Digitalisoituvat yritysverkostot - DigiNet - SeAMK Projektit

Digitalisoituvat yritysverkostot - DigiNet

Tule mukaan Vaasan yliopiston ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteiseen DigiNet-hankkeeseen! Tuemme ja edistämme Etelä-Pohjanmaan alueen pienten ja keskisuurten (pk) -yritysten digitalisoitumista sekä yritys- että verkostotasolla. Hanke kestää 1.1.2023-31.12.2025 ja kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjalaiset valmistavan teollisuuden yritykset ja yritysverkostot. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, Etelä-Pohjanmaan liitto.

 

Ajankohtaista

DigiNet-testi valmistavan teollisuuden yrityksille
– selvitä yrityksesi ja yritysverkostosi digitalisaation taso

DigiNet-hankkeessa on laadittu maksuton DigiNet-testi, jonka avulla valmistavan teollisuuden yritykset avulla voivat arvioida verkostonsa digitalisaation tilaa, saada palautetta sekä löytää selkeät kehittämisen kohteet. Testissä selvitetään mm. digitalisaatiota yrityksen uudistumisessa ja liiketoiminnan tehostamisessa.

Testin antamat hyödyt:
1. Yrityksen tilanteen arviointi: Saatte kattavan kuvan siitä, missä kohdin yrityksenne on jo vahva digitalisaatiossa.
2. Selkeät kehittämisen kohteet: Testin tulosten perusteella voitte tunnistaa konkreettiset alueet, joilla digitalisaatiota voidaan tehostaa ja kehittää.
3. Vertailu muihin yrityksiin: Saatte keskiarvovertailun suhteessa muihin yrityksiin, jotka ovat suorittaneet saman testin, mikä auttaa hahmottamaan, miten sijoitutte suhteessa muihin vastanneisiin yrityksiin.

Pääset tekemään maksuttoman DigiNet-testin klikkaamalla tästä. Testiin vastaaminen vie 10–15 minuuttia.

GDPR – Mitä dataa keräämme?
Seinäjoen ammattikorkeakoulun sovellus kerää seuraavanlaista dataa: Henkilökohtaisen tunnistuksen tiedot, sekä vastauslomakkeelle annettuja tietoja. Voit tutustua tietosuojaselosteeseen tarkemmin täältä: https://www.seamk.fi/tietosuoja/ DigiNet-testin vastauksia ei tulla analysoimaan yritystasolla ja vastaaminen on täysin luottamuksellista.

DigiNetin podcastit

 • Podcast: Toimintaa valmistavan teollisuuden yritysten ja yritysverkostojen parissa – DigiNet-hanke

  Podcastissa esitellään Digitalisoituvat yritysverkostot DigiNet-hanke ja käydään läpi hankkeen tavoitteita valmistavan teollisuuden pk-yritysten parissa. Aiheesta kertovat nuorempi apulaisprofessori ja projektipäällikkö Anni Rajala Vaasan yliopistosta sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkijayliopettaja ja dosentti Sanna Joensuu-Salo ja projektipäällikkö Emmi Tuurinkoski.
  Kesto 4:26. Julkaistu tammikuussa 2024.

  Linkki podcastiin

 • Podcast: Yritysverkostojen digitalisoituminen toimittajayritysten näkökulmasta - DigiNet-hanke

  Verkostojen digitalisoituminen toimittajayritysten näkökulmasta. Miltä digitalisaatio näyttää toimittajan silmin ja mitkä asiat vaikuttavat toimittajakokemukseen valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä? Podcastissa asiaa pohtii Vaasan yliopiston nuorempi apulaisprofessori ja projektipäällikkö Anni Rajala, tutkijatohtori Tuire Hautala-Kankaanpää sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkijayliopettaja ja dosentti Sanna Joensuu-Salo sekä projektipäällikkö Emmi Tuurinkoski.
  Kesto: 8:55. Julkaistu tammikuussa 2024.

  Linkki podcastiin

DigiNet hankkeen tavoitteet

 1. Pk-yritysten tietoisuuden lisääminen verkostojen digitalisoitumisesta ja mahdollisuuksista digitalisoida liiketoimintaprosessejaan
  Tarkoituksena on lisätä pk-yritysten tietoisuutta digitaalisten alustojen mahdollisuuksista, esitellä verkostojen näkökulmasta digitaalisia työkaluja ja kehittää yritysten digitaalisia kyvykkyyksiä. On tärkeää, että verkostovaikutuksen aikaansaamiseksi riittävän moni yritys on kytkeytyneenä yhteistyö- ja integraatioalustoihin ja hyödyntää niitä verkostossaan aktiivisesti.
 2. Perustella, informoida ja motivoida pk-yrityksiä verkostojen ja liiketoimintaprosessien digitalisoitumisen edellytyksistä, hyödyistä, haasteista ja digitalisoitumisen edellytyksistä
  Verkostojen digitalisoitumisen kannalta erilaiset digitaaliset alustat ovat avainasemassa. Automaattisessa ja integroituneessa tiedonsiirrossa yritysten välillä on valtava potentiaali tehostaa verkostojen ja yritysten toimintaa esim. tilaus-toimitusketjussa.
 3. Ideoida ja suunnitella käytännössä digitaalisten työkalujen ja alustojen hyödyntämistä pk-yritysten ja niiden verkostojen toiminnan kehittämisessä
  Tavoitteena on kehittää yritysverkostojen digitalisoitumista käytännössä. Pk-yrityksiä tuetaan löytämään heille ja heidän verkostoillensa sopivia digitaalisia ratkaisuja.

Toimenpiteet ja tulokset

Tavoitteet saavutetaan neljän työpaketin avulla.

 1. Pitkälle digitalisoituneen case-yritysverkoston tarkastelu ja tiekartan muodostaminen
  Työpaketin tarkoituksena on herättää alueella kiinnostusta yritysverkostojen digitalisaation mahdollisuuksista ja osoittaa verkostojen digitalisoitumisen tarve kilpailukyvyn ja menestymisen kannalta. Tiedon levittäminen ja yritysten mielenkiinnon herättäminen on suuressa osassa. Työpaketissa tarkastellaan 2-3 edelläkävijäyritystä, jolla on valmiiksi pitkälle digitalisoitunut yritysverkosto. Näissä case-verkostoissa tehtävän kartoituksen tarkoituksena on selvittää yritysten tapaa hyödyntää digitaalista teknologiaa ja digitaalisia alustoja, digitaalisten kyvykkyyksien tasoa ja saatujen hyötyjen suhdetta panoksiin.
 2. Interaktiiviset työpajat pk-yrityksille digitalisoitumisen kehittämiseksi
  Työpajoja järjestetään E-P:n eri alueilla, joihin tavoitellaan yrityksiä eri toimialoilta. Työpajoissa kartoitetaan mitä yritystenvälisiä prosesseja heidän olisi mahdollista digitalisoida ja miten. Pyrkimyksenä on tukea laajasti alueen yritysten tietoisuutta, valmiuksia ja käytännön digitalisoitumista. Lisäksi luodaan kohderyhmälle suunnattuja artikkeleita ja podcasteja.
 3. Kehittämissuunnitelman luominen toimitusketjujen digitalisoitumiselle pilottiverkostolle
  Valitaan 2-3 pilottiverkostoa, joille luodaan kehittämissuunnitelma toimitusketjujen digitalisoitumiselle. Tavoitteena on aktivoida 20 – 30 eteläpohjalaista valmistavan teollisuuden toimitusketjuihin kuuluvaa yritystä kehittämään digitaalisia valmiuksiaan erityisesti erilaisten integraatio- ja yhteistyöalustojen hyödyntämisessä.
 4. Verkoston digitalisoitumisen tason arvioinnin testi
  Työpaketin konkreettisena tuloksena syntyy avoin, verkossa toimiva testi, jota on testannut vähintään 30 yritystä. Testin avulla yritykset voivat itsenäisesti arvioida oman verkoston tilaa, saada palautetta sekä löytää selkeät kehittämisen kohteet.

Lisätietoa

Emmi Tuurinkoski

Projektipäällikkö

sähköposti

Emmi.Tuurinkoski(a)seamk.fi

puhelin

+358408302098

Punertavahiuksinen nainen seisoo petroolinvärinen mekko päällään.

Sanna Joensuu-Salo

Tutkijayliopettaja, dosentti

erikoisala: markkinointi, yritysten kasvu, yrittäjyyskasvatus

sähköposti

Sanna.Joensuu-Salo(a)seamk.fi

puhelin

+358408680144

Tommi Ylimäki

Lehtori

sähköposti

Tommi.Ylimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358503967692

Toni Takala

Asiantuntija, tki

sähköposti

Toni.Takala(a)seamk.fi

puhelin

+358408300342

Tapahtumat

Lisää tapahtumia