Kasvua tuotekehityksellä Etelä-Pohjanmaan valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä - SeAMK Projektit

Kasvua tuotekehityksellä Etelä-Pohjanmaan valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä

Hanketiedot

 • Hankkeen nimi: Kasvua tuotekehityksellä Etelä-Pohjanmaan valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä
 • Hankkeen rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto ESR
 • Kehityshankkeen aikataulu: 1.3.2020 – 30.10.2023

Tuotekehitys on yksi yrityksen ja muiden organisaatioiden tärkeimmistä ydinprosesseista, sillä tuotekehityksellä luodaan uutta liiketoimintaa uusien tuotteiden myötä. Pienten ja keskisuurten yritysten tuotekehitys on yleisesti ottaen haastavampaa kuin suurten monikansallisten organisaatioiden, sillä resursointi tuotekehitykseen ei ole samaa tasoa, mutta tuotekehitystä tulisi kuitenkin tehdä, jotta liiketoiminta kehittyisi positiiviseen suuntaan ja yritys uudistuisi. Tähän vaaditaan tuotekehitysosaamista ja tämän osaamisen tason nostosta valmistavan teollisuuden pk-yritykset hyötyvät.

Kasvua tuotekehityksellä Etelä-Pohjanmaan valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä -hankkeen päätavoitteena on madaltaa pk-yrityksen henkilöstön kynnystä ryhtyä uusiin tuotekehityshankkeisiin sekä nostaa tuotekehityksen osaamistasoa Etelä-Pohjanmaan pk-teollisuudessa. Hankkeen pääkohderyhmänä on Etelä-Pohjanmaalla toimivat valmistavan teollisuuden pk-yritysten henkilökunta, jotka toteuttavat yrityksessä tuotekehitystä.

Kohderyhmä

 • Etelä-Pohjanmaan valmistavan teollisuuden pk-yritykset ja niiden henkilökunta
 • SeAMKin tekniikan alan henkilöstö ja oppilaat

Tavoitteet

 • Nostaa tuotekehityksen osaamistasoa Etelä-Pohjanmaan pk-teollisuudessa
 • Löytää ja kehittää kohderyhmän tarpeisiin sopiva tuotekehitysmallit
 • Madaltaa pk-yrityksen henkilöstön kynnystä ryhtyä uusiin tuotekehityshankkeisiin

Toimenpiteet

 • Työpajat joissa käsitellään tuotekehitykseen liittyviä teemoja. Työpajoja järjestetään 11 kpl ja työpajoihin osallistuminen on yrityksille maksutonta.
 • Yrityspilotointi. Pilotoidaan kohderyhmään sopivien yrityksen (7 kpl) kanssa tuotekehitysmenetelmiä. Pilotoinnin tuloksia hyödynnetään osana koulutuksia.
 • Koulutukset. Rakennetaan koulutuskokonaisuuksia työpajojen ja yrityspilotointien kautta saatujen tulosten pohjalta. Koulutuksia järjestetään 4 kpl ja osallistuminen on yrityksille maksutonta.

Hankkeen tuloksena syntyy mm.

 • Alueen valmistavan teollisuuden pk-yrityksen henkilöstölle soveltuva tuotekehityksen malli
 • Jatkuvan oppimisen alusta oppimateriaaleineen
 • Tapauskuvauksia alueen valmistavan teollisuuden pk-yrityksistä
 • Koko ekosysteemin uusi tapa toimia ja jakaa osaamistaan

Hankkeella toteutetut tulokset on kerätty erillisille sivustolle, pääset sivustolle oheisesta linkistä.

https://tekniikka.seamk.fi/tuotekehitys/index.html

Lisätiedot

Juho Pirttilahti

Asiantuntija, tki

sähköposti

Juho.Pirttilahti(a)seamk.fi

puhelin

+358408302022