Kestävät ruokaratkaisut - SeAMK Projektit

Kestävät ruokaratkaisut

Teemat, joissa meillä on erityistä asiantuntemusta:

  • ruokaturvallisuus
  • ravitsemusosaaminen
  • uudet tuotantomenetelmät ruokaketjussa
  • digitaalisuus ruokatuotannossa
  • ruokaketjun yritystalous

Mitä SeAMK tekee yritysprojekteissa?

Tuomme uusinta tietoa ja näkemystä, katsomme tulevaisuuteen, trendeihin, käytännönläheisesti. Järjestämme maksuttomia webinaareja, tietoiskuja ja valmennuksia.

Kuka voi osallistua SeAMKin projekteihin?

Yrittäjä ja henkilökunta, yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta. Palvelemme erityisesti maakuntamme mikro- ja pk-yrityksiä.

Miten yritys hyötyy mukanaolosta?

Osallistuminen on helppoa, sekä etänä että paikan päällä. Yrityselämää tuntevat asiantuntijat auttavat käytännönläheisesti, tuoden arvokasta ulkopuolista näkemystä.

Mitä se sitten maksaa?

Pääosin yritysten mukanaolo ja tilaisuuksiin osallistuminen maksutonta. Katso lisätietoa maksullisista palveluistamme SeAMK.fi-verkkosivustolta.

Paljonko osallistuminen vie aikaa?

Suurin osa järjestämistämme tilaisuuksista ovat kestoltaan noin 1-2 tuntia. Yrityskohtaiset kehittämistoimenpiteet sovitaan tapauskohtaisesti.

Uutiset

lisää uutisia

Blogit

lisää blogeja

@SeAMK-verkkolehden artikkeleita