Hyvinvointia Luonnosta - SeAMK Projektit

Hyvinvointia Luonnosta

Hanketiedot

Organisaatio: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaali-ja terveysala
Nimi: Hyvinvointia luonnosta – Well-Being from Nature
Alue: Etelä-Pohjanmaa
Rahoitus: Leader -ryhmät Liiveri ry, Kuudestaan ry ja Leader Suupohja / ELY
Hankkeen kesto: 1.1.2020-31.3.2023
Hankkeen kokonaisbudjetti: 93 750 eur
Kohderyhmä: Nykyiset ja uudet hyvinvointimatkailusta ja Green Care palveluiden ja tuotteiden tarjoamisesta kiinnostuneet alueen toimijat

 

Tavoitteet

Hankkeen aikana halutaan kehittää olemassa olevia ja uusia hyvinvointimatkailu- ja Green Care -palveluja, löytää uusia kytköksiä palveluntarjoajien välille, sekä suunnata katse kansainvälisyyteen. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on saada aikaan kansainvälistä ja kansallista tiedonvaihtoa hyvinvointimatkailun palvelutarjonnan järjestämisestä.

Hankkeen toisena tavoitteena on lisäksi aktivoida alueellisia toimijoita hyvinvointimatkailun, luontoturismin ja Green Care toiminnan alueella.

Hankkeen tavoitteena on myös välittää tietoa olemassa olevista hyvinvointiteknologisista mittauslaitteistoista, sekä saada aikaan yritysryhmähanke, jonka aikana yritykset voivat keskittyä konkreettisiin kehittämistoimenpiteisiin esimerkiksi hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä.

Toteutus

Hankkeessa benchmarkataan erilaisia toimintatapoja, digitaalisia markkinointikeinoja, sekä eri palvelujen ja tuotteiden yhdistämistä kokonaisuuksiksi Suomessa, Irlannissa ja Maltalla. Hanke tarjoaa mahdollisuuden tutustua erilaisiin toimintatapoihin ja tarjontaan sekä suoran keskusteluyhteyden kumppanimaissa toimiviin saman toimialan toimijoihin.

Hanke järjestää kansallisia ja kansainvälisiä seminaareja, työpajoja ja opintovierailuja tiedonvaihdon ja aktivoinnin tueksi. Lisäksi hankkeen aikana järjestetään kuhunkin osallistujamaahan kohdistuva kansainvälinen opintovierailu sekä vastavuoroisesti otetaan vastaan opintovierailu kustakin maasta, koronatilanteen niin salliessa.

Hankkeen aikana yrityksiä aktivoidaan ottamaan mittausvälineistöä käyttöön sekä hyödyntämään mittauksia oman toimintansa ja palveluiden markkinoinnin tukena. Tämä tapahtuu esittelemällä hyvinvointiteknologisten laitteiden toimintaa työpajoissa.

Artikkelit

Podcast

Kuuntele, mitä hankkeessa mukana olleet suomalaiset ja maltalaiset ajattelevat Etelä-Pohjanmaasta vierailukohteena ja alueen mahdollisuuksista hyvinvointimatkailussa. Hankkeessa mukana ollut yrittäjä, Marja-Liisa Pienimäki kertoo myös, mikä oli hänelle suurin oppi hankkeen aikana.

Podcast Acastissa (linkki)

Podcast Spotifyssä (linkki)

 

Linkit hankekumppanien hankesivustoille

Hyvinvointia luonnosta -hanketta olivat toteuttamassa Inishowen Development Partners (IDP) Irlannista ja Gozo Action Group Foundation (GAGF) Maltalta.

Tutustu IDP hankkeeseen täältä: Linkki IDP-sivustolle

Tutustu Failte Irelandin Inishowenia koskevaan suunnitelmaan, josta on saatavilla on tiivistelmä ja koko suunnitelma . Linkki suunnitelmaan

Seuraa meitä somessa

Kysy lisää hankkeesta

Anna Rauha

Projektipäällikkö, Hyvinvointia Luonnosta

sähköposti

Anna.Rauha(a)seamk.fi

puhelin

+358408680205

Nainen seisoo toinen käsi lanteilla.

Salla Kettunen

Asiantuntija, tki

erikoisala: EU projektien toteutus

sähköposti

Salla.Kettunen(a)seamk.fi

puhelin

+358408680140

Parrakas henkilö seisoo musta huppari päällä.

Arttu Mustajärvi

Asiantuntija, tki

sähköposti

Arttu.Mustajarvi(a)seamk.fi

puhelin

+358503823330