet tilaisuudet

  Johtamisen uudet tuulet -valmennussarja 1/4: Onnistunut muutos vaatii tavoitteellista johtamista
  ke 23.8.2023 klo 8.30–12
  Frami F, neuvottelutila 7. taivas, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (Kampusranta 11, Seinäjoki)
  Tilaisuus on maksuton.

  Onnistunut muutos vaatii tavoitteellista johtamista: Muutos on aina mahdollisuus yrityksen uudistumiseen, kehittymiseen ja unelmien saavuttamiseen. Muutos vaatii onnistuakseen johtamista ja rohkeutta ajatella uudella tavalla. Tässä aamupäivässä käsittelemme muutosjohtamista konkreettisten, aitojen esimerkkien avulla.

  Asiantuntijana tilaisuudessa toimii Hanna Punkari. Hän toimii yrittäjänä ja sparraa eteläpohjalaisia pk-yrityksiä johtamisen kehittämisen parissa. Lisäksi Hanna toimii osa-aikaisena asiantuntijana SeAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa. Tavoitteena yrityksissä on hyvinvoiva henkilöstö ja erinomainen työnantajakuva, jotka pitävät sisällään suunnitelmallista kehittämistyötä joka osa-alueella.

  Linkki tapahtumaan.

  Johtamisen uudet tuulet -valmennussarja 2/4: Vastuullinen johtaminen – inhimillisyys johtamisessa
  ke 13.9.2023 klo 8.30–12
  Frami F, neuvottelutila 7. taivas, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (Kampusranta 11, Seinäjoki)
  Tilaisuus on maksuton.

  Vastuullinen johtaminen – inhimillisyys johtamisessa: Hyvä johtaminen johtaa hyvään. Tutustutaan tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisen kohtelun, monimuotoisuuden ja hyvinvoinnin johtamiseen ja niiden merkitykseen liiketoiminnalle.

  Asiantuntijana tilaisuudessa toimii Emilia Kangas. Hän toimii SeAMKissa yliopettajana ja vastuullisen johtamisen asiantuntijana. Emilia on kokenut kouluttaja niin korkeakouluissa kuin yritysmaailmassakin. Tällä hetkellä hän työskentelee yritysten strategiseen kestävyyteen keskittyvän kehittämishankkeen projektipäällikkönä. Hänen tutkimuksiaan on julkaistu sekä kansallisesti että kansainvälisesti johtamisen ja yrittäjyyden eri teemoista.

  Linkki tapahtumaan.

  Johtamisen uudet tuulet -valmennussarja 3/4: Mittaa, seuraa, kehitä – Johda SMARTisti
  ke 4.10.2023 klo 8.30–12
  Frami F, neuvottelutila 7. taivas, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (Kampusranta 11, Seinäjoki)
  Tilaisuus on maksuton.

  Mittaa, seuraa, kehitä – Johda SMARTisti: Tietoa keräämällä ja sitä analysoimalla tiedät, mitä teillä tapahtuu. Näin saat ryhtiä päätöksentekoon.

  Asiantuntijana tilaisuudessa toimii Juha-Matti Arola. Hän on SeAMKin tiedolla johtamisen ja mittaamisen asiantuntija, jolla on tietoa ja kokemusta pk-yritysten käytössä olevista mittareista,. Hänellä on tarjota esimerkkejä erilaisista tavoista mitata, kerätä tietoa yrityksen toiminnasta sekä kehittää näitä mittareita edelleen. Toisin sanoen hän haluaa intohimoisesti kehittää eteläpohjalaisia pk-yrityksiä johtamaan toimintaansa SMARTimmin.

  Linkki tapahtumaan.

  Johtamisen uudet tuulet -valmennussarja 4/4: Kestävää kasvua uusilla tuotteilla ja palveluilla
  ke 25.10.2023 klo 8.30–12
  Frami F, neuvottelutila 7. taivas, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (Kampusranta 11, Seinäjoki)
  Tilaisuus on maksuton.

  Kestävää kasvua uusilla tuotteilla ja palveluilla: Työskentelyn tavoitteena on jakaa tietoa kestävän kasvun tarjoamista uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja antaa käytännön vinkkejä uusien kestävien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen. Tule mukaan oppimaan ja jakamaan ideoita muiden osallistujien kanssa!

  Asiantuntijoina tilaisuudessa toimivat Laura Könönen ja Jenni Nurmi.

  Laura on yritysten ympäristöjohtamisen asiantuntija, jolla on vahva halu tukea yrityksiä tekemään merkityksellisiä ympäristötekoja suunnitelmallisesti ja tuloksellisesti. Häntä inspiroivat aivan erityisesti kiertotalous ja siinä piilevät valtaisat liiketoimintamahdollisuudet, ekologiset innovaatiot ja yritysten vastuullisuusviestintä. Luonto ja sen monimuotoinen elämä ovat lähellä Lauran sydäntä, ja tämä yhteys antaakin runsain mitoin merkityksellisyyttä ja motivaatiota hänen työhönsä, jossa ympäristön hyvinvoinnin edistäminen ja sitä kautta kestävämmän tulevaisuuden rakentaminen on mahdollista.

  Jenni on kiertotalouden ja kestävän liiketoiminnan asiantuntija, jolla on monipuolinen kokemus kiertotalouden liiketoimintamallien hyödyntämisestä ja yritystoiminnan kestävyysmurroksen toteuttamisesta. Hän työskentelee TKI-asiantuntijana SeAMK:illa projekteissa ja koulutuksissa, joissa kehitetään alueen yritysten toimintaedellytyksiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Aiemmin Jenni on työskennellyt asiantuntijana ja kehittäjänä pk-yrityksissä sekä toiminut itsekin yrittäjänä. Hän ratkoo mielellään resurssitehokkuuteen, kestävään suunnitteluun ja kiertotalouden liiketoimintamallien hyödyntämiseen liittyviä haasteita, kehittää uutta ja luo toimivaa keskusteluyhteyttä ekosysteemin eri toimijoiden välillä.

  Linkki tapahtumaan.

  Ilmoittautuminen
  Ilmoittaudu Johtamisen uudet tuulet -valmennussarjan tilaisuuksiin täältä.

 • Tekoälyä yrittäjälle -valmennussarja

  Tilaisuudet järjestetään maksuttomina aamukahvitilaisuuksina.

  *******

  Menneet tilaisuudet

  Tekoälyä yrittäjälle -valmennussarja 1/3: Ensiaskeleet kohti tekoälyä

  ti 12.9.2023 klo 8–10
  Tilaisuus on maksuton.

  Tekoälyn ei tarvitse olla vain suurten yritysten ja teknologiayritysten leikkikalu. Tule kuulemaan, mistä löydät tekoälyn ja miten voit sitä hyödyntää yrityksessäsi.

  Osallistumispaikat:
  Tilaisuus järjestetään Seinäjoella: Frami F, Kampusranta 11
  Etäkatsomo Alajärvi: JAMIn toimipiste, Hoiskontie 25
  Etäkatsomo Alavus: Fasadi, Taitotie 1
  Etäkatsomo Kauhajoki: Logistia, Teknologiapuisto 1
  Etäkatsomo Kauhava: Kaupungin kehityskeskus, Loppusuora 20
  Etäkatsomo Kurikka: yrityspalvelupiste Formu, Keskuspuistikko 14

  Linkki tapahtumaan.

  Tekoälyä yrittäjälle -valmennussarja 2/3: Boostaa someasi tekoälyn voimin

  ti 19.9.2023 klo 8–10
  Tilaisuus on maksuton.

  Somemarkkinointi on välttämätöntä, mutta voi tuntua joskus vaikealta, kun pitäisi keksiä, mistä somettaa. Tekoäly voi auttaa markkinoinnin suunnittelussa ja sisällönluonnissa. Ota läppäri mukaan ja kokeile käytännössä.

  Osallistumispaikat:
  Tilaisuus järjestetään Seinäjoella: Frami F, Kampusranta 11
  Etäkatsomo Alajärvi: Hub25, Hoiskontie 25
  Etäkatsomo Alavus: Fasadi, Taitotie 1
  Etäkatsomo Kauhajoki: Logistia, Teknologiapuisto 1
  Etäkatsomo Kauhava: Kaupungin kehityskeskus, Loppusuora 20
  Etäkatsomo Kurikka: yrityspalvelupiste Formu, Keskuspuistikko 14

  Linkki tapahtumaan.

  Tekoälyä yrittäjälle -valmennussarja 3/3: Tekoäly aisaparina yrityksen toiminnassa

  ti 26.9.2023 klo 8–10
  Tilaisuus on maksuton.

  Tekoäly voi toimia fiksuna apukätenä. Katsotaan, miten tekoäly auttaa esimerkiksi asiakasryhmien löytämisessä, perinnässä tai perehdytysoppaan luonnissa. Ota läppäri mukaan ja kokeile käytännössä.

  Osallistumispaikat:
  Tilaisuus järjestetään Seinäjoella: Frami F, Kampusranta 11
  Etäkatsomo Alajärvi: Hub25, Hoiskontie 25
  Etäkatsomo Alavus: Fasadi, Taitotie 1
  Etäkatsomo Kauhajoki: Logistia, Teknologiapuisto 1
  Etäkatsomo Kauhava: Kaupungin kehityskeskus, Loppusuora 20
  Etäkatsomo Kurikka: yrityspalvelupiste Formu, Keskuspuistikko 14

  Linkki tapahtumaan.

  Ilmoittautuminen
  Ilmoittaudu Tekoälyä yrittäjälle -valmennussarjan tilaisuuksiin täältä.

  Valmennussarjan asiantuntija
  Asiantuntijana valmennuksissa on Teemu Virtanen. Hän toimii SeAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa asiantuntijana. Hänellä on vankka tausta tietotekniikassa, erityisesti käyttäjätuessa. Lisäksi Teemu on toiminut sivutoimisena yrittäjänä useiden vuosien ajan, tarjoten verkkosivujen ja verkkokauppojen suunnittelupalveluita pienyrityksille. Hänen osaamisensa ulottuu myös XR-teknologiaan ja tekoälyyn sekä niiden soveltamiseen. Teemun pyrkimyksenä on pysyä aallonharjalla uusimpien teknologisten innovaatioiden kanssa.

 • Nuorten yritysten tilaisuudet

  Tilaisuudet on suunnattu 1–3-vuotiaille eteläpohjalaisille yrityksille.

  *****

  Menneet tilaisuudet:

  Valmiina valloittamaan maailmaa?
  Yrityksesi kahdeksan timanttista teemaa
  1–3-vuotiaille yrityksille

  Molemmat etätilaisuudet ovat keskenään samansisältöisiä:
  ti 26.9.2023 klo 18.00–19.30, linkki tapahtumaan
  ke 27.9.2023 klo 8.30–10.00, linkki tapahtumaan

  Tervetuloa verkostoitumaan ja hiomaan yritystoimintasi timantteja! Luvassa uusia näkökulmia, siistejä juttuja ja totta kai hyvää fiilistä.

  • Suunnittele ketterästi ja varaudu muutoksiin
  • Riittääkö rahat, katso massiin
  • Vastuullisuus on elinehto
  • Tunnetko asiakkaasi?
  • Markkinointi & myynti on kaiken a ja o
  • Yrittäjä itse on tärkein voimavara ja riski
  • Tiimissä on voimaa
  • Teknologia & digi

  Ilmoittaudu etätilaisuuksiin täällä. Tilaisuudet ovat maksuttomia.
  Tervetuloa mukaan!

  Nuorten yritysten aamukahvit

  Nuorten yritysten aamukahvit järjestetään seitsemällä eri paikkakunnalla. Tutustu tilaisuuksien ajankohtiin ja ohjelmaan sekä ilmoittaudu mukaan täällä.

  Nuorten yritysten sparrausklinikat

  Lisäksi nuorille yrityksille järjestetään myös sparrausklinikat seuraavista aiheista: sopimusten ABC, talous ja hinnoittelu, markkinointi ja itsensä johtaminen. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä.

Ajankohtaista

lisää uutisia

Hankkeen tiedot

Kehittämisellä tuetaan mikro- ja pk-yrityksien toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä viime vuosien äkillisten ja odottamattomien muutosten keskellä, jotta yritykset voivat sopeutua ja hyödyntää omassa toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia.

Yrityksille luodaan valtakunnallinen, yhteen paikkaan koottu osaamiskokonaisuus, jonka kautta voi suorittaa mikro-opintoja ja muita osaamista syventäviä tietopaketteja veloituksetta, ajasta ja paikasta riippumatta. Yrityksille järjestetään info- ja sparraustilaisuuksia, joihin osallistumalla yritys voi vahvistaa omaa osaamistaan. Lisäksi sparrausta ja kehittämistä syvennetään nuorten yritysten (1–3-vuotiaat) kanssa.

Työpaketti 1: Kootaan valtakunnallinen pk- ja mikroyrityksille tarjottava osaamiskokonaisuus.
Työpaketti 2: Yritysten sparraus ja muutoskyvykkyyden tukeminen.
Työpaketti 3: Yritysten osaamisen ja muutoskyvykkyyden kasvattaminen aluekohtaisin toimenpitein.

 • Nimi: MYRSKY – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa
 • Kesto: 1.11.2022–31.12.2023
 • Kohderyhmä: Etelä-Pohjanmaan mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja johto
 • Budjetti: 2 015 980 €, josta Seinäjoen ammattikorkeakoulun osuus 230 580 €
 • Hanketoteuttaja: Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Osatoteuttajat: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia
 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto ESR. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

TAMKin ja SeAMKin kanssa menossa mukana Länsi-Suomen muut osatoteuttajat

Vaasan ammattikorkeakoulu.        Jyväskylän ammattikorkeakoulu.        Yrkeshögskolan Novia.        Turun ammattikorkeakoulu.        Centria ammattikorkeakoulu.        Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Lisätietoa MYRSKY-hankkeesta

Tarja Sandvik

Aluekehittäjä

sähköposti

Tarja.Sandvik(a)seamk.fi

puhelin

+358406807180