COMMECT - SeAMK Projektit

COMMECT

COMMECT – Digitaaliset kuilut ja ympäristötehokkaat ratkaisut

Bridging the digital divide and addressing the need of Rural Communities with Cost-effective and Environmental-Friendly Connectivity Solutions

HANKKEEN ESITTELY

COMMECT tukee maaseutualueiden ja paikallisten ihmisten erityistarpeita ja mahdollisuuksia auttamalla heitä selviytymään ajankohtaisista haasteista maatalouden ja metsätalouden elinkeinoissa. Digitaalisen kuilun kaventamiseksi COMMECT tarjoaa laadukkaan, luotettavan ja turvallisen yhteyden kaikille maaseudulla ja syrjäisillä alueilla. Tavoite laajakaistayhteyksien laajentamisesta maaseudulla ja syrjäisillä alueilla saavutetaan integroimalla NTN-verkot maanpäällisiin matkapuhelinverkkoihin XG-verkkoihin ja edulliseen esineiden Internetiin (IoT). Keinotekoinen älykkyys, reuna- ja verkkoautomaatio otetaan käyttöön vähentämään energiankulutusta sekä yhteyksien että tietojenkäsittelyn tasolla. Lopullisena tavoitteena on suunnitella energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä yhteysratkaisuja, jolloin elinkeinojen negatiivisia ympäristövaikutuksia pystytään optimaalisessa tilanteessa pienentämään, jopa lisäämään positiivisia ympäristövaikutuksia.

COMMECT-hanke pyrkii osaltaan edistämään EU:n maaseutualueiden tasapainoista alueellista kehitystä tuomalla älykkään maa- ja metsätalouden palveluita kaikkien ulottuville. COMMECT helpottaa tätä kehittämällä päätöksentekotyökalun (DST -Decision Support Tool), joka helpottaa päätöksentekoa ja antamaa neuvoja parhaasta verkkoyhteysratkaisusta tekniset, sosioekonomiset ja ympäristölliset näkökulmat huomioon ottaen

TAUSTAA

Maaseudulla ja syrjäisillä alueilla ei suurelta osin ole edelleenkään toimivaa Internet yhteyttä. Suomi on tässä joukossa maailmaa poikkeus, sillä verkkoyhteytemme kattavuutta on kehitetty laajasti ja pitkäjänteisesti. Monien EU-maiden maaseutualueet kärsivät useista haasteista mm. pienemmästä väestötiheydestä, suuremmista etäisyyksistä ja epätasaisesta maastosta. Lisäksi eriarvoisuutta alueiden välillä lisää politiikat, määräykset, käyttöönottokustannukset, vaikeudet houkutella investointeja ja teknisen tietämyksen puute. EU on julistanut digitaalisen käyttöoikeuden olevan edellytys sen varmistamiseksi, että jokaisella kansalaisella on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä. Luotettavat nopeat laajakaistayhteydet ovat siksi ensisijainen tarve maaseutuyhteisöjen kestävyydelle, jotta niiden elämä paranisi niin nopealla kuin pitkällä aikavälillä.

HANKKEEN TAVOITTEET

  • Maaseudun verkkoyhteyksien parantaminen
  • Maaseudun kilpailukyvyn parantaminen
    • 5G, IoT, Edge IoT, LoRaWAN, XG innovaatiot
  • Helpottaa päätöksentekoa parhaiten sopivamman verkkoyhteyden valinnassa
  • Ilmastonmuutoksen hillintä ja luontokadon ehkäiseminen

KUMPPANIT

COMMECT kokoaa yhteen 20 kumppanin konsortion 11 eri maasta. Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) koordinoi koko konsortiota ja projektitoimintaa, erityisesti koordinointia ja yhteistyötä viiden elävän laboratorion välillä ja johtaa Luxemburgissa sijaitsevaa Living Labia viininviljelyn alalla.

SeAMK johtaa hankkeen työpakettia koskien pilottien ympäristövaikutusten arviointia.

JULKAISUJA

Voidaanko ICT-teknologioiden avulla vähentää maatilayritysten ympäristövaikutuksia?

Terveisiä Euroopasta: Paremmilla verkkoyhteyksillä digitaaliset teknologiat käyttöön norjalaisessa metsätaloudessa

SeAMKissa alkaa uusi Horisontti-hanke digitaalisten terveysekosysteemien kehittämiseen

 

Lisätietoja

Vaaleahiuksinen henkilö seisoo kädet puuskassa.

Anu Palomäki

Projektipäällikkö ja hankesalkkuvastaava

sähköposti

Anu.Palomaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408301257

Henkilökuva.

Valtteri Manninen

Projektipäällikkö

sähköposti

Valtteri.Manninen(a)seamk.fi

puhelin

+358408304006

Ryhmä ihmisiä seisomassa sisätilassa.
Hankekonsortio aloitustapahtumassa Luxembourgissa syyskuussa 2022.