RIIHI - Resurssiviisaat verkostot Etelä-Pohjanmaalla - SeAMK Projektit

RIIHI - Resurssiviisaat verkostot Etelä-Pohjanmaalla

Yritysten toimintakenttä muuttuu tällä hetkellä nopeammin kuin koskaan.

Kestävyyskriisi, ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen luovat yrityksille paineita niin asiakkaiden, rahoittajien kuin lainsäätäjien vaatimusten muuttuessa. Myös raaka-aineisiin ja muihin tuotantopanoksiin liittyy enemmän epävarmuutta kuin koskaan.

Kestävyysmurros vaikuttaa kaikkiin sijaintiin ja yrityskokoon katsomatta. Etelä-Pohjanmaan alkutuotantovaltaisella alueella muutokset vaikuttavat myös huoltovarmuuteen, jonka varmistaminen on tärkeämpää kuin koskaan.

kuvituskuvaTehostamalla resurssiensa käyttöä ja hyödyntämälle kiertotalousperustaisia ratkaisuja yritykset voivat löytää uusia menestyksen mahdollisuuksia ja kasvattaa kilpailukykyään. Samalla voidaan vastata

 • raaka-aineiden hinnannousuun
 • kilpailuun niukkenevista resursseista
 • päästövähennystarpeisiin
 • luontopääoman turvaamiseen.

 

Kiertotalouden mukaista liiketoimintaa ja ekosysteemien kehittämistä maaseutumaisella alueella

Kiertotalouden mahdollisuudet, haasteet ja edistämistoimet maaseutumaisilla alueilla poikkeavat toimivuudessaan kasvukeskusten ratkaisuista, joiden näkökulmasta näitä on tähän asti pääasiassa mietitty. Pyrimme tässä hankkeessa löytämään tehokkaimmat toimenpiteet Etelä-Pohjanmaan näkökulmasta.

kuvituskuvaLiitetoiminnan kestävyysmurros ja kiertotalouden edistäminen edellyttävät alueella toimivien yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja linkittymistä. Kiertotalouden mukaisten suljettujen kiertojen aikaansaaminen edellyttää ekosysteemimäistä toimintaa ja yhteistyötä. Tämä edellyttää, että tunnistetaan alueen keskeisiä ekosysteemejä. Alueella on myös tarve kehittää julkisten tilaajien osaamista ja muokata hankintakäytäntöjä.

Liiketoiminnan kestävä kehittäminen ja kiertotalous vaativat alueen yrityksiltä kokonaisvaltaista kestävää johtamisosaamista. On osattava myös tunnistaa toimintansa ympäristövaikutukset (esim. hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki). Tähän osaamistarpeeseen pyrimme osaltamme vastaamaan.

kuvituskuvaPäätavoitteena Riihi – Resurssivuusaat verkostot Etelä-Pohjanmaalle -hankkeessa on kasvattaa yritysten, kehittäjäorganisaatioiden sekä julkisten toimijoiden kiertotalousosaamista ja yhteistyötä. Tällä taataan kiertotalousekosysteemien vahvistaminen ja kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan kasvattaminen Etelä-Pohjanmaalla.

Alatavoitteitamme ovat:

 1. Tunnistaa ja jakaa keinot kiertotalouden tehokkaaseen jalkauttamiseen pk-yrityksissä erityisesti maaseutumaisissa keskittymissä.
 2. Tunnistaa alueen keskeiset kiertotalouspotentiaalia omaavat ekosysteemit ja niiden toimijat, ja vahvistaa näiden välistä yhteistyötä ja verkottumista sekä fyysisillä että digitaalisilla alustoilla.
 3. Edistää alueen yritystoimijoiden positiivista asennetta, toimintakulttuurien muodostumista ja osaamista kiertotalouteen perustuvassa vihreässä siirtymässä.
 4. Kasvattaa kestävien tuotteiden ja palveluiden kysyntää vahvistamalla julkisten toimijoiden hankintaosaamista liittyen kiertotalouden mukaisiin tuotteisiin ja palveluihin.

Riihi – Resurssiviisaat verkostot Etelä-Pohjanmaalla -hanke on Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttama ja Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoittama. Rahoituksen myöntäjä toimii Etelä-Pohjanmaan liitto.

 

kuvituskuvakuvituskuva.Tältä sivulta löydät kaikki hankkeen ajankohtaiset yhteen paikaan koottuna alta uutisosiosta. Tuotettavat materiaalit löytyvät SeAMKin ylläpitämältä Riihi-sivustolta: eepeeriihi.fi, joka on Etelä-Pohjalaisten yhteinen alusta kestävän liiketoiminnan kehittämistiedon, tapahtumien ja toimijoiden keräämiseen.

Tietoa ja tapahtumia kestävästä liiketoiminnastaMateriaalia yritysten tueksi, toimijoita yhden katon alla

Seuraa somessa

LinkedIn linkki
Siirry LinkeIn
facebooklogo
Siirry FB

Hankeuutiset

lisää uutisia

HANKKEESTA

 • TAUSTA: Miksi tämä hanke?

  Etelä-Pohjanmaalla on tunnistettu merkittävää kiertotalousliiketoiminnan potentiaalia. Yritykset eivät kuitenkaan pysty toteuttamaan kiertotaloussiirtymää yksin. Muutos vaatii ekosysteemin kaikkien toimijoiden osaamista. Kiertotalouden mahdollisuudet, haasteet ja edistämistoimet maaseutumaisilla alueilla poikkeavat toimivuudessaan kasvukeskusten ratkaisuista. Kehityksen varmistamiseksi tulee tunnistaa tehokkaimmat toimenpiteet paikallisesti. Yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden kiertotalousliiketoiminnan kehittämistoimenpiteiden tehostamiseksi tulee selkeyttää palveluntarjoajien ja tukitoimijoiden osaamista ja rooleja. Kiertotalouden mukaisten suljettujen kiertojen aikaansaaminen edellyttää ekosysteemimäistä toimintaa ja yhteistyötä, ja siksi on tunnistettava alueen keskeisiä ekosysteemejä. Yritysten kiertotalousliiketoiminnan edistäminen vaatii yrityksiltä kokonaisvaltaista kestävää johtamisosaamista. Kestävää liiketoimintaa harjoittavien yritysten on tunnistettava myös toimintansa ympäristövaikutukset ja osattava luoda positiivisia ympäristövaikutuksia (esim. hiilikädenjälki). Alueella on myös tarve kehittää julkisten tilaajien osaamista ja muokata hankintakäytäntöjä, jotta alueella muodostuu markkinoita kiertotalousliiketoiminnalle.

 • KOHDERYHMÄ: Kenelle tämä hanke on tarkoitettu?

  Hankkeen toimenpiteiden kohderyhmänä ovat kaikki Etelä-Pohjanmaan pk-yritykset, kehittäjäorganisaatiot, koulutusorganisaatiot, Etelä-Pohjanmaan kunnat ja muut julkiset toimijat. Välillisesti hanke tuottaa lisäarvoa myös alueen koulutusorganisaatioiden opiskelijoille.

 • TAVOITTEET: Mitä hyötyjä hanke tuottaa?

  Hankkeen päätavoitteena on kiertotalousekosysteemien vahvistaminen ja kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan kasvattaminen Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeessa kasvatetaan yritysten, kehittäjäorganisaatioiden sekä julkisten toimijoiden kiertotalousosaamista ja yhteistyötä, mikä edistää kokonaisvaltaista kiertotaloussiirtymää alueella.

  Hankkeen alatavoitteet ovat:

  1. Tunnistaa ja jakaa keinot kiertotalouden tehokkaaseen jalkauttamiseen pk-yrityksissä erityisesti maaseutumaisissa keskittymissä.
  2. Tunnistaa alueen keskeiset kiertotalouspotentiaalia omaavat ekosysteemit ja niiden toimijat, ja vahvistaa näiden välistä yhteistyötä ja verkottumista sekä fyysisillä että digitaalisilla alustoilla.
  3. Edistää alueen yritystoimijoiden positiivista asennetta, toimintakulttuurien muodostumista ja osaamista kiertotalouteen perustuvassa vihreässä siirtymässä.
  4. Kasvattaa kestävien tuotteiden ja palveluiden kysyntää vahvistamalla julkisten toimijoiden hankintaosaamista liittyen kiertotalouden mukaisiin tuotteisiin ja palveluihin.
 • TOIMENPITEET JA TYÖKALUT: Mitä hankeessa tapahtuu ja syntyy?

  Riihi-hankkeen konkreettiset toimenpiteet ovat:

  • Kirjallisuuskatsaukseen ja haastatteluihin perustuva selvitys maaseutumaisilla alueilla toimivista kiertotalouden edistämistoimenpiteistä ja suositukset kehittäjäorganisaatioille.
  • Työpajat aluekehittäjien yhteistyön ja tiedonvaihdannan tehostamiseksi hankintaosaamisen kasvu lisää kysyntää kestäville tuotteille ja palveluille. Samalla parhaiksi tunnistettuja toimintamalleja kiertotalouden edistämisessä voidaan jakaa valtakunnallisesti.
  • Kartasto toimijoista, jotka mahdollistavat pk-yritysten kestävän liiketoiminnan kehittämistä- Malleja yrityksen kiertotalousliiketoiminnan kehittämisen palvelupolusta
  • Selvitys alueen toimialakeskittymistä sekä teollisuuskeskittymistä ja tulosten esittely alueellisissa työpajoissa- Malleja yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi ekosysteemeissä
  • Kestävän johtamisen kehittämistyökalu ja sen jalkauttaminen käytäntöön työpajalla
  • Hiilitiekartta ja sen jalkauttaminen käytäntöön työpajalla
  • Työpajat julkisille tilaajille kestävän hankintaosaamisen kasvattamiseksi
  • Kestävän hankintaosaamisen opas julkisille hankkijoille
  • Kiertotalousperusteisen julkisen hankinnan malli
  • Monikanavainen viestintä lisää tietoisuutta kestävästä liiketoimintakehittömisestä alueella

  Toimenpiteet kohdistuvat ekosysteemin eri toimijoihin, mikä mahdollistaa kiertotalousekosysteemin vuorovaikutteinen kehittämistyö käynnistämisen Etelä-Pohjanmaalla. Ekosysteemin toimijoita ovat: kehittäjäorganisaatioihin, pk-yritykset ja julkiset toimijat.

 • TIIMI: Ketkä hanketta vievät kohti tavoitteita?

  Tässä hankkeessa hyödynnetään SeAMKin laajaa tietotaitoa eri osa-alueilta. Projektin vetovastuussa on Krista Mäki ja tiimiin oman asiantuntemuksensa tuovat Jenni Nurmi, Heli Hietala ja Satu Metsomäki.

  Mikäli olet kiinnostunut hankkeen toimenpiteistä ja tapahtumista tai sinulla on vaikka ideoita osaamisalustan sisältöön, ole yhteydessä! 

  Krista Mäki

  projektipäällikkö

  krista.maki@seamk.fi

 • HANKKEEN VIRALLISET TIEDOT
  • Nimi: RIIHI – Resurssiviisaat verkostot Etelä-Pohjanmaalla
  • Kesto: 1.6.2023 – 31.12.2025
  • Toteuttaja: SeAMK
  • Kohderyhmä: Etelä-Pohjanmaan pk-yritykset, kehittäjäorganisaatiot, koulutusorganisaatiot, Etelä-Pohjanmaan kunnat ja muut julkiset toimijat. Välillisesti alueen koulutusorganisaatioiden opiskelijat.
  • Budjetti: 494 706 (80% tuki)
  • Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), rahoituksen myöntäjä Etelä-Pohjanmaan liitto
  • Projektipäällikkö: Krista Mäki

Laita viestiä ja kysy lisää

Tummahuksinen nainen seisoo käsi lanteilla.

Krista Mäki

Asiantuntija, tki

erikoisala: Kiertotalous, kestävä kehitys, ympäristöteknologia

sähköposti

Krista.Maki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300356

Henkilökuva.

Jenni Nurmi

Projektipäällikkö

sähköposti

Jenni.Nurmi(a)seamk.fi

puhelin

+358408302047

Heli Hietala

Projektipäällikkö

sähköposti

Heli.Hietala(a)seamk.fi

puhelin

+358408302028

Tummahiuksinen henkilö seisoo harmaata taustaa vasten.

Satu Metsomäki

Projektityöntekijä

sähköposti

Satu.Metsomaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300352