Kampus 2030 - SeAMK Projektit

Kampus 2030

SeAMKin koordinoima ja yhdessä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen yliopistokeskuksen (UCS) ja Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen (Epky) kanssa toteutettava Kampus 2030 -hanke tähtää yhä parempaan kampukseen ja lähialueeseen opiskelijoille, asiantuntijoille ja kansalaisille.

– Kampus 2030 on tiivis ja kohtaava kehittämishanke, jossa toimiemme keskiössä on alussa tiedonhankinta: käyttäjäkokemusten, havaintojen, mielikuvien, ideoiden ja ehdotusten kerääminen. Toivomme tavoittavamme mahdollisimman laajasti kohderyhmäämme kyselyihin ja kohtaamisiin.

Globaalissa kilpailussa kampusalueet ovat keskeisiä aluekehityksen moottoreita. Ne vaikuttavat myönteisesti alueen väestökehitykseen, työllisyyteen, yritysten määrään ja menestykseen sekä alueen osaamistasoon. Myös Seinäjoen kampus toimii korkeakoulujen ja maakunnan toimijoiden kohtaamispaikkana. Esimerkiksi digitalisaatio on lisännyt etäopetus- ja työskentelymahdollisuuksia, jolloin kampuksen roolia, palveluita ja vetovoimaa on ajateltava uudelleen.

Kampus 2030 -hankkeen tavoitteena on

  • Seinäjoen kampuksen saavutettavuuden edistäminen
  • jatkuvan oppimisen vahvistaminen
  • opiskelijoiden ja osaajien houkuttelu
  • pitovoiman lisääminen

Mitä Kampus 2030 -hankkeessa tehdään ja kenen kanssa?

Kampus 2030 -hankkeen toimenpiteitä ovat

  • tarve- ja tavoiteanalyysin tekeminen
  • pilotoinnit ja kokeilut, yhteensä kuusi kpl kytkeytyen tavoitteisiin
  • resurssoinnin ja toimenpiteiden suunnittelu
  • arviointi ja jatkuvuuden suunnittelu
  • Kampus 2030 -kehittämissuunnitelman kokoaminen

Kehittämishanke tuottaa Seinäjoen kampuksen kehittämissuunnitelman 2030. Kehittämissuunnitelma 2030 antaa suositukset kampuksen tulevaisuuden kehittämiseen alueen toimijoiden yhteistä sitoutumista varten.

– Yhteen lauseeseen tiivistettynä työmme tavoitteena on: Yhä parempi kampus ja kaupunki opiskelijoille, asiantuntijoille ja kansalaisille – An increasingly better campus and city for students, experts and citizens.

Kampus 2030 -hanketiimin työ muodostuu tiivistetysti verkottumisesta, yhteistyön koordinoinnista ja käyttäjälähtöisen tiedonhankinnan tekemisestä.

Kohderyhmä hankkeen konkreettisille toimille on laaja: kaikki, jotka jo käyttävät kampusta ja kaikki, jotka voisivat käyttää kampusta.

Kolmen hengen hanketiimin lisäksi hankkeella on hankevalmistelua tehneistä ja hankkeen työntekijöistä muodostuva laaja hanketiimi sekä kokonaisuutta kommentoiva, hankkeen tuottaman kehittämissuunnitelman hankkeen päättyessä käyttöönsä saava ohjausryhmä.

Ohjausryhmätyöskentelyssä on mukana edustajia seuraavista organisaatioista: SeAMK, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys, Seinäjoen yliopistokeskus, Seinäjoen kaupunki, Tampereen yliopisto, Taideyliopisto, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Vaasan yliopisto, Into Seinäjoki sekä rahoittajan edustaja Etelä-Pohjanmaan Liitosta.

Hanke kokoaa yhteiseen kehittämistyöhön näkökulmia ja panostaan antamaan monitahoisia ja moniammatillisia asiantuntijatiimejä. Asiantuntijatiimien kohtaamiset toteutetaan vuoden 2024 puolella. Tähän keskustelevaan työhön voi ilmoittautua halutessaan itsenäisesti suoraan projektipäällikölle tai muille tiimiläisille.

Käyttäjien ja potentiaalisten käyttäjien, asiantuntijatiimien ja hankkeen toteuttajien kehitystyöhön antama panos hyödynnetään kehittämissuunnitelmassa, joka julkistetaan alustavan suunnitelman mukaan marraskuun 2024 alussa.

Kampus 2030 -hanke yhteystiedot

Tietosuojaselosteet:
Tietosuojaseloste Kampus 2030 Tietosuojaseloste SeAMK  Tietosuojaseloste Seinäjoen kaupunki Tietosuojaseloste UCS Tietosuojaseloste Epky

Henkilökuva.

Katja Kaataja

Projektipäällikkö

sähköposti

Katja.Kaataja(a)seamk.fi

puhelin

+358408304023