Hyvinvointia Luonnosta - SeAMK Projektit

Hyvinvointia Luonnosta

Hanketiedot

Organisaatio: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaali-ja terveysala
Nimi: Hyvinvointia luonnosta – Well-Being from Nature
Alue: Etelä-Pohjanmaa
Rahoitus: Leader -ryhmät Liiveri ry, Kuudestaan ry ja Leader Suupohja / ELY
Hankkeen kesto: 1.1.2020-31.3.2023
Hankkeen kokonaisbudjetti: 93 750 eur
Kohderyhmä: Nykyiset ja uudet hyvinvointimatkailusta ja Green Care palveluiden ja tuotteiden tarjoamisesta kiinnostuneet alueen toimijat

 

Tavoitteet

Hyvinvointia luonnosta – Well-being from nature -hanke oli suunnattu hyvinvointimatkailusta ja Green Care palveluiden ja tuotteiden tarjoamisesta kiinnostuneille mikroyrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille Liiverin, Kuudestaan ja Suupohjan Leader-alueilla. Hankkeen aikana haluttiin kehittää olemassa olevia ja uusia hyvinvointimatkailu- ja Green Care -palveluja, löytää uusia kytköksiä palveluntarjoajien välille, sekä suunnata katse kansainvälisyyteen. 

Hankkeen keskeisimpinä tavoitteina oli:

 1. saada aikaan kansainvälistä ja kansallista tiedonvaihtoa hyvinvointimatkailun palvelutarjonnan järjestämisestä. 
 2. alueellisten toimijoiden aktivointi hyvinvointimatkailuun, luontoturismiin ja Green Care -toimintaan sekä aktivointi uusien ja jo olemassa olevien palveluiden kehittämiseen.
 3.  välittää tietoa olemassa olevista hyvinvointiteknologisista mittauslaitteistoista sekä saada aikaan yritysryhmähanke, jonka aikana yritykset voivat keskittyä konkreettisiin kehittämistoimenpiteisiin esimerkiksi hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä.

Toteutus

Hankkeen järjestämät työpajat ja opintomatkat Suomessa, Irlannissa ja Maltalla, tarjosivat mahdollisuuden tutustua erilaisiin toimintatapoihin ja tarjontaan sekä suoran keskusteluyhteyden kumppanimaissa toimiviin saman toimialan toimijoihin. Yrittäjiä kannustettiin verkostoitumaan ja etsimään rohkeasti uusia palvelun- ja tuotetarjonnan kehitysmahdollisuuksia. Toimijoille esitettiin esimerkkejä perinteisten sektoreiden rajojen yli toteutettavista toiminnoista, esimerkiksi yhteistyössä metsäpalveluyrittäjien kanssa alueen matkailun ohjelmapalvelutoiminnan monipuolistamiseksi.

Mukana olleilta yrittäjiltä kerätyn palautteen perusteella nämä tutustumismatkat olivat heidän näkökulmastaan tärkeintä antia, ja niiden merkitys epäilemättä korostui pitkän koronaeristyksen jälkeen. Yrittäjien mukaan opintomatkat auttoivat arvioimaan omaa toimintaa mahdollistamalla etäisyyden ottamisen omaan arkeen. Lisäksi matkat mahdollistivat verkostoitumisen sekä oman alueen yrittäjiin että ansainvälisesti.

Ryhmäkuva Irlannista
Buncranan kaupunginjohtaja tapaamassa irlantilaisia ja suomalaisia Irlannin Inishowenissa.

 

Yrittäjiä kirjaamassa ideoita ja ajatuksia
Maltan tutustumismatkan yhteydessä järjestetty työpaja, jossa kirjataan ylös matkan antia. Tutustumismatkat mahdollistivat uusien yhteyksien luomisen paitsi oman alueen yrittäjiin myös kansainvälisesti.

Hanke mahdollisti erilaiseen teknologiaan tutustumisen erityisesti Suomen-vierailun yhteydessä. Lisäksi hankkeen opintovierailujen aikana oli mahdollista testata erilaisia kannettavia hyvinvointiteknologioita.

 

 

Opintomatkat

Hankkeessa järjestetyt opintomatkat tarjosivat mahdollisuuksia etsiä erilaisia liiketoimintamalleja, verkostoitumismalleja ja digitaalisia markkinointistrategioita. Vaihe perustui kolmeen osa-alueeseen, joissa keskityttiin kylämatkailun kehittämisosaamiseen, tuotekehitykseen ja markkinointikanaviin sekä viestintään ja kansainvälisyysvalmiuksien kehittämiseen.

 

Irlanti huhtikuu 2022

Matkan tarkoituksena oli löytää ideoita yrittäjien omaan toimintaan. Irlannin tutustumiskohteina oli muun muassa Doagh Famine Village, matkailukohde, joka oli rakennettu yrittäjän oman lapsuuden kodin ympäristöön ja joka esitteli Irlannin historiaa toimintapuiston muodossa. Lisäksi tutustumiskohteina oli paikallinen käsityöläiskulttuuri, jooga, kylmävesiuinti ja Alpakka-kävely. Osalla oli myös mahdollisuus tutustua paikalliseen Green Care maatilan toimintaan ja walk-and-talk-kierrokseen paikallisen maanomistajan kanssa.

Famine village
Famine Village herätti ajatuksia historian hyödyntämisestä matkailussa.

 

Ihisiä meressä
Kylmävesiuinti oli elämys, jonka innoittamana suomalaiset pohtivat ohjattujen uintiretkien mahdollisuutta yhtenä matkailutuotteena.

 

Ihmiset kävelyttämässä alpakoita
Green Care -toimintaan liittyy myös eläinavusteisuus.

 

Tutustumismatkan aikana tarjottiin mahdollisuus testata Moodmetric-sormuksia ja Firstbeat-hyvinvointianalyysiä. Näiden käytöstä kerättiin suullinen palaute. Lisäksi Firstbeat-laitteiden testaajille järjestettiin tulosten reflektointi matkan jälkeen.

Anna Rauha esittelee Firstbeat-laitteiston käyttöä Inishowenin
seminaarin yhteydessä. Kuva Josef Magro

 

Vierailijaryhmä Irlannissa
Irlannin opintomatkalla oli mukana suomalaisia ja gozolaisia vierailijoita.

 

Matkan aikana syntyneitä ideoita:

 • Eri kyliä yhdistävä kävelytapahtuma
 • Artisti retreat: vastaavia lyhytkursseja olisi mahdollista järjestää niistä kiinnostuneille
 • Opastettu uinti yhdistettynä terveysneuvontaan
 • Eläinavusteiset Green Care -palvelut (Social farming)
 • Metsäjooga
 • Tarinoiden kertominen ja historian hyödyntäminen – myös kurjuus on kiehtovaa
 • Walk-and-talk-kävelyt

Palautetta:

 • Etäisyys omaan toimintaan auttoi näkemään, ei ainoastaan oman toiminnan heikkouksia, vaan myös toiminnan ja toimintatapojen vahvuuksia.
 • Ulkoisten puitteitten merkitys ei ole aina merkityksellistä. Tärkeämpää on tarjota jotakin aitoa ja ainutlaatuista.
 • Oppina oli myös se, että matkailijoille on hyvä kertoa tarkkaan myös siitä, miten kannattaa varustautua matkalle.
 • Firstbeat-mittaukset auttoivat ymmärtämään, mitkä aktiviteetit auttavat elimistöä palautumaan fysiologisesta stressistä. Kannettavat mittauslaitteet olivat helppoja käyttää, joskin sormus oli hieman suuri arkikäyttöön.

 

Malta, Gozo toukokuu 2022

Tutustumismatka Gozolle tarjosi mahdollisuuden tutustua Maltalla tehtyihin kehittämishankkeisiin ja tapaan hyödyntää luontoa hyvinvointimatkailussa.  Tällä matkalla kokeilussa olivat vain Firstbeat-hyvinvointianalyysilaitteet.

Ihmisiä Gozolla
Yksi tutustumiskohteisst oli paikallinen hyvinvointikeskus.

 

Kuva ruokalautasesta
Terveellinen, tuore ruoka on yksi hyvinvoinnin perusta.

 

Matkan aikana syntyneitä ideoita:

 • Kannattaa miettiä, mikä juuri meillä on ainutlaatuista.
 • Luonnon kasvien tuntemusta ihmisille ja yrttiruokia ym. -Uusia tuotteita Suomen luonnon tuotteista?
 • Tapahtumia luontoteemalla
 • Ohjelmapalveluita/opastettuja kävelyretkiä
 • Lisää hyvinvointipalveluita tarjolle lähialueen yrittäjiltä
 • Paikallisen kulttuurin esittely tärkeää

Suomi syyskuu 2022

Suomeen suuntautuneelle tutustumismatkalla osallistettiin vierailijat nähtävyyskävelyyn, järjestettiin seminaari ja tutustumisen SeAMKin älykotiin. Seminaarin yhteydessä oli lisäksi minimessut, jonne oli kutsuttu yrittäjiä ja matkailupalveluiden tarjoajia sekä
matkailuhankkeita. Muina päivinä vieraille esiteltiin Suomen luonnon mahdollisuuksia erilaiseen hyvinvointitoimintaan, kuten läskipyöräilyyn, metsäkävelyyn, ruoanlaittoon ulkona, porojen ruokkimiseen ja metsän antimien (marjojen) hyödyntämiseen. Lisäksi vieraat pääsivät tutustumaan pariin hankkeessa mukana olevaan yritykseen.

Vieraat arvostivat Suomen-vierailullaan erityisesti ystävällisiä ihmisiä, rauhaa ja hiljaisuutta, metsäluontoa ja puhtautta.  Erityisiä elämyksiä olivat muun  muassa yöpyminen metsässä sekä porojen ruokkiminen. Etelä-Pohjanmaalla nähtiin olevan paljon potentiaalia matkailun näkökulmasta, joskin markkinointiin olisi syytä panostaa vielä enemmän.

Poroja
Porojen ruokkiminen ja nokipannukahvit mustikkamuffineineen jäivät vieraiden mieleen.

 

Nuotio metsässä
Yöpyminen hiljaisessa metsässä ja lettujen paisto nuotiolla oli mieleenpainuva kokemus.

 

Pyöräilijöitä metsässä
Metsäluonto suo mahdollisuuden monipuoliseen aktiviteettiin mutta myös rauhoittumiselle.

Hankkeeseen osallistuneet yrittäjät kokivat, että opintomatkat antoivat uusia ideoita toimijoille, mahdollistivat kansainvälisen ja alueellisen verkostoitumisen sekä auttoivat näkemään oman toiminnan vahvuuksia. Vierailujen aikana syntyneet ajatukset olivat omiaan parantamaan heidän kykyään vastaanottaa kansainvälisiä matkailijoita. Kansainvälisten matkailijoiden vastaanottovalmiuksien kehittämisen kannalta Suomeen suuntautuneen vierailun aikana saatu palaute koettiin tärkeänä.

Vierailta saadun palautteen perusteella rakennettiin seuraava analyysi alueen vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista.

Vahvuudet

 • Tehokas infrastruktuuri
 • Metsä
 • Puhdas ilma
 • Turvallisuus
 • Avoimet tilat
 • Koulutus

Heikkoudet

 • Ei suoria lentoja
 • Ravintolat sulkeutuvat melko aikaisin eteläeurooppalaisille
 • Kunnollisen matkailustrategian puute?

Mahdollisuudet

 • Ammattikorkeakoulu – opiskelijat ja heidän perheensä matkailijoina.
 • Laajempi yhteistyö eri alueiden kanssa (esim. Etelä-Pohjanmaa välilaskupaikkana matkalla pohjoiseen).
 • Sovellus, jonka avulla voi etsiä tapahtumia, majoitusta, aktiviteetteja jne. alueelta.

Uhkat

 • Muut kilpailevat alueet (Helsingin seutu ja Lappi)
 • Suurten matkailijamäärien vaikutus ympäristöön.

Artikkelit

Podcast

Kuuntele, mitä hankkeessa mukana olleet suomalaiset ja maltalaiset ajattelevat Etelä-Pohjanmaasta vierailukohteena ja alueen mahdollisuuksista hyvinvointimatkailussa. Hankkeessa mukana ollut yrittäjä, Marja-Liisa Pienimäki kertoo myös, mikä oli hänelle suurin oppi hankkeen aikana.

Podcast Acastissa (linkki)

Podcast Spotifyssä (linkki)

 

Linkit hankekumppanien hankesivustoille

Hyvinvointia luonnosta -hanketta olivat toteuttamassa Inishowen Development Partners (IDP) Irlannista ja Gozo Action Group Foundation (GAGF) Maltalta.

Tutustu IDP hankkeeseen täältä: Linkki IDP-sivustolle

Tutustu Failte Irelandin Inishowenia koskevaan suunnitelmaan, josta on saatavilla on tiivistelmä ja koko suunnitelma . Linkki suunnitelmaan

Seuraa meitä somessa

Kysy lisää hankkeesta

Anna Rauha

Projektipäällikkö, Hyvinvointia Luonnosta

sähköposti

Anna.Rauha(a)seamk.fi

puhelin

+358408680205

Nainen seisoo toinen käsi lanteilla.

Salla Kettunen

Asiantuntija, tki

erikoisala: EU projektien toteutus

sähköposti

Salla.Kettunen(a)seamk.fi

puhelin

+358408680140

Parrakas henkilö seisoo musta huppari päällä.

Arttu Mustajärvi

Asiantuntija, tki

sähköposti

Arttu.Mustajarvi(a)seamk.fi

puhelin

+358503823330