Automation in Network - SeAMK Projektit

Automation in Network

Automation in Network on SeAMKin koordinoima, 14 ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on uudistaa ja tehostaa automaatiotekniikan opetusta ja opiskelua ammattikorkeakouluissa.

Hankkeessa tuotetaan yhteistyössä 60 op interaktiivista opetusmateriaalia sekä interaktiivinen oppimisympäristö ja verkkolaboratorioiden konsepti. Näitä hyödyntäen opiskelijat sekä ammattikorkeakoulujen ja teollisuuden henkilökunta voivat toteuttaa yhteisiä projekteja. Suomen valmistava teollisuus tarvitsee digitaalisesta murroksesta selvitäkseen uudenlaisen ajattelutavan omaavia osaajia.

Hankkeen tausta ja sisältö

Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan aikaisemmin johtuen elämänalojen digitalisoitumisesta. Kuusi suurinta teollisuuden digitaalisen muutoksen trendiä Euroopassa ja Suomessa ovat:

 1. teollinen internet
  2. digitaalinen valmistus
  3. lisätty todellisuus ja koneoppiminen
  4. robotiikka
  5. nopeuden ja tehokkuuden nostaminen
  6. data ja sen analysointi

Tutkimusten mukaan vain 17 % yrityksistä katsoo, että sen henkilöstöllä on tarvittava osaaminen digitaalisen muutoksen toteuttamiseksi. Osaamisvaje koskee myös johtajia. Teollisuus tarvitsee nopeasti digiosaajia. Digiosaajien nopea määrällinen ja laadullinen kasvu saavutetaan luomalla sellaiset edellytykset osaamisen kehittämiseen, joita käyttäen voidaan jatkossa kouluttaa opiskelijoita ja työelämässä olevia digitaalisten työkalujen ja -menetelmien käyttäjiksi. Tarvetta on selvitetty mm. EU:n, Teknologiateollisuus ry:n ja AMKien tuottamien tutkimusten ja raporttien pohjalta.

Hanketta tukevat useat alan yhdistykset ja 100 teollisuusyritystä.

Hankkeen sisältö kuvattuna ISA 95 -standardin ja teollisuuden digitalisaation muutoksen trendien avulla:

Automation in Network -kaavio.

Rahoittaja ja aikataulu

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2018 – 31.10.2020.

Hankkeen kumppanit

Hankkeen valmisteluun ja toteutukseen osallistuvat kaikki hankkeessa mukana olevat 14 ammattikorkeakoulua:

 • Centria-ammattikorkeakoulu Oy (Centria)
 • Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK)
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (JAMK)
 • Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy (KAMK)
 • Karelia Ammattikorkeakoulu Oy (Karelia)
 • Lahden ammattikorkeakoulu Oy (LAMK)
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (Metropolia)
 • Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (OAMK)
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy (SAMK)
 • Savonia-ammattikorkeakoulu oy (Savonia)
 • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy (SeAMK), hankkeen koordinaattori
 • Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (TAMK)
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy (TurkuAMK)
 • Vaasan ammattikorkeakoulu Oy (VAMK)

Lisätiedot

Niko Ristimäki

Koulutuspäällikkö

sähköposti

Niko.Ristimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408302375