IDEAHL - Improving Digital Empowerment for Active Healthy Living - SeAMK Projektit

IDEAHL - Improving Digital Empowerment for Active Healthy Living

EU:n rahoittaman IDEAHL – Improving Digital Empowerment for Active Healthy Living -Horisontti-hankkeen (2022–2024) tavoitteena on uusien digitaalisen terveyden lukutaidon mallien ja lähestymistapojen yhteiskehittäminen eri kohderyhmien kanssa EU:n jäsenmaissa. IDEAHL-konsortio koostuu 16 monialaisesta kumppanista kymmenessä EU:n jäsenvaltiossa. Hankkeessa tehdään paikallisella tasolla yhteistyötä niin kansalaisten, potilaiden kuin kaikkien hyvinvointisektorin toimijoiden kanssa.

Ilmoittaudu tästä hankkeen postituslistalle!

Lisätietoa IDEAHL -hankkeen kotisivuilla.

Tavoitteet

Tavoitteena on lisätä EU:n kansalaisten mahdollisuuksiakäyttää aktiivisemmin digitaalisia välineitä oman terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa​n. Tavoitteena on myös uusien mallien ja lähestymistapojenyhteiskehittäminen eri kohderyhmien kanssa digitaaliseen terveydenlukutaitoon liittyen. Hankkeessa kehitetään EU-tasoinen digitaalinen terveyden lukutaidon strategia, jota suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kansalaisten, ammattilaisten ja päättäjien kanssa.

Toimenpiteet

 1. Kartoitetaan (digitaalisen) terveyden lukutaidon tutkimusta ja käytäntöjä Euroopassa ja sen ulkopuolella.
 2. Luodaan EU-tasoinen strategia (digitaalisen) terveyden lukutaidon edistämiseksi.
 3. EU:n (digitaalisen) terveyden lukutaidon strategian toimeenpano, seuranta ja arviointi.
 4. Inkluusion, yksityisyyden ja eettisyyden varmistaminen EU-strategiassa.
 5. Tiedon levittäminen ja sen hyödyntäminen.
 6. Hallinto, koordinointi ja laadunvarmistus.

Julkaisut

 1. SeAMK partnerina laajassa Horisontti-hankkeessa digitaalisen terveyslukutaidon kehittämiseksi.
 2. Terveyden lukutaito osallisuuden edistäjänä.
 3. Terveyden lukutaito sote-uudistuksessa.
 4. Sosiaali- ja terveysalan opettajat, opiskelijat ja ammattilaiset yhteiskehittämässä (digitaalisen) terveyden lukutaidon strategiaa SeAMKin työpajoissa.
 5. IDEAHL -hankkeen tiedottava tapahtuma 22.02.2023 – Diat.
 6. Terveyden lukutaidon edistäminen, IDEAHL-hankkeen politiikkasuositukset

Lisätietoa

Tummahiuksinen nainen seisoo käsi lanteilla.

Katja Valkama

Yliopettaja

sähköposti

Katja.Valkama(a)seamk.fi

puhelin

+358408300386

Henkilö seisoo käsi lanteillaan.

Merja Hoffrén-Mikkola

Yliopettaja (Hyvinvointiteknologia ja terveyden edistäminen)

sähköposti

Merja.HoffrEn-Mikkola(a)seamk.fi

puhelin

+358408680630

Mika Uitto

Asiantuntija, tki

sähköposti

Mika.Uitto(a)seamk.fi

puhelin

+358408302051