IXFactory - SeAMK Projektit

IXFactory

       SeAMK logo   

 • Hankkeen perustiedot

  Hanketiedot

  • Hankkeen nimi: IXFactory
  • Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan liitto (JTF)
  • Aikataulu: 1.12.2023–31.05.2026
  • Kokonaiskustannukset: 376 609 €

   

 • Hankkeen työpaketit

  Toimenpiteet

  Hankkeen toteutus on jaettu kuuteen eri työpakettiin, joita ovat:

  • TP1 Investointien kilpailutuksien toteuttaminen
  • TP2 Tuotantosolujen kehittäminen ja valmistus
  • TP3 Tuotannonohjausjärjestelmän kehitys ja käyttöönotto
  • TP4 Yritysyhteistyö
  • TP5 Viestintä
  • TP6 Hallinto
 • Hankkeen tulokset ja tavoitteet

  Tavoitteet

  Hankkeessa toteutetaan SeAMKin laboratorioon pitkälle automatisoitu joustava tuotantoympäristö IXFactory (Industry X Factory), joka mukautuu erilaisiin tuoteversioihin ja eräkokoihin. Joustava tuotantoympäristö mahdollistaa kannattavan valmistuksen myös hyvin pienillä eräkoilla. Tuotantoympäristö koostuu automatisoiduista tuotantosoluista, mobiiliroboteista sekä valmistuksenohjausjärjestelmästä.

  1. Rakentaa SeAMKiin automaattinen tuotantoympäristö IXFactory, joka mukautuu joustavasti erilaisten tuotevarianttien piensarjatuotantoon. Tuotantoympäristö koostuu pienistä automaattisista tuotantosoluista (työasemista), jotka tekevät erilaisia tuotteen valmistukseen liittyviä työvaiheita. Nämä työasemat ovat konfiguroitavia ja niissä hyödynnetään runsaasti robotiikkaa ja konenäköä. Tuotteita ja niiden valmistuksessa käytettyjä komponentteja siirretään automaattisesti liikkuvien robottien avulla. Joustavat tuotantosolut sekä mobiilirobotit mahdollistavat tuotantoympäristön uudelleen konfiguroinnin valmistettavien tuotesarjojen vaihtuessa. Tuotteiden valmistusta ohjaa valmistuksenohjausjärjestelmä (MES), joka keskustelee tuotantosolujen ja mobiilirobottien kanssa hankkeessa kehitettyjen rajapintojen avulla.

  2. Rakentaa SeAMKiin ajanmukainen älykkään tuotannon tutkimus- ja opetusympäristö. IXFactory-tuotantoympäristön työasemia voidaan käyttää erikseen myös robotiikan tutkimuksessa ja opetuksessa. Robottien ohjelmointi, käytettävyys ja anturointi kehittyvät jatkuvasti. Anturoinnin avulla robotteihin voidaan lisätä erilaisia aisteja, joiden avulla ne saavat tietoa ympäristöstään ja pystyvät näin älykään ohjelmistonsa ansiosta adaptoitumaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Robottien ohjelmat kehitetään joustaviksi, mikä mahdollistaa sen, ettei uudelleenohjelmointia ei tarvita valmistettavan tuoteperheen dimensioiden tai muiden ominaisuuksien muuttuessa.

  3. Edistää älykkään ja joustavan tuotannon ja sen mahdollistavien teknologioiden, kuten robotiikan, automaation, konenäön, teollisen internetin osaamista, kehitysavauksien ja innovaatioiden syntymistä eteläpohjalaisissa yrityksissä. Hankkeen selkeänä tavoitteena on IXFactory-alustaan liittyvän tehokkaan ja laaja-alaisen viestinnän, verkostomaisen toiminnan ja yritysyhteistyön toteuttaminen

  Tulokset

   

Lisätiedot

Janne Kapela

Asiantuntija, tki

sähköposti

Janne.Kapela(a)seamk.fi

puhelin

+358408680663