Vetytalouden mahdollisuudet ruokaketjussa (VEP) - SeAMK Projektit

Vetytalouden mahdollisuudet ruokaketjussa (VEP)

Hanketiedot

Hankeaika:
1.2.2023 – 31.7.2025

Rahoitus:
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö

Toteuttajat:
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy (päätoteuttaja)
Tampereen korkeakoulusäätiö sr (osatoteuttaja)
Vaasan Yliopisto (osatoteuttaja)

Budjetti:
486 867 €

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on saada selkeä kokonaiskäsitys vetytalouden alueellisista mahdollisuuksista ruoka-alan yrityksille. Hankkeen tarjoaman tiedon, selvitysten ja pilotoinnin avulla voitaisiin selventää vetytalouteen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Tiedon ja osaamisen jalkautuksen turvin voitaisiin kasvattaa yritysten kiinnostusta investoida erilaisiin vetytalouden mahdollisuuksiin, ja siten kasvattaa välillisesti energia- ja lannoiteomavaraisuutta, huoltovarmuutta, ruokaturvallisuutta ja vedyn valmistuksesta syntyviä aluetalousvaikutuksia ruokaketjussa.

Kohderyhmät

Hankkeen varsinaisiin kohderyhmiin kuuluvat kaikki vetytalouden mahdollisuuksista kiinnostuneet:

 • Vedynjalostajat
 • Ruoka-alan yritykset
 • Start-up-yritykset
 • Asiantuntijat
 • Muut organisaatiot

Hankkeen välillisiin kohderyhmiin kuuluvat ne sidosryhmät, jotka hyötyvät vetytalouden aluetaloudellisista mahdollisuuksista. Tähän kohderyhmään voivat kuulua erilaiset vetytalouden alihankintaketjuihin kuuluvat yritykset, ja organisaatiot sekä aluekehittäjät, asiantuntijat ja kansalaiset.

Toimenpiteet ja tulokset

Hankkeen toteutus on jaettu kuuteen työpakettiin:

TP1: Vedyntuotannon teknistaloudellisen potentiaalin kartoittaminen Etelä-Pohjanmaalla.
TP2: Vedyn hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen osana ruokaketjua.
TP3: Vedyntuotannon mallintaminen ja laboratoriomittakaavan pilotointi.
TP4: Vedyn tuotantoon ja siirtoon liittyvän regulaation selvittäminen.
TP5: Ruokaketjun vetytalouteen siirtymisen askelmerkkien laadinta.
TP6: Hankehallinto ja viestintä.

Hankkeen konkreettisia tuloksia ovat:

 • Julkinen selvitys/raportti vedyntuotannon teknistaloudellisesta potentiaalista. (TP1)
 • Julkinen selvitys/raportti hyödyntämismahdollisuuksista osana ruokaketjua. (TP2)
 • 1-3 kpl konkreettisia laboratoriokokoluokan pilotteja, joilla testataan auringon avulla tuotetun vedyn teknistaloudellisia mahdollisuuksia. (TP3)
 • Julkinen selvitys/raportti vedyn tuotantoon ja siirtoon liittyvästä regulaatiosta. (TP4)
 • Ruokaketjun tiekartta vetytalouteen siirtymisestä Etelä-Pohjanmaalla vuoteen 2030 mennessä. (TP5)
 • Sähköinen opas vetytalouden mahdollisuuksista. (TP6)
 • Yleistajuisia ammattijulkaisuja 10-15 kpl. (TP6)
 • Yrityksille suunnattuja avoimia ja maksuttomia seminaareja tai webinaareja 3-4 kpl. (TP6)
 • Benchmarkkausmatka. (TP6)
 • Loppuraportti. (TP6)

Hankkeeseen liittyviä julkaisuja

Lisätietoja

Valtteri Manninen

Projektipäällikkö

sähköposti

Valtteri.Manninen(a)seamk.fi

puhelin

+358408304006

Silmälasipäinen kalju mies seisoo hieman sivuttain.

Kari Laasasenaho

Erityisasiantuntija

sähköposti

Kari.Laasasenaho(a)seamk.fi

puhelin

+358406807631