InnoCAPE - SeAMK Projektit

InnoCAPE

Esittely

InnoCAPE-projektissa kehitetään Itämeren alueen digitaalisten osaamiskeskittymien (Digital Innovation Hub) yhteistyötä, yhteisiä toimintatapoja ja työkaluja, sekä tuetaan näiden erikoistumista.

SeAMKin erityistehtävä projektissa on rakentaa kompetenssikartta alueen digitalisaatio-osaamisesta, jotta kysyntä ja tarjonta kohtaisivat paremmin.

Projekthttps://www.seamk.fi/devise/in aikana rakentuvan ekosysteemin avulla pk-yritykset löytävät tulevaisuudessa helpommin apua haasteisiinsa niin alueellisesti, kansallisesti kuin koko Itämeren alueella.

Hanke tukee myös SeAMKin IoT-Compass Hubin ekosysteemin kehittämistä ja DEVISE-projektin toteutusta.

Työpaketit

  • DIHien toimijoiden ja julkisten tahojen henkilöstön kompetenssin lisääminen
  • Yhteisten työkalujen kehittäminen
  • DIHien aseman vahvistaminen
  • DIHien yhteistoimintamallin pilotointi

Artikkelit

Lisätiedot

Mika Valkama

Asiantuntija, tki

sähköposti

Mika.Valkama(a)seamk.fi

puhelin

+358408300335