Digitalisaatio ajoneuvojen jälkimarkkinoiden toimissa - SeAMK Projektit

Digitalisaatio ajoneuvojen jälkimarkkinoiden toimissa

Hanketiedot

  • Hankkeen nimi: Digitalisaatio ajoneuvojen jälkimarkkinoiden toimissa
  • Rahoittaja: Keski-Suomen ELY/ Euroopan sosiaalirahasto ESR
  • Aikataulu: 31.8.2021–31.8.2023
  • Kokonaiskustannukset: 210 437 €

Ajoneuvojen jälkimarkkinoiden toimet ovat tärkeässä roolissa niiden kestävän käytön ja kiertotalouden näkökulmasta. Jälkimarkkinoinnin toimet sisältävät ajoneuvojen moninaiset ylläpitotoimet kuten huollot, päivitykset ja varustelun. Jälkimarkkinoiden toimilla ajoneuvojen elinkaarta saadaan pidennettyä merkittävästi ja siten jälkimarkkinointi on malliesimerkki toimivasta ajoneuvojen kiertotaloudesta. Tähän jälkimarkkinointiin keskittyy Etelä-Pohjanmaallakin mittava määrä mikro- ja pk-sektorin toimijoita. Kuitenkin ajoneuvojen lisääntyvä digitalisaatio antaa suuren kilpailuedun suurille merkkisitoutuneille yrityksille ja pienet yritykset kokevat murroksessa olevan ajoneuvoteknologian haasteellisena.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan alueella toimivat ajoneuvojen ja työkoneiden pienet monimerkkikorjaamot.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on tasoittaa edellä mainittua kilpailuetua nostamalla pk-yrityssektorin osaamista ajoneuvojen jälkimarkkinoiden murroksessa. Hankkeessa rakennetaan jatkuvan oppimisen malli ja alusta, jonka kautta pienet huoltokorjaamot voivat ylläpitää sekä päivittää henkilöstönsä osaamista ja siten vahvistaa toimintansa edellytyksiä muun muassa uudistuvassa ajoneuvoteknologiassa. Hankkeen kohderyhmänä ovat sekä maantieliikenteen ajoneuvojen että tieliikenteen ulkopuolella toimivien työkoneiden huoltokorjaamot. Tavoitteena on myös ylläpitää hankkeen myötä monipuolinen ja laaja-alainen huoltokorjaamotoiminta koko Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella. Lisäksi hankkeen tavoitteena on muuttaa digitalisaatio uhasta mahdollisuudeksi pienten huoltokorjaamojen arjessa.

Toimenpiteet

Hankkeessa selvitetään yritysten tarpeita ja kehitetään niiden osaamista työpajoissa. Hankkeen aikana järjestetään 12 kpl työpajoja. Työpajat toteutetaan Framilla sekä muualla maakunnassa. Työpajoihin osallistuminen on yrityksille maksutonta.

Hankkeessa tuotetaan myös jälkimarkkinoinnin käsikirja, joka toimii oppimateriaalina yrityksille myös hankkeen jälkeen.

 Tulokset

Hankkeen päätulos on osaamisen kasvu alueen ajoneuvojen jälkimarkkina pk-yrityksissä. Tämän lisäksi hankkeen tuloksena syntyy muun muassa jatkuvan oppimisen malli sekä erilaisia koulutuskokonaisuuksia, joita pilotoidaan yhdessä alueen mikro- ja pk-yrityssektorin kanssa. Tämän lisäksi hanke tuottaa toiminta- ja koulutusmallin ajoneuvojen jälkimarkkinointi toiminnoille.

Lisätiedot

SeAMKin tekstilogo.

Juha-Matti Arola

Projektipäällikkö

sähköposti

Juha-Matti.Arola(a)seamk.fi

puhelin

+358408680609