FarmiTuuli - SeAMK Projektit

FarmiTuuli

FarmiTuulen tavoitteena on selvittää keskisuuren tuulivoiman kannattavuus maatilojen ja pienten paikallisten yritysten investoimana. Tuulivoimahankkeet ja voimalat ovat viime aikoina keskittyneet kokoluokassaan isoihin hankkeisiin, jotka ovat usein pienempien maatilojen tai yritysten tavoittamattomissa. Yhden ison tuulivoimalan investointi ja rakentaminen maksavat useita miljoonia euroja, johon harvalla toimijalla on itsenäisesti varaa eikä myöskään tarvetta. Tuulivoima-alan kehittyessä vähemmälle huomiolle on jäänyt pienemmät voimalat ja hankkeet, joilla voi kattaa huomattavankin suuren osan yrityksen energian tarpeesta. Ylimääräisen energian voi myydä eteenpäin tai hankkeet voidaan mahdollisesti toteuttaa myös viljelijöiden yhteishankkeena, mikä mahdollistaa isomman hankekoon.

Tuulivoimatuotanto ajoittuu Suomessa osittain vuodenajan mukaan, niin että talvella, jolloin lämmön ja energian kulutus on suurinta myös, tuulee eniten. Tuulivoimatuotantoa mitoitetaan maatilojen tarpeen mukaan. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa mukana hankkeen toisena osatoteuttajana on itikka osuuskunta, jolla on vahvat siteet ja verkostot Etelä-Pohjanmaan alueen maatiloihin. Keskisuuren tuulivoimatuotannon kannattavuuden lisäksi tutkitaan maatilojen osallistumisen mukaan kuntien ja alueiden kaavoitus näiden hankkeiden osalta, koska lupaprosessi on aina tärkeä osa tuulivoimahanketta.

Aihepiirin uutiset

lisää uutisia

Hanketiedot

 • Hankkeen nimi: FarmiTuuli
 • Hankeaika: 1.5.2024-30.7.2025
 • Rahoittaja: Euroopan Unionin maaseuturahoitus

Hankkeen toteuttajat

 • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja)
 • Itikka Osuuskunta (osatoteuttaja)

Budjetti

 • 149 842 €

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää keskisuuren tuulivoimatuotannon kannattavuuden osatekijät ja muuttujat maatilojen osalta. Sen lisäksi tarvittaessa yhdistetään kuntien ja alueiden kaavoituskäytäntöä näiden hankkeiden osalta. Kolmantena tavoitteena on aktivoida tuulivoimavalmistajia ja tuulivoima-alan palveluntuottajia, jotka nämä hankkeet mahdollistavat.

Hankkeen toimenpiteet (Työpaketti-listaus)

Hankkeen toteutus on jaettu neljään työpakettiin

TP1: Kiinnostuneiden tilojen verkoston kokoaminen
TP2: Luvituksen käytänteiden selvittäminen ja tiedottaminen
TP3: Laitevalmistajien, huoltopalveluiden ja maatilojen verkostoiminen
TP4: Hankehallinto ja viestintä

Hankkeen tulokset

 • Verkostoidaan kiinnostuneiden maatilojen verkosto (TP1)
 • Luvitusperiaatteiden selviäminen kohdekunnittain ja luvistuprosessin selkiytyminen sekä kunnille että maatiloille (TP2)
 • 1-2 verkostotyöpajaa, mahdolliset viljelijäryhmähankkeet, 2-4 kpl tarjouspyyntöprosessia (TP3)
 • Hankkeen kohderyhmälle välitetty tiedotus (TP4)
 • Sähköinen opas (TP4)
 • Lehtijutut ammattilehdissä ja mediassa (TP4)

Lisätietoa

Visa Siekkinen

Projektipäällikkö

sähköposti

Visa.Siekkinen(a)seamk.fi

puhelin

+358503532570