Näkymätön näkyväksi - SeAMK Projektit

Näkymätön näkyväksi

Visualisointi pk-teollisuudessa

Näkymätön näkyväksi -hankkeen päätavoitteena on edistää tuotannon johtamista tiedolla pk-yrityksissä kehittämällä ratkaisuja tuotannon tilan reaaliaikaiseen seurantaan ja visualisointiin. Hankkeella halutaan herätellä pk-yrityksiä pohtimaan käyttämiään tuottavuusmittareita ja tutustumaan teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin. Ratkaisuja esitellään pk-yrityksille workshopeissa ja demonstraatioiden avulla teollisen internetin laboratoriossa. Numerotieto helpottaa ongelmien todentamista, vertailua sekä tavoitteiden asettamista. Visualisointi parantaa tulosten ja muutosten ymmärtämistä. Eri käyttäjäryhmille, kuten työntekijä, työnjohto, tuotantopäällikkö ja yrityksen johto, tuotetaan samasta datasta erilaisia visualisointeja erilaisille alustoille (tietokone, tabletti, älypuhelin, lisätty todellisuus) kunkin ryhmän tarpeen mukaan.

  • Hankkeen aikataulu: 01.09.2018–30.04.2021
  • Vastuullinen yksikkö: SeAMK Tekniikka

Hankkeen esittelymateriaalit

Hankkeen julkaisemat demot

 

Demo 1. Läpimenoaika on animaatioesitys, jossa esitellään läpimenoaika valmistavan yrityksen tuotannon mittarina. Läpimenoajan mittaamisella saadaan ketterämpi ja tehokkaampi yrityksen tuotanto vähentämällä yrityksen kuluja, nostamalla yrityksen tuotannon tehokkuutta sekä alentamalla keskeneräisen tuotannon (KET) määrää. Demossa näytetään konkreettisesti vaiheet, miten läpimenoaika saadaan mittattua ja visualisoitua Microsoft Power BI –työkalun avulla. Demo on saatavilla osoitteessa: https://youtu.be/is0DOie5fAU

Demo 2. Tuotantosolun tehokkuus on animaatioesitys, jossa esitellään tuotantosolun tehokkuuden mittaamista teollisen yrityksen tuotannon kulujen alentamiseen ja motivoiden tuotantosolun tehokkuutta alentaen keskeneräisen tuotannon (KET) määrää.  Demossa näytetään konkreettisesti vaiheet, miten läpimenoaika saadaan mittattua ja visualisoitua Microsoft Power BI –työkalun avulla. Demo on saatavilla osoitteessa: https://youtu.be/I4hfZiYgub8

Demo 3. Odoo ERP ja MES -ohjelmien toiminta SeAMKin Teollisen internetin laboratoriossa on esittelyvideo, jossa esitellään Teollisen internetin laboratorioon kehitetyn tuotannonohjausohjelman (MES) toiminnallisuudet pääpiirteittäin. Demo on saatavilla osoitteessa: https://youtu.be/4BREa6quyLk

Demo 4. Liiketunnistus USB-webkameralla ja liikedatan visualisointi PowerBI:llä on animaatiojulkaisu, jossa esitellään tekninen ratkaisu, jolla Microsoftin Power BI:llä visualisoidaan dataa kahdella USB-webkameralla tehdystä liiketunnistusratkaisusta Teollisen Internetin laboratorion tuotantolinjastoon. Demo on saatavilla osoitteesta: https://youtu.be/GT9fdIk3rZk

Demo 5. Yrityksen tulosmittareiden ja niiden visualisoinnin merkitys yrityksen toiminnalle on Juha-Matti Arolan esitys 12.3.2021 Teams-kokouksena järjestetystä Eväitä yrittäjille –tilaisuudesta, jonka järjesti Alavuden Kehitys Oy alueensa yrittäjille. Esityksessä tarkastellaan yrityksissä nyt käytössä olevia tulosmittareita ja tulevaisuuden tulosmittareita sekä reaaliaikaisen ja automaattisen visualisoinnin ja raportoinnin merkityksestä yrityksen toiminnalle. Demo on saatavilla tekstitettynä videona osoitteesta: https://youtu.be/9K1KxqT8ax8

Demo 6. Esimerkkejä tulosmittareiden visualisoinnista Microsoft Power BI-työkalun avulla on Aleksi Frimodigin esitys 12.3.2021 Teams-kokouksena järjestetystä Eväitä yrittäjille –tilaisuudesta, jonka järjesti Alavuden Kehitys Oy alueensa yrittäjille. Esityksessä käydään läpi pääpiirteittäin Microsoft Power BI –työkalun ominaisuudet ja käyttö sekä esitetään muutamia käytännön esimerkkejä sen käytöstä pk-yrityksissä. Demo on saatavilla tekstitettynä videona osoitteesta: https://youtu.be/VvPPRk2NLSw

Demo 7. MoVAR – Using augmented reality in the IoT laboratory of SeAMK on tehty yhteistyössä Mobiili VR/AR pk-teollisuudessa –hankkeen kanssa, jossa esitellään augmented realityn (AR:n eli lisätyn todellisuuden) sovelluksia, joita on toteutettu SeAMKin Teollisen Internetin laboratorion tuotantolinjastoon. Demo on saatavilla videona osoitteesta: https://youtu.be/hxyf2MJ7bBg

Demo 8. OEE:n käyttö Teollisen internetin laboratoriossa on animaatiovideo, jossa esitellään Overall Equipment Effectiveness (OEE) –tunnusluvun laskentaa SeAMKin Teollisen internetin laboratoriossa. Demo on saatavilla videona osoitteesta: https://youtu.be/gKGLkZdzSNA

Demo 9. Mittaaminen tarvitsee toiminnanohjausjärjestelmän (ERP). Millaisia vaihtoehtoja on? Tässä animaatiovideossa esitellään erilaisia valmistavalle pk-yritykselle tarkoitettuja toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP) ja vertaillaan niitä. Demo on saatavilla videona osoitteesta: https://youtu.be/i13DzQ6yKw8

Demo 10. Miten hyödyt visualisointiohjelmista? on animaatiovideo, jossa esitellään erilaisia valmistavalle pk-yritykselle tarkoitettuja visualisointiohjelmistoja ja vertaillaan niitä. Demo on saatavilla videona osoitteesta: https://youtu.be/3OBKOP_tpxU

Muita hankkeen julkaisuja

Toteutettiin laajempi kirjallisuustutkimus pk-yrityksen tulosmittareihin liittyen nimeltään ”Tuottavuuden tulosmittarit teollisessa pk-yrityksessä : kirjallisuustutkimus 2019” ( www.urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052116448 ). Teemahaastattelujen tuloksista luotiin artikkeli, joka julkaistiin tekniikan kokoomateoksessa yhteydessä ja erillisenä rinnakkaisjulkaisuna (http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020100678188 ). Samassa tekniikan kokoomateoksessa (http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020091769971 ) julkaistiin Petteri Mäkelän artikkeli nimeltään ”Indoor Positioning Based on Ultra-Wideband RF Signal in Industrial Applications”. Lisäksi artikkeleita kirjoitettiin yhteensä 2, jotka julkaistiin SeAMK:n verkkolehdessä: ”Tuotannon mittaamisen ja tiedon visualisoinnin nykytila teollisissa pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla” (http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020100678188 ) ja ”MES- ja Odoo 13 ERP -ohjelmien hyödyntäminen SeAMKin Teollisen internetin laboratoriossa (https://lehti.seamk.fi/alykkaat-ja-energiatehokkaat-jarjestelmat/mes-ja-odoo-13-erp-ohjelmien-hyodyntaminen-seamkin-teollisen-internetin-laboratoriossa/ ).

Lisätiedot

Juha-Matti Arola

Projektipäällikkö

sähköposti

Juha-Matti.Arola(a)seamk.fi

puhelin

+358408680609

Aleksi Frimodig

Asiantuntija, tki

sähköposti

Aleksi.Frimodig2(a)seamk.fi

puhelin

+358408680625