Turvevapaa ruokaketju - SeAMK Projektit

Turvevapaa ruokaketju

Hanketiedot

Turvetuotannon alasajo vaikuttaa merkittävästi koko Etelä-Pohjanmaan ruokaketjuun. Eläintiloilla käytetään turvetta kuivikkeena erityisesti broileri-, nauta- ja hevostiloilla. Turve on lisäksi yleisin kasvualusta kasvihuonetuotannossa, joten myös puutarhat tarvitsevat uusia kestäviä ja kotimaisia vaihtoehtoja turpeelle.

Hanke pyrkii löytämään turpeelle vaihtoehtoisia kestäviä materiaaleja, tarkastellen niiden arvoketjua ja edistäen turvevapaan liiketoimintaekosysteemin rakentumista. Hankkeessa selvitetään myös, voiko turvetuotannosta vapautuneilla alueilla viljellä kestävästi kasveja, jotka soveltuvat esimerkiksi kuivikkeiksi, kasvualustoiksi tai rakennusteollisuuden eristemateriaaleiksi.

 • Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan liitto / Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF), Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö sekä toteuttajien omarahoitus
 • Toteuttajat: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, Järviseudun Koulutuskuntayhtymä, Luonnonvarakeskus
 • Hankeaika: 1.1.2024–30.6.2026
 • Turvevapaa ruokaketju -hankkeen kokonaisbudjetti on 1 100 903 €

Kohderyhmä

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat turvetuotantoalueiden tai tuotannosta poistuneiden alueiden maanomistajat, kasvualusta- ja kuiviketuottajat, puutarhayritykset sekä kotieläintilat.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda turvevapaa ruokaketju -malli Etelä-Pohjanmaalle ja tuottaa hyviä työkaluja sen onnistumiselle. Hankkeessa testataan ja arvioidaan eri vaihtoehtojen käytännöllinen, taloudellinen ja ympäristövaikuttavuus sekä sovellettavuus paikallisissa olosuhteissa.

Hankkeessa etsitään turvevapaita:

 • korkeamman jalostusarvon uusia ja innovatiivisia materiaaleja esimerkiksi rakennusteollisuuden käyttöön
 • kasvualustatuotteita kasvihuonetuotantoon
 • kuivikemateriaaleja eläintuotantoon.

Hankkeen lyhyen aikavälin tavoitteena on:

 • Löytää uusia viljelymahdollisuuksia entisille turpeennostoalueille.
 • Löytää yksittäinen tuote, jolla on haluttuja ominaisuuksia edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin, tai erilaisia seoksia, joilla on haluttuja ominaisuuksia.
 • Edistää tuotteiden pääsyä markkinoille viestinnän ja sidosryhmäyhteistyön avulla.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet on jaoteltu kahden teeman alle:
1) Turvetta korvaavat innovaatiot sekä
2) Liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen.

Hankkeen muut toimenpiteet tukevat edellä mainittujen teemojen toimenpiteitä:

 • Olemassa olevan tiedon koostaminen
 • Kosteikkoviljelyketjujen kehittäminen
 • Turpeen ja sen korvaajien käyttöpotentiaali / turvetta korvaavat innovaatiot, testaus ja pilotointi
 • Sosioekonomiset näkökulmat / liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen, analyysit
 • Ympäristövaikutusten analysointi
 • Viestintä ja tiedotus

Tulokset

Hankkeen lyhyen aikavälin vaikutuksia ovat muun muassa liiketoimintaekosysteemin vahvistuminen sekä uusien tuotteiden pääsy markkinoille. Hankkeen myötä tiedetään paremmin maakunnallisesti ja valtakunnallisesti turvetta korvaavista ilmastoystävällisistä materiaaleista sekä Turvevapaa ruokaketju -mallista. Hankkeen kohderyhmillä on kattavasti tietoa uusista tavoista tuottaa kuivikkeita sekä kasvualustoja, entisille turpeennostoalueille löytyy uusia viljelymahdollisuuksia ja turvemaiden kestävää käyttöä edistetään.

Pitkän aikavälin vaikutukset liittyvät turpeen käytön vähentämiseen, ilmastopäästöjen vähenemiseen, alueellisen elinvoimaisuuden vahvistumiseen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymiseen.

Hankkeen tuloksia hyödynnetään aktiivisesti myös hankkeen päättymisen jälkeen. Esimerkiksi viljelijät voivat hyödyntää hankkeessa saatuja kokemuksia ja viljelyoppaita, kasvualusta- ja kuiviketoimijat voivat käyttää hankkeessa koottua asiantuntijatietoa tuotekehityksessä ja markkinoinnissa, ja uusia tuotteita innovoivat yritykset saavat tärkeää tietoa tuotteiden ominaisuuksista ja vaikutuksista.

Hankkeen tuloksia integroidaan osaksi jatkuvaa tutkimus- ja käytännön työtä turvetta korvaavien ratkaisujen parissa. Lisäksi hankkeen antamat suositukset auttavat tukemaan turvevapaan ruokaketjun toimintaedellytyksiä poliittisessa päätöksenteossa.

Uutiset

lisää uutisia

Lisätiedot

Johanna Kivioja

Projektipäällikkö

sähköposti

Johanna.Kivioja(a)seamk.fi

puhelin

+358406807564

Elina Iivari

Asiantuntija, TKI

sähköposti

Elina.Iivari(a)seamk.fi

puhelin

+358406807519