Hiiliviljelyn portaat - SeAMK Projektit

Hiiliviljelyn portaat

Miten tehostaa peltojen tuottavuutta, edistää maan kasvukuntoa ja varautua vaihteleviin sääolosuhteisiin osallistuen samalla ilmastonmuutoksen hidastamiseen?
Hiiliviljelyn portaat -koulutus tarjoaa konkreettisia ratkaisuja, joita voit hyödyntää omalla tilallasi. Koulutus yhdistää tietoa ja käytännön tekemistä joustavasti verkossa ja lähitapaamisina.

Koulutus etenee neljän portaan kautta:

 • Käytännön esimerkkejä hiiliviljelyn toimista
  Tutustu eteläpohjalaisilla tiloilla toteutettuihin erilaisiin hiiliviljelyn toimenpiteisiin ja menetelmiin.
 • Toimenpiteitä omalla lohkollasi
  Valitse ja suunnittele yhdessä asiantuntijan kanssa omalle tilallasi soveltuva toimenpide. Toteuta käytännön tasolla; vaikutat peltosi hiilensidontapotentiaaliin, maan kasvukuntoon ja kestävyyteen vaihtelevissa olosuhteissa.
 • Itse tehdyt mittaukset hiilensidonnan todentamiseksi
  Toteuta omalla lohkollasi helppoja mittauksia, jotka todentavat hiilensidontaa. Opi havainnoimaan, tulkitsemaan ja hyödyntämään toimenpiteiden vaikutuksia.
 • Tieto käyttöön omalla tilallasi
  Opi tulkitsemaan mittauksia ja yhdistämään saatu tieto käytännön viljelyssä omalla tilallasi. Toimenpiteiden vaikutusten todentamien tuo konkreettisesti esiin vaikutuksia peltojesi kasvukuntoon ja tuottavuuteen.

Koulutus käynnistyy 2024.

Hankkeen tavoitteet

Hiiliviljelyn portaat -koulutushanke Etelä-Pohjanmaalla pyrkii edistämään kestävää ruoantuotantoa ja maatalouden ympäristöystävällisyyttä. Koulutuksen pääpaino on ympäristöystävällisissä viljelymenetelmissä, osaamisen kehittämisessä, verkostojen laajentamisessa, ilmastotyön vahvistamisessa, tiedon jakamisessa ja yhteistyössä.

Hankkeen tavoitteita ovat:

 • Kasvinviljelyn hiilidioksidipäästöjen väheneminen ja maaperän hiilensidonnan lisääminen.
  Hankkeessa jalkautetaan käytännönläheisiä tilatason ratkaisuja hiilen sidonnan tehostamiseksi omalla maatilalla. Toimenpiteet vähentävät kasvinviljelyn päästöjä ja parantavat maan kasvukuntoa, edistävät ravinteiden tehokasta käyttöä ja kehittävät riskien hallintaa muuttuvissa olosuhteissa.
 • Maatalousyrittäjien osaamisen ja tietotaidon kehittyminen hiilensidontaa lisäävissä viljelytoimissa ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.
  Koulutus tarjoaa tietoa ja jakaa käytännön kokemuksia, sekä tuloksia eri hiiliviljelyn menetelmistä ja tekniikoista. Koulutuksessa perehdytään myös toimenpiteiden vaikutusten todentamismenetelmien hyödyntämiseen, sekä olemassa olevan tiedon kokonaisvaltaiseen soveltamiseen ja hyödyntämiseen.
 • Laajentunut hiiliviljelyverkosto ja uusien toimintamallien löytyminen.
  Vuorovaikutuksen, verkostoitumisen, tietoisuuden ja yhteistyön lisääminen.

 

Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin maaseuturahoitus. Toteuttajana toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Hankkeen aikataulu 1.11.2023-31.5.2026.

 

Silmälasipäinen henkilö seisoo kädet puuskassa.

Raisa Leppänen

Projektipäällikkö

sähköposti

Raisa.Leppanen(a)seamk.fi

puhelin

+358408301256