Digitalisaatio ajoneuvojen jälkimarkkinoiden toimissa - SeAMK Projektit

Digitalisaatio ajoneuvojen jälkimarkkinoiden toimissa

Hanketiedot

  • Hankkeen nimi: Digitalisaatio ajoneuvojen jälkimarkkinoiden toimissa
  • Rahoittaja: Keski-Suomen ELY/ Euroopan sosiaalirahasto ESR
  • Aikataulu: 31.8.2021–31.10.2023
  • Kokonaiskustannukset: 210 437 €

Ajoneuvojen jälkimarkkinoiden toimet ovat tärkeässä roolissa niiden kestävän käytön ja kiertotalouden näkökulmasta. Jälkimarkkinoinnin toimet sisältävät ajoneuvojen moninaiset ylläpitotoimet kuten huollot, päivitykset ja varustelun. Jälkimarkkinoiden toimilla ajoneuvojen elinkaarta saadaan pidennettyä merkittävästi ja siten jälkimarkkinointi on malliesimerkki toimivasta ajoneuvojen kiertotaloudesta. Tähän jälkimarkkinointiin keskittyy Etelä-Pohjanmaallakin mittava määrä mikro- ja pk-sektorin toimijoita. Kuitenkin ajoneuvojen lisääntyvä digitalisaatio antaa suuren kilpailuedun suurille merkkisitoutuneille yrityksille ja pienet yritykset kokevat murroksessa olevan ajoneuvoteknologian haasteellisena.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan alueella toimivat ajoneuvojen ja työkoneiden pienet monimerkkikorjaamot.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on tasoittaa edellä mainittua kilpailuetua nostamalla pk-yrityssektorin osaamista ajoneuvojen jälkimarkkinoiden murroksessa. Hankkeessa rakennetaan jatkuvan oppimisen malli ja alusta, jonka kautta pienet huoltokorjaamot voivat ylläpitää sekä päivittää henkilöstönsä osaamista ja siten vahvistaa toimintansa edellytyksiä muun muassa uudistuvassa ajoneuvoteknologiassa. Hankkeen kohderyhmänä ovat sekä maantieliikenteen ajoneuvojen että tieliikenteen ulkopuolella toimivien työkoneiden huoltokorjaamot. Tavoitteena on myös ylläpitää hankkeen myötä monipuolinen ja laaja-alainen huoltokorjaamotoiminta koko Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella. Lisäksi hankkeen tavoitteena on muuttaa digitalisaatio uhasta mahdollisuudeksi pienten huoltokorjaamojen arjessa.

Toimenpiteet

Hankkeessa selvitettiin yritysten tarpeita ja kehitettiin niiden osaamista työpajoissa. Hankkeen aikana järjestettiin 12 kpl työpajoja ja lisäksi yksi opintomatka syyskuussa 2023 Uudenkaupungin autotehtaaseen, Carrus Delta Oy:lle Lietoon ja VAK Oy:lle Vahtoon. Työpajat toteutettiin Framilla F-rakennuksessa, SeAMKin autolaboratoriossa sekä Sedun Törnävän toimipisteessä. Työpajoihin osallistuminen oli yrityksille maksutonta.

Työpajat olivat seuraavat:

Työpaja 1 →Huoltoliiketoiminnan haasteet ja kehityskohteet 29.10.2021

Työpaja 2 →Työvoiman saatavuus ja koulutus 16.12.2021

Työpaja 3 →Sähkötyöturvallisuus, sähköturvallisuus teoriaopinnot 11.2.2022

Työpaja 4 →Sähkötyöturvallisuus, sähköajoneuvot labraharjoitukset 16.2.2022

Työpaja 5 →Sähkö-ja hybridiajoneuvot (ml. latausjärjestelmät) 18.3.2022

Työpaja 6 →Tunnistimet ja toimilaitteet 12.5.2022

Työpaja 7 →Taloussuunnittelu ja talouden hallinta korjaamoalan pk-yrityksessä 30.11.2022

Työpaja 8 → Markkinointi ja myynti korjaamoalan pk-yrityksessä 14.12.2022

Työpaja 9 → Etädiagnostiikkapalvelu ja Pass Thru 22.3.2023

Työpaja 10 → Sähköiset työkoneet ja digitaaliset oppimisympäristöt 13.4.2023

Työpaja 11 → ADAS-järjestelmät korjaamolla 29.5.2023 Sedu Törnävä

Työpaja 12→ Opintomatka Valmet Automotive Oy:lle Uuteenkaupunkiin, Carrus Delta Oy:lle Lietoon ja VAK Oy:lle Vahtoon 18.-19.9.2023

Työpaja 13 → Hankkeen tulosten ja oppimisympäristön esittelytilaisuus 30.10.2023 Hotelliravintola Almassa

Työpajojen esitysmateriaalit avautuvat alla ja ne on linkitetty hankkeessa kehitettyyn digitaaliseen oppimisympäristöön:

 

Jatkuvan oppimisen kokonaisuuden kehittäminen ja pilotointi

Hanke selvitti yhteistyössä Tuotekehitys-, TehoData- ja Training 4.0:XR-hankkeen kanssa yhteisesti hyödynnettävää oppimisympäristöä, mihin liittyen on julkaistu seuraavat SeAMK-lehden artikkelit: ”Selvitys audiovideokirjastoista” on julkaistu 1.12.2023:
https://lehti.seamk.fi/alykkaat-ja-energiatehokkaat-jarjestelmat/selvitys-audiovideokirjastoista/ ja “Kokemuksia useamman SeAMKin TKI-hankkeen yhteisestä oppimisympäristöratkaisusta” on julkaistu 30.11.2023:
https://lehti.seamk.fi/alykkaat-ja-energiatehokkaat-jarjestelmat/kokemuksia-useamman-seamkin-tki-hankkeen-yhteisesta-oppimisymparistoratkaisusta/

Hankkeessa hyödynnettiin Moodle-ympäristöä, johon hankkeen sisältöä julkaistiin SeAMKin opiskelijoiden käyttöön. Kohderyhmälle julkaistiin sisältö tälle sivustolle sen helppokäyttöisyyden vuoksi eikä hanke hyödyntänyt GitHub-alustaa, koska sen havaittiin soveltuvan ohjelmakoodin julkaisuun paremmin. Tällä sivustolla julkaistu sisältö hyödyntää erityisesti hankkeiden yhteistyöllä kehitettyä SeAMK TKI Sharepoint -palvelua, johon julkiset tiedostot voidaan tallentaa. Lisäksi sisältöjen digitaalisessa julkaisussa hyödynnettiin SeAMK Tutkii & kehittää -Youtube-kanavaa ja SeAMK-lehden artikkeleja.

Lisäksi hankkeen tuloksena syntyy muun muassa jatkuvan oppimisen malli sekä erilaisia koulutuskokonaisuuksia, joita pilotoitiin yhdessä alueen mikro- ja pk-yrityssektorin kanssa. Tämä jatkuvan oppimisen pilotointi toteutettiin hankkeen tutustumismatkan aikana 18.-19.9.2023, jolloin kohderyhmältä kerättiin toteutetuista oppimisjaksoista palautetta.  Tämän lisäksi hanke tuotti toiminta- ja koulutusmallin ajoneuvojen jälkimarkkinointi toiminnoille. Hankkeen lopuksi järjestettiin hankkeen tulosten ja oppimisympäristön esittelytilaisuus 30.10.2023 Seinäjoella, jossa käytiin läpi ja hyväksyttiin hankkeessa kehitetty oppimismalli ml. koulutusmallin yhteiskehittäminen osallistujayritysten kanssa oppimisalustaratkaisu sekä mikro- ja pk-yritysten henkilöstön kouluttautumisen strategiamalli.

Hankkeessa kehitetty oppimismalli 2023-10-30

Lisätiedot

Juha-Matti Arola

Projektipäällikkö

sähköposti

Juha-Matti.Arola(a)seamk.fi

puhelin

+358408680609