Kulttuuri- ja kielitietoinen hoitotyö - SeAMK Projektit

Kulttuuri- ja kielitietoinen hoitotyö

Kulttuuri- ja kielitietoinen hoitotyö Etelä-Pohjanmaalla, CareEP

Hanketiedot

CareEP -hankkeen tavoitteena on lisätä hoitotyön organisaatioiden kulttuuri- ja kielitietoisuutta, sekä edistää DP in Nursing tutkinto-ohjelman sairaanhoitajaopiskelijoiden työllistymistä sairaanhoitajina Etelä-Pohjanmaan alueella. DP in Nursing koulutusohjelma on aloittanut SeAMKissa vuonna 2009. Koko tämän ajan haasteellista on ollut löytää harjoittelupaikkoja alueen ulkomaalaistaustaisille sairaanhoitajaopiskelijoille. Tämän seurauksena SeAMKista valmistuneita Nursing opiskelijoita on lähtenyt paljon Etelä-Suomeen sairaanhoitajien töihin, vaikka samaan aikaan Etelä-Pohjanmaalla kärsitään sairaanhoitajapulasta.

Laajemmassa mittakaavassa hankkeen toivotaan lisäävän organisaatioiden valmiuksia kansainväliseen sairaanhoitajien rekrytointiin, joka tulee lisääntymään hoitoalan kasvavan työvoimapulan myötä.

Hanke kestää kolme vuotta ja se toteutetaan 1.2.2023-31.1.2026.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on turvata pätevien sairaanhoitajien saatavuus erityisesti Etelä-Pohjanmaan alueella. Hankkeessa kehitettyjen mallien avulla voidaan tukea sairaanhoitajaksi kouluttautumista, tarvittavan kielitaidon saavuttamista sekä räätälöidä yksilöllisiä pätevöitymispolkuja jo valmiille EU/ETA-maiden ulkopuolella kouluttautuneille sairaanhoitajille. Ulkomaalaistaustaiset sairaanhoitajat voivat työllistyä osaamistaan vastaaviin tehtäviin ja työnantajien työvoimapulaa voidaan pyrkiä näin helpottamaan.

Hankkeen tavoite on myös lisätä hoitotyön organisaatioiden kulttuuri- ja kielitietoisuutta, sekä edistää DP in Nursing tutkinto-ohjelman sairaanhoitajaopiskelijoiden ja valmiiden EU/ETA-maiden ulkopuolella koulutuksensa saaneiden sairaanhoitajien työllistymistä sairaanhoitajina Etelä-Pohjanmaan alueella. Hankkeessa ei rekrytoida EU/ETA-maiden ulkopuolelta, vaan toimenpiteet kohdistuvat jo maassa oleviin henkilöihin.

Tuotoksena luodaan ulkomaalaistaustaisen sairaanhoitajan urapolkumalli, jonka tarkoitus on auttaa organisaatioita valmistautumaan ulkomaalaistaustaisen sairaanhoitajaopiskelijan tai valmiin EU/ETA-maiden ulkopuolella kouluttautuneen sairaanhoitajan työllistämiseen.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmät ovat ulkomaalaistaustaiset sairaanhoitajaopiskelijat (DP in Nursing), EU/ETA-maiden ulkopuolella kouluttautuneet sairaanhoitajat sekä organisaatiot, jotka tarjoavat heille harjoittelupaikkoja ja ovat mahdollisia tulevaisuuden työnantajia.

Toimenpiteet

Työpaketti 1: Maakunnallinen hakevan toiminnan malli

 • Suunnittelu tapahtuu työpajoissa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa
 • Tutustutaan jo olemassa oleviin hakevan toiminnan malleihin ja kokeiluihin
 • Pilotoidaan hakevaa toimintaa
 • Toteutetaan tiiviin yhteistyön lisäksi erilaisilla tiedotus- ja markkinointitoimenpiteillä
 • Luodaan maakunnallinen suunnitelma hakevalle toiminnalle

Työpaketti 2: Ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden ja pätevöityvien sairaanhoitajien ohjaus

 • Yksilöohjaus
 • Ryhmäohjaus
 • Palaute

Työpaketti 3: Työnantajaorganisaatioiden kulttuuri- ja kielitietoisuuden lisääminen

 • Alkukartoitus työpaikoilla
 • Integraatio- ja mentorointikoulutuksen suunnittelu sekä selkokielisen materiaalipaketin suunnittelu ja tuottaminen
 • Koulutus toteutetaan työpajoina työpaikoilla
 • Asiantuntijasairaanhoitaja toimii työnantajaorganisaatioissa mentorina, tukien sekä opiskelijaa/harjoittelijaa että työyhteisöä
 • Projektipäällikkö tarjoaa konsultointia työpaikoille ulkomaalaistaustaisten sairaanhoitajien rekrytointiin liittyvissä asioissa

Työpaketti 4: Hankehallinto ja viestintä

 • Hankkeen toteutuminen ja seuranta
 • Hankehallinto ja hallinnolliset tehtävät
 • Hankkeesta viestiminen: nettisivujen, sosiaalisen median ja hankejulkaisujen avulla
 • Hankkeen aloitus- ja päätösseminaarit

Tuotokset

Hankkeen tuotoksina ovat hakevan toiminnan suunnitelma Etelä-Pohjanmaalle, yksilöohjausmalli, ryhmäohjausmalli, selkeä ohjaus- ja neuvotamalli urapolulle sekä urapolkumalli. Lisäksi integraatio- ja mentorointikoulutusmalli, selkokielen materiaalipaketti työnantajien ja ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden tueksi sekä viestintäsuunnitelma.

Lisätietoa

Marjut Asunmaa

Lehtori

sähköposti

Marjut.Asunmaa(a)seamk.fi

puhelin

+358406807117

Binu Acharya

Asiantuntija, tki

sähköposti

Binu.Acharya(a)seamk.fi

puhelin

+358408304020

Emmi Tynjälä

Asiantuntija, tki

sähköposti

Emmi.Tynjala(a)seamk.fi

puhelin

+358408304022