InnovaatioSilta: Pk-yritykset ja AMK:it yhdessä yli innovaatioesteiden - SeAMK Projektit

InnovaatioSilta: Pk-yritykset ja AMK:it yhdessä yli innovaatioesteiden

Hankkeen aluksi tunnistetaan pienten- ja keskisuurten yritysten innovaatioihin liittyvän osaamisen vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Tulosten perusteella rakennetaan kohdennettuja koulutuksia, joita pilotoidaan hankkeen aikana. Hankkeen aikana etsitään ja pilotoidaan keinoja, joilla hankkeissa saadut tulokset olisivat paremmin yritysten hyödynnettävissä.

Kokonaisuus koostuu kolmesta rinnakkaishankkeesta, joita toteuttavat SeAMK Etelä-Pohjanmaalla, Centria Keski-Pohjanmaalla ja SAMK Satakunnassa.

Hankeaika on 1.1. 2024-31.12.2025.

Hankerahoitus tulee toimintaympäristön kehittämisavustuksena.

Ajankohtaista

Tarjoamme etelä- ja keskipohjalaisille sekä satakuntalaisille yrityksille mahdollisuutta kattavaan oman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (tki) tarkasteluun. Me tuomme aiheet ja herätämme ajattelua kaikesta siitä, miten yrityksen toiminnassa ilmenee Pelle Pelottomasta tutut ideoinnin rohkeus, utelias kokeileminen, virheistä oppiminen tai uusien asioiden kaupallistaminen.

Hyödynnämme kehittämiskeskustelussa tähän tarkoitukseen laadittua ohjeistusta ja  pohjaa, joiden avulla voidaan tunnistaa yrityksen tki-toiminnan vahvuusalueet ja kehittämismahdollisuudet.

Kuinka kehittämiskeskustelu toimii?

Mikäli on mahdollista, kannattaa ottaa mukaan yrityksestä tki-toiminnan avainhenkilöt tai joku muu tai muita henkilöitä.  Kahden kesken tai ryhmässä on helpompi saada aikaan keskustelua ja löytää mahdollisesti uusia näkökulmia, mutta ilman muuta yksikin osallistuja riittää. Keskustelun kesto on 2-3 h, riippuen osallistujien ja keskustelun määrästä. Heti kehittämiskeskustelun jälkeen on mahdollista nähdä ensimmäisiä tuloksia excel-pohjaisesta palautteesta. Excel-palaute ja jälkikäteen lähetettävä muistio antavat eväitä käydä yrityksen sisällä keskustelua siitä, mitkä osa-alueet ovat jo kunnossa ja mitkä tarvitsevat ehkä lisää huomiota. Keskustelut toteutetaan kevään 2024 aikana.

Yritys saa:

 • ohjattu ajankohta yrityksen tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen liittyvään pohdintaan
 • excel-tulokset sekä muistion keskusteluista
 • kutsun alueellisten tulosten julkaisutilaisuuteen
 • kutsun pilotoitaviin koulutuksiin, jotka kehitetään tulosten pohjalta

Hanke saa:

 • tietoa siitä, millaisia koulutustarpeita yrityksillä on aihealueella, tiedon perusteella rakennetaan pilottikoulutuksia
 • tutkimusta: onko alat tai alueet erilaisia tki-toiminnan osalta ja kuinka ammattikorkeakoulut voisivat olla asiassa avuksi

Jos yrityksenne kiinnostuu sopimaan kehittämiskeskustelun, ottakaa yhteyttä!

Toiminnan pääkohdat

Hanke koostuu kolmesta työpaketista:

Työpaketti 1: Yritysten kanssa käytävät tki-toiminnan kehittämiskeskustelut (päävastuussa SeAMK)

  • Toteutetaan valmiin keskustelupohjan avulla.
  • Auttaa tunnistamaan vahvuudet ja kehittämiskohteet, tuo uusia näkökulmia kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.
  • Etsitään tärkeimpiä kehittämiskohteita, tarkastellaan, onko kehittämiskohteissa ja koulutustarpeissa yhtäläisyyksiä ja eroja alueellisesti tai alakohtaisesti

Työpaketti 2: Yhteisöllinen innovaatiovalmennus (päävastuussa SAMK)

  • Laaditaan ja testataan pienryhmiä innovaatiokyvykkyyden tukemiseen
  • parantaa kykyä hyödyntää innovaatiotoimintaa omassa liiketoiminnassa, osaamista taloudellisten tuki-instrumenttien käytöstä
  • Sisällöt pohjautuvat edellisessä osiossa tunnistettuihin tarpeisiin

Työpaketti 3: Hanketulosten siirtäminen yritysten hyödynnettäväksi (päävastuussa Centria)

  • Ammattikorkeakouluissa toteutettujen hankkeiden (tutkimus-)tulosten parempi levittäminen
  • Tunnistetaan millaisia yritystoiminnan innovaatioita helpottavia ja edesauttavia tuloksia hankkeissa on saatu
  • kehittää tapa, jolla tällaiset tulokset jatkossa tunnistetaan ja tuodaan yritysten ja muiden organisaatioiden tietoon

Kysy lisää tai ilmoittaudu mukaan

 

Etelä-Pohjanmaa, SeAMK

Salla Kettunen, projektipäällikkö

salla.kettunen(a)seamk.fi

040 8680140

 

Aila Hemminki, asiantuntija

aila.hemminki(a)seamk.fi

040 8302005

 

Keski-Pohjanmaa, Centria

Tuomas Paananen, projektipäällikkö

tuomas.paananen(a)centria.fi

 

Marika Hautala, asiantuntija

marika.hautala(a)centria.fi

 

Satakunta, SAMK

Johanna Lainio, projektipäällikkö

johanna.laini(a)samk.fi

 

Niina Pekonen, asiantuntija

niina.pekonen(a)samk.fi