Children Hybrid Integration (Child-up) - SeAMK Projektit

Children Hybrid Integration (Child-up)

Child-up – Lasten ja nuorten osallisuuden pedagogiikkaa  kouluissa ja kasvatusyhteisöissä  – moninaisen kotoutumisen tutkimus- ja innovaatioprojekti.

Children Hybrid Integration:  Learning Dialogue as a way of Upgrading Policies of Participation

 

SeAMK on mukana eurooppalaisessa Child-up -tutkimushankkeessa. Hankkeen rahoittaa Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, jonka sopimusnumero on 822400.

Toteutusaika: 1.1.2019–30.6.2022 (36 kk + 6 kk)

Child-up -hankkeella on erilaisia tavoitteita. Teoreettisena tavoitteena on lisätä ymmärrystä maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja heidän huoltajiensa kokemuksista oppilaitoksissa, varhaiskasvatuksessa ja kasvatusyhteisöissä sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten toiminnasta.

Käytännön toteutuksena koostamme materiaalia tutkimuksessa löydetyistä menetelmistä, joiden havaitaan tukevan erilaisten lasten kotoutumista edistävää toimijuutta sekä osallisuuden ja osallistumisen parantamista. Lisäksi näiden pohjalta tuotetaan koulutusmateriaalia opetus-, kasvatus- ja sosiaalialalle kansallisesti ja kansainvälisesti seitsemässä Euroopan maassa. Suomessa tutkimus toteutetaan Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan alueella. Avointen kyselyiden vastaukset kerätään kansallisesti.

Vaikutustavoitteena jaamme tutkimuksessa lisääntynyttä ymmärrystä ja tietoa laajasti ja myös päättäjille.

Child-up -hanke koostuu seuraavista vaiheista:

  1. Taustaselvitys (2019), joka selvittää, millaiset lainsäädännölliset ratkaisut, koulutuspoliittiset toimet ja käytännöt edistävät maahanmuuttajataustaisten osallisuutta ja kotoutumista tällä hetkellä.
  2. Kysely (2019) oppilaille, heidän huoltajilleen sekä opettajille, sosiaalityöntekijöille ja asioimistulkeille kokemuksista suomalaisesta koulusta ja sosiaalisista suhteista. Tämän selvityksen perusteella lisäämme ymmärrystä siitä, millaisia asioita on hyvä ottaa huomioon tutkimuksen seuraavissa vaiheissa.
  3. Haastattelut (2020/2021) oppilaiden, opettajien, sosiaalityöntekijöiden, asioimistulkkien muiden ammattilaisten käsityksistä ja kokemuksista liittyen maahanmuuttajataustaisten lasten ja heidän perheidensä osallisuuteen ja kotoutumiseen.
  4. Luokkahuonetilanteiden havainnointi (2020/2021) kouluissa ja kasvatusyhteisöissä auttaa lisäämään ymmärrystä monikulttuurisen koulun arjesta. Koronatilanteen vuoksi tämä vaihe toteutettiin etänä.

Child-up -hankkeella on näin ollen käytäntöön ja päätöksentekoon liittyviä sekä tiedon levittämiseen liittyviä tavoitteita, joita toteutetaan pitkin matkaa. Lisäksi hankekumppanien yhteisenä lopputuotoksena (2022) valmistuu ammattilaisille suunnattuja avoimesti käytettäviä koulutusmateriaaleja, jotka julkaistaan hankkeen kansainvälisillä verkkosivuilla.

Hanketta johtaa italialainen yliopisto, Universita degli studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE).

Hankekumppanit edustavat tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioita Saksassa, Puolassa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Italiassa ja Hollannissa. (Zentrum fur Forschung, Weiterbildnung und Beratung an der EHS Dresden GGMBH (GE), Uniwersytet Jagiellonski (PO), Universite de Liege (BE), The University of Northampton (UK), Malmö Universitet (SE), Istituto Internatzionale di Diritto Umanitario (IT), European School Heads Association (NL), Fondation des Regions Europeennes pour la Reserche en Education et Enformation (BE)). Tutkimusosio toteutetaan seuraavissa seitsemässä Euroopan maassa: Belgia, Iso-Britannia, Italia, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi.

SeAMKissa hankkeesta vastaa yliopettaja YTT Tiina Hautamäki yhdessä projektipäällikkö FT Henna Jousmäen kanssa. Hankkeen aiemmissa vaiheissa mukana ovat olleet erilaisissa johto- ja asiantuntijarooleissa Maiju Kinossalo, Paula Kuusipalo ja Aino Alaverdyan. Myös opiskelijat ovat työskennelleet hankkeessa osana opintojaan.

Tutustu julkaisuihimme:

Opinnäytetyöt ja pro gradu -tutkielmat

Linkkejä

Lataa tästä hankkeen esittely pdf-versiona »
Englanninkielinen hanke-esittely »

Hankkeen kansainväliset verkkosivut »
Tutustu hankkeen tietosuojaselosteeseen »

Lisätiedot

Nainen seisoo käsi lanteilla.

Henna Jousmäki

Tuntiopettaja

sähköposti

Henna.Jousmaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300363

Silmälasipäinen nainen seisoo käsi lanteilla.

Tiina Hautamäki

Yliopettaja (YAMK)

sähköposti

Tiina.Hautamaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300495