Sähköiset voimalinjat - SeAMK Projektit

Sähköiset voimalinjat

Hanketiedot

 • Hankkeen nimi: Sähköiset voimalinjat
 • Hankkeen rahoittaja: Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, Etelä-Pohjanmaan liitto
 • Kehityshankkeen aikataulu: 1.1.2024 – 30.06.2026

Hankkeessa pyritään vastaamaan maakunnan kasvavaan tarpeeseen kehittää sähköisiä voimansiirtolinjoja ajoneuvoissa ja työkoneissa. Sähköiset voimansiirtolinjat ovat yleistyneet henkilöautoissa ja niiden käyttö on lisääntymässä myös työkoneissa, mukaan lukien erilaiset pienet ja suuret koneet. Etelä-Pohjanmaan alue keskittyy omaksumaan sähköisiin voimansiirtolinjoihin ja toimilaitteisiin liittyvää teknologiaa. Hankkeen myötä tavoitteena on kehittää alueen suunnitteluosaamista ja kehitysympäristöjä sähköisten voimansiirtolinjojen alalla. Sähköisten voimansiirtolinjojen käyttöönotto mahdollistaa energiansäästön ja tehostaa energian käyttöä, mikä edistää uusien energiatehokkaiden toimintojen koneellistamista. Lisäksi hanke tähtää sähköisten voimansiirtolinjojen oppimis- ja kehitysympäristön rakentamiseen sekä alan osaamisen rikastamiseen.

Kohderyhmä

 • EP:n PK-yritykset, jotka jo hyödyntävät tai voisivat hyödyntää tulevissa tuotekehityshankkeissaan sähköisiä voimansiirtolinjoja.
 • sähköisiä voimansiirtolinjoja hyödyntävien ajoneuvojen ja koneiden jälkimarkkinoilla toimivat pk-yritykset

Tavoitteet

 • Energiatehokkaampien sähköisten voimalinjaratkaisujen käyttöönoton helpottaminen auto- ja työkonetekniikan tarpeisiin.
 • Osaamisen lisääminen sähköisten voimansiirtolinjojen saralla
 • Kasvattaa alueen yritysten kykyä innovoida täysin uusia tuotteita, joissa jo lähtökohtana on käyttää ympäristöystävällistä ja energiaa säästävää teknologiaa.

Hankkeen tuloksena syntyy mm.

 • Sähköisten voimalinjojen demo- ja oppimisympäristö, sekä ympäristön toteuttamiseen liittyvä dokumentaatio
 • Sähköisten voimalinjojen teknisen hyödyntämisen polut mukana olevien yritysten kanssa
 • Yrityslähtöisten pilotointien case-kuvaukset
 • Opetusmateriaalit yritysten henkilöstön perehdyttämiseen tuotettuun TKI-ympäristöön

Lisätiedot

Mies sininen puku päällä.

Jukka Mattila

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

sähköposti

Jukka.Mattila(a)seamk.fi

puhelin

+358408300379