Training 4.0: XR - SeAMK Projektit

Training 4.0: XR

hankkeen logot,


Training 4.0: XR -hankkeen päätavoitteena on parantaa yritysten valmiuksia XR-teknologioiden hyödyntämiseen sekä nostaa alueen teknologiaosaamista liittyen XR-teknologioihin. Hanke tavoittelee konkreettisesti teknologiaosaamisen nostoa sekä XR-teknologioiden tunnettuutta alueen pk-yrityksissä. Koronavirus on pakottanut yritykset etsimään uusia mahdollisuuksia toteuttaa liiketoimintaa eri tavoin, joka omalta osaltaan luo muutospainetta toiminnalle. Tällä hankkeella ollaan mukana toteuttamassa muutosta yhdessä alueen pk-yritysten kanssa.

Teknologiapilotit

Hanketiedot

  • Hankkeen nimi: Training 4.0: XR
  • Rahoittaja: Keski-Suomen ELY/ Euroopan sosiaalirahasto ESR
  • Aikataulu: 1.3.2021–30.4.2023
  • Kokonaiskustannukset: 223 641 €

XR-teknologiat (eXtended Reality) ovat saaneet koronaviruksen vuoksi jalansijaa nopeammin kuin koskaan. XR-teknologiat on jaettu kolmeen pääkategoriaan, joita ovat virtuaalitodellisuus (VR), lisätty todellisuus (AR) sekä sekoitettu todellisuus (MR). Pk-yritykset pyrkivät löytämään uusia innovatiivisia ratkaisuja, millä hyödyntää ao. teknologioita oman toimintansa kehittämiseen ja toteuttamiseen. XR-teknologiat mahdollistavat virtuaalisen maailman luomisen eri tavoin. Niiden tehokkuus on osoitettu käytännössä eri yhteyksissä. Näistä hyvänä esimerkkinä ovat erilaiset koulutustilaisuudet, joita on suhteellisen helppo järjestää nykypäivänä VR-ympäristöissä. Etelä-Pohjanmaan alueen pk-yritykset voisivat hyödyntää nykypäivänä XR-teknologioita huomattavasti enemmän. Niiden käytön mahdollisuudet tarjoaisivat parhaimmillaan uutta liiketoimintaa yrityksiin, millä olisi suora vaikutus myös yritysten ja niiden henkilökunnan hyvinvointiin.

Tavoitteet

Training 4.0: XR -hankkeen päätavoitteena on parantaa yritysten valmiuksia XR-teknologioiden hyödyntämiseen sekä nostaa alueen teknologiaosaamista liittyen XR-teknologioihin. Hanke tavoittelee konkreettisesti teknologiaosaamisen nostoa sekä XR-teknologioiden tunnettuutta alueen pk-yrityksissä. Koronavirus on pakottanut yritykset etsimään uusia mahdollisuuksia toteuttaa liiketoimintaa eri tavoin, joka omalta osaltaan luo muutospainetta toiminnalle. Tällä hankkeella ollaan mukana toteuttamassa muutosta yhdessä alueen pk-yritysten kanssa nostamalla tietoisuutta XR-teknologioihin liittyen.

Toimenpiteet

Hankkeen toteutus on jaettu viiteen eri työpakettiin, joita ovat:

  • TP1. XR-koulutuksen sisällön määrittely
  • TP2. XR-koulutusaineistojen ja oppimisympäristöjen kehitys
  • TP3. XR-pilottikoulutukset
  • TP4. XR-sovellusten pilotointi ja koulutusmallin kehittäminen
  • TP5. Hankkeen hallinto ja viestintä

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy muun muassa uutta XR-osaamista alueen pk-yrityksiin, uudenlainen oppimisympäristö, XR-teemaisia koulutusmateriaaleja, pilottikoulutuksia sekä koulutusmatriisi. Hankkeen aikana erilaiset kokonaisuudet jalkautetaan alueen pk-yrityksiin oppimisen näkökulmasta. Hankkeessa syntyneet koulutusmateriaalit jäävät opiskelijoiden ja alueen toimijoiden hyödynnettäväksi myös hankkeen jälkeen ja niitä on tarkoitus soveltaa myös korkeakouluopetuksessa.

Uutiset

lisää uutisia

Blogi

lisää blogeja

Lisätiedot

SeAMKin tekstilogo.

Janne Kapela

Asiantuntija, tki

sähköposti

Janne.Kapela(a)seamk.fi

puhelin

+358408680663

SeAMKin tekstilogo.

Aleksi Frimodig

Asiantuntija, tki

sähköposti

Aleksi.Frimodig2(a)seamk.fi

puhelin

+358408680625

Sakari Pollari

Asiantuntija, tki

sähköposti

Sakari.Pollari(a)seamk.fi

puhelin

+358408302004

Parrakas mies seisoo kädet taskussa.

Jyri Lehto

Lehtori

sähköposti

Jyri.Lehto(a)seamk.fi

puhelin

+358408300310

Tapio Hellman

Tapio Hellman

Laboratorioinsinööri

sähköposti

Tapio.Hellman(a)seamk.fi

puhelin

+358408304157