ROHITVA - Robottihitsauksen tekniikat valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä - SeAMK Projektit

ROHITVA - Robottihitsauksen tekniikat valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä

Hankkeen tarkoitus

Etelä-Pohjanmaan alueella on merkittävä määrä metalliteollisuutta, joka keskittyy alihankintapalveluihin.  Hitsauksen ja siihen liittyvien prosessien automatisointi on tärkeää alueen yrityksille, joiden on oltava tietoisia liittyvistä säädöksistä ja standardeista.  Yritysten on myös oltava tietoisia hitsaukseen liittyvästä tekniikasta, koska se voi auttaa tehostamaan tuotantoa ja mahdollistaa uusien valmistusmenetelmien kautta uudenlaisten tuotteiden valmistuksen. Hankkeella tuodaan alueen yrityksille tarkempaa tietoa robottihitsauksen eri sovelluksista, hitsausmenetelmistä, hitsauksen testauksen menetelmistä ja kappaleen käsittelystä.

Ruostumattoman teräksen hitsaaminen laserilla on yleistynyt ja myös sauman kiillottaminen on mahdollista laserilla tehtävänä toimenpiteenä. Laserhitsaus menetelmänä on erityisen suuressa nosteessa ja tästä syystä tässä hankkeessa tutkitaan laserhitsauslaitteiston investoinnin vaatimuksia SeAMKin konetekniikan laboratorioon.

Tekniikkaan liittyvien standardien ja IWE-osaamisen integroiminen hankkeessa toimiviin oppilaitoksiin on tärkeää standardien ja säädösten näkökulmasta ja hankkeen tarkoituksen on myös kartoittaa alueen yrityksien tarpeita oppilaitosten suuntaan.

Hankkeen päätavoite ja tulokset

Hankkeen päätavoite on lisätä yritysten ymmärrystä tulevaisuuden hitsaustekniikoista ja robotisoidun hitsauksen laatuvaatimuksista. Lisäksi hanke edistää yrityselämän, SeAMKin ja SEDUn välistä yhteistyötä. Oheisten tahojen yhteistyö mahdollistaa osaamisen siirtämistä aiempaa tehokkaammin suoraan yrityskenttään.

Tavoitteen toteuttamiseksi hankkeen aikana tuotetaan lisätietoa alueen kohdeyrityksille, jotta yrityksissä voidaan jo ennakkoon reagoida tulevaisuuden työelämään liittyviin haasteisiin. Tavoitteena on tuottaa tietoa automatisoidun hitsauksen laatuvaatimuksista, uusista hitsausteknologioista ja automatisoidun hitsauksen testaamisesta yritysten käyttöön.

Näin varmistetaan maakunnan kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Tavoiteisiin päästään avaamalla SeAMKin ja SEDUn labratilat, näin mahdollistetaan yrityksille uusien teknologioiden kokeilu ja pilotointi toimintaa matalalla kynnyksellä.

RoboValmis- hankkeen tulokset

ROHITVA- hanke on jatkoa tulokselliselle RoboValmis hankkeelle, jonka päätavoitteena oli nostaa alueen valmistavan teollisuuden osaamista teollisuus- ja yhteistyörobotiikassa, automaattisissa valmistusmenetelmissä ja tuotantoteknologioiden kehittämisessä. Hankkeen yksi merkittävimmistä tuloksista olivat 15 tuotantoteknologiapilottia, joista jokaisesta tuotettiin videomateriaali käsittelemään pilotin kulkua ja toteutusta.

Hankkeen tulokset on löydettävissä RoboValmis- hankkeen omalta Projektit sivulta, johonka on linkki alla:

RoboValmis SeAMK Projektit- sivu

Tuloksien videoille on myös oma Youtube- soittolistansa, johonka linkki alla:

RoboValmis pilotit Youtube- soittolista

 

 

Hanketiedot

  • Hankkeen aikataulu: 1.11.2023-28.2.2026
  • Rahoittaja: Pirkanmaan/Etelä-Pohjanmaan liitto (JTF)
  • Projektipäällikkö: Juho Pirttilahti, SeAMK
  • Projektikoordinaattori: Petri Kolehmainen, Sedu

 

Liittyvät hankkeet

Alla on listattu muita aihepiiriin toteutettuja ja toteutuvia hankkeita. Hankesivujen kautta on mahdollista löytää tietoa, esimerkiksi demonstraatioita robotiikasta ja Mixed reality teknologiasta sekä Training 4.0: Robotiikka hankkeesta.

Mixed Reality and Collaborative Robotics

Training 4.0: Robotiikka

RoboValmis

 

Mikäli yritykselläsi on tarvetta hankkeen kontekstiin liittyen ota yhteyttä hankkeen projektipäällikköön! Yhteystiedot on alla.

Lisätietoa

Juho Pirttilahti

Asiantuntija, tki

sähköposti

Juho.Pirttilahti(a)seamk.fi

puhelin

+358408302022