Kulttuurihyvinvointia etänä - SeAMK Projektit

Kulttuurihyvinvointia etänä

Hanketiedot

  • Organisaatio: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaali-ja terveysalan sekä Liiketoiminnan ja kulttuurin yksiköt
  • Nimi: Kulttuurihyvinvointia etänä, Hyvinvointia kylille ja koteihin-kulttuuria ja liikuntaa etänä
  • Alue: Etelä-Pohjanmaa
  • Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Euroopan maaseuturahasto
  • Hankkeen kesto: 1.6.2020-31.12.2022
  • Hankkeen kokonaisbudjetti: 250 000 eur
  • Kohderyhmä: Ikäihmiset ja lapsiperheet

Kulttuurihyvinvointia etänä -hankkeen tavoitteena on tarjota kulttuurihyvinvointi- ja liikuntapalveluita etänä/virtuaalisena niin kylien yhteisiin olotiloihin kuin maaseudun asukkaiden koteihinkin. Etäyhteysympäristöt rakennetaan viiteen kylätaloon tai kylän muuhun yhteiseen tilaan Etelä-Pohjanmaan alueella. Hankkeessa on neljä eri työpakettia, jotka ovat kulttuurihyvinvoinnin- ja liikuntahyvinvoinnin työpaketit, yhteistyöverkoston rakentaminen ja sähköinen opas mallin monistamiseksi sekä neljäs työpaketti on tiedotus ja viestintä.

Tavoitteet

Hankkeen keskeinen tavoite on konseptoida palveluita, jotka jäisivät pysyviksi palveluiksi myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Tuottamalla kulttuuri- ja liikuntapalveluita kylille etäpalveluna, hanke paitsi parantaa kansalaisten yhdenvertaisuutta palveluiden saamisessa myös osaltaan lisää palveluiden esteettömyyttä.

Toteutus

Kulttuurihyvinvoinnin työpaketissa tarjotaan etäkulttuuripalveluita, kuten konsertteja tai muita esityksiä eri ikäisille. Työpaketissa pilotoidaan myös viittä uutta tapahtumakonseptia, jotka toteutetaan mukana olevissa kylätalossa ja jotka välitetään virtuaalisesti myös verkkoon. Myös virtuaalilaseja on mahdollista hankkia ja käyttää hyvinvointielämysten tuottamiseen etänä. Liikuntatyöpaketissa tarjotaan etäliikuntatunteja ym. maaseutuväestölle lähellä heidän kotiaan tai kotona. Palvelut rakennetaan yhteisöllisiksi, ja eri kylien asukkailla on mahdollisuus kommunikoida palvelun järjestäjätahon sekä toistensa kanssa. Hankeen toteutuksessa on mukana SeAMKin opiskelijoita. Kylän asukkaiden on mahdollista osallistua toimintaan etänä myös esimerkiksi omalta tietokoneeltaan tai älylaitteeltaan. Palveluiden on tarkoitus olla vahvasti osallistavia ja ne tarjotaan ekologisesti hyödyntäen uutta teknologiaa. Kylien on mahdollista järjestää toimintaa myös toisilleen, eli kylästä toiseen ja täten vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Artikkelit

 

Tutustu tästä hankkeen tietosuojaselosteeseen »

Lisätiedot

SIlmälasipäinen henkilö seisoo kädet lanteillaan.

Jussi Kareinen

Lehtori

sähköposti

Jussi.Kareinen(a)seamk.fi

puhelin

+358408304193

Vaalea nainen seisoo.

Pirkko Mäntykivi

Lehtori

sähköposti

Pirkko.Mantykivi(a)seamk.fi

puhelin

+358408302253

Silmälasipäinen nainen seisoo käsi lanteilla.

Tiina Hautamäki

Yliopettaja (YAMK)

sähköposti

Tiina.Hautamaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300495

Jukka Saarela

Lehtori

sähköposti

Jukka.Saarela(a)seamk.fi

puhelin

+358408304128

Parrakas henkilö seisoo musta huppari päällä.

Arttu Mustajärvi

Asiantuntija, tki

sähköposti

Arttu.Mustajarvi(a)seamk.fi

puhelin

+358503823330