Vetytalouden mahdollisuudet ruokaketjussa (VEP) - SeAMK Projektit

Vetytalouden mahdollisuudet ruokaketjussa (VEP)

Hanketiedot

Hankeaika:
1.2.2023 – 31.7.2025

Rahoitus:
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö

Toteuttajat:
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy (päätoteuttaja)
Tampereen korkeakoulusäätiö sr (osatoteuttaja)
Vaasan Yliopisto (osatoteuttaja)

Budjetti:
486 543 €

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on saada selkeä kokonaiskäsitys vetytalouden alueellisista mahdollisuuksista ruoka-alan yrityksille. Hankkeen tarjoaman tiedon, selvitysten ja pilotoinnin avulla voitaisiin selventää vetytalouteen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Tiedon ja osaamisen jalkautuksen turvin voitaisiin kasvattaa yritysten kiinnostusta investoida erilaisiin vetytalouden mahdollisuuksiin, ja siten kasvattaa välillisesti energia- ja lannoiteomavaraisuutta, huoltovarmuutta, ruokaturvallisuutta ja vedyn valmistuksesta syntyviä aluetalousvaikutuksia ruokaketjussa.

Kohderyhmät

Hankkeen varsinaisiin kohderyhmiin kuuluvat kaikki vetytalouden mahdollisuuksista kiinnostuneet:

  • Vedynjalostajat
  • Ruoka-alan yritykset
  • Start-up-yritykset
  • Asiantuntijat
  • Muut organisaatiot

Hankkeen välillisiin kohderyhmiin kuuluvat ne sidosryhmät, jotka hyötyvät vetytalouden aluetaloudellisista mahdollisuuksista. Tähän kohderyhmään voivat kuulua erilaiset vetytalouden alihankintaketjuihin kuuluvat yritykset, ja organisaatiot sekä aluekehittäjät, asiantuntijat ja kansalaiset.

Toimenpiteet ja tulokset

Hankkeen toteutus on jaettu kuuteen työpakettiin:

TP1: Vedyntuotannon teknistaloudellisen potentiaalin kartoittaminen Etelä-Pohjanmaalla.
TP2: Vedyn hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen osana ruokaketjua.
TP3: Vedyntuotannon mallintaminen ja laboratoriomittakaavan pilotointi.
TP4: Vedyn tuotantoon ja siirtoon liittyvän regulaation selvittäminen.
TP5: Ruokaketjun vetytalouteen siirtymisen askelmerkkien laadinta.
TP6: Hankehallinto ja viestintä.

Hankkeen konkreettisia tuloksia ovat:

Hankkeeseen liittyviä julkaisuja ja uutisia

Lisätietoja

Henkilökuva.

Valtteri Manninen

Projektipäällikkö

sähköposti

Valtteri.Manninen(a)seamk.fi

puhelin

+358408304006

Perttu Palkia

Projektipäällikkö

sähköposti

Perttu.Palkia(a)seamk.fi

puhelin

+358406807539