RoboValmis - SeAMK Projektit

RoboValmis

Teollisuusrobotiikalla ja automaatiolla tuottavuutta valmistukseen (RoboValmis)

 

Hanketiedot

 

Hankkeen aikataulu: 1.8.2021-1.8.2023

Rahoittaja: Pirkanmaan/Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR)

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Projektipäällikkö: Juho Pirttilahti

 

Lisätietoja RoboValmis hankkeesta

 

Suomessa on erilaisten kanavien kautta uutisoitu alhaisesta työn tuottavuudesta. Teollisuutta vaivaa myös osaajapula, ja työvoiman heikko saatavuus on nimetty suurimmaksi yritysten kasvun esteeksi Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Heikko tuottavuus vaikeuttaa yritysten kasvua, koronapandemiasta toipumista sekä teollisuuden vihreää siirtymää.

Valmistavan teollisuuden tuottavuutta voidaan nostaa lisäämällä automaatioastetta sekä soveltamalla teollisuus- ja yhteistyörobotiikkaa. Selvitysten mukaan tämä vaikuttaa myönteisesti myös työllisyyteen ja osaamisintensiivisten työpaikkojen määrään.

Automaation ja teollisuus- ja yhteistyörobottien käyttö vähentää myös työn kuormittavuutta ja pidentää näin työuria sekä vapauttaa resursseja mielekkäämpään työhön. Modernit valmistusteknologiat edistävät myös resurssien ja energian tehokkaampaa käyttöä.

SeAMKin ja Sedun toukokuussa 2019 toteuttaman kyselyn mukaan eteläpohjalaisten valmistavan teollisuuden pk-yritysten suurimat esteet tuotannon robotisoinnille ovat aiheeseen liittyvän osaamisen puute ja resurssipula. Sama kaksikko nousee usein esiin kartoitettaessa valmistavan teollisuuden yritysten tuotannon kehittämisen esteitä yleisemmin.

 

Hankkeen päätavoite ja tulokset

 

Hankkeen päätavoitteena on nostaa valmistavan teollisuuden pk-yritysten osaamista teollisuus- ja yhteistyörobotiikassa, automaattisissa valmistusmenetelmissä ja tuotantoteknologioiden kehittämisessä. Näin kehitetään tuottavuutta ja mahdollistetaan vähäpäästöisempi valmistus.

Päätavoitetta edistetään toteuttamalla erilaisia tuotantoteknologiapilotteja hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa. Pilottien aiheet ovat yrityslähtöisiä, mutta eivät kuitenkaan yrityskohtaisia, vaan mahdollisimman yleispäteviä niin, että ne hyödyttävät mahdollisimman montaa maakunnan valmistavan teollisuuden yritystä.

Pilottien tekemisen myötä syntyy myös yritysyhteistyömalli SeAMKin ja Sedun teollisuusrobotiikan ja tuotantotekniikan laboratorioiden käyttöön niin, että yritykset pystyisivät tehokkaasti testaamaan ja pilotoimaan erilaisia tuotantoteknologisia menetelmiä laboratorioissa. Hankkeen tuloksia voidaan skaalata laajasti.

 

Hankkeen työpaketit

 

Hanke jakautuu neljään eri työpakettiin, jotka on listattu alla.

Työpaketti 1: Yritysanalysointi

Työpaketti 2: Tuotantoteknologiapilotit

Työpaketti 3: SeAMK-Sedu-yritysyhteistyömallin kehitys

Työpaketti 4: Viestintä, raportoinit, hankkeen johto ja hallinto

 

Liittyvät hankkeet

 

Alla on listattu muita aihepiiriin toteutettuja ja toteutuvia hankkeita. Hankesivujen kautta on mahdollista löytää tietoa, esimerkiksi demonstraatioita robotiikasta ja Mixed reality teknologiasta sekä Training 4.0: Robotiikka hankkeesta.

Mixed Reality and Collaborative Robotics

Training 4.0: Robotiikka

Sivu päivittyy hankkeen edetessä.

 

 

Lisätietoja

Juho Pirttilahti

Projektipäällikkö

sähköposti

Juho.Pirttilahti(a)seamk.fi

puhelin

+358408302022