Training 4.0: XR - SeAMK Projektit

Training 4.0: XR

hankkeen logot,

Training 4.0: XR -hankkeen päätavoitteena on parantaa yritysten valmiuksia XR-teknologioiden hyödyntämiseen sekä nostaa alueen teknologiaosaamista liittyen XR-teknologioihin. Hanke tavoittelee konkreettisesti teknologiaosaamisen nostoa sekä XR-teknologioiden tunnettuutta alueen pk-yrityksissä.

Liiketoiminnan näkökulmasta tarkasteltaessa uusi teknologia nostaa esiin erilaisia kysymyksiä liittyen kustannuksiin, riskeihin, henkilöstön osaamistarpeisiin ja miten teknologian käytön kanssa päästään alkuun. Yrityksen kannattaakin aluksi kartoittaa XR-teknologian käyttömahdollisuudet ja hyödyt omassa liiketoiminnassa ja sen jälkeen miettiä strategisesti missä näistä osa-alueista teknologiaa voisi pilotoida. XR-teknologia ei välttämättä suoraan synnytä yritykselle kassavirtaa, vaan teknologian tarjoama lisäarvo muodostuu välillisesti tehostettujen ja parannettujen prosessien ja toimintatapojen kautta. Laajennettu todellisuus (Extended Reality, XR) on yleisnimitys teknologioille, joissa todellisuus ja virtuaalinen maailma kohtaavat.

Hankkeesssa tarjotaan koulutusta Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksille Training 4.0 XR-koulutusmalliin pohjautuen. Koulutusmallin keskiössä on yrityksen oma kehitysprojekti, johon koulutuksissa keskitytään ja tarjotaan osaamistarpeen analyysin perusteella tarvittavaa sparrausta tai koulutusta. Omaan työhön liittyvä kehitysprojekti tarjoaa koulutettaville mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen ja tarjoaa kouluttajille todellisen yrityslähtöisen case-esimerkin.

Teknologiapilotit

Hankkeen materiaalia

Koulutusmateriaalit

Julkaisut

 • Hankkeen perustiedot

  Hanketiedot

  • Hankkeen nimi: Training 4.0: XR
  • Rahoittaja: Keski-Suomen ELY/ Euroopan sosiaalirahasto ESR
  • Aikataulu: 1.3.2021–31.10.2023
  • Kokonaiskustannukset: 223 641 €

  XR-teknologiat (eXtended Reality) ovat saaneet koronaviruksen vuoksi jalansijaa nopeammin kuin koskaan. XR-teknologiat on jaettu kolmeen pääkategoriaan, joita ovat virtuaalitodellisuus (VR), lisätty todellisuus (AR) sekä sekoitettu todellisuus (MR). Pk-yritykset pyrkivät löytämään uusia innovatiivisia ratkaisuja, millä hyödyntää ao. teknologioita oman toimintansa kehittämiseen ja toteuttamiseen. XR-teknologiat mahdollistavat virtuaalisen maailman luomisen eri tavoin. Niiden tehokkuus on osoitettu käytännössä eri yhteyksissä. Näistä hyvänä esimerkkinä ovat erilaiset koulutustilaisuudet, joita on suhteellisen helppo järjestää nykypäivänä VR-ympäristöissä. Etelä-Pohjanmaan alueen pk-yritykset voisivat hyödyntää nykypäivänä XR-teknologioita huomattavasti enemmän. Niiden käytön mahdollisuudet tarjoaisivat parhaimmillaan uutta liiketoimintaa yrityksiin, millä olisi suora vaikutus myös yritysten ja niiden henkilökunnan hyvinvointiin.

 • Hankkeen työpaketit

  Toimenpiteet

  Hankkeen toteutus on jaettu viiteen eri työpakettiin, joita ovat:

  • TP1. XR-koulutuksen sisällön määrittely
  • TP2. XR-koulutusaineistojen ja oppimisympäristöjen kehitys
  • TP3. XR-pilottikoulutukset
  • TP4. XR-sovellusten pilotointi ja koulutusmallin kehittäminen
  • TP5. Hankkeen hallinto ja viestintä
 • Hankkeen tulokset ja tavoitteet

  Tavoitteet

  Training 4.0: XR -hankkeen päätavoitteena on parantaa yritysten valmiuksia XR-teknologioiden hyödyntämiseen sekä nostaa alueen teknologiaosaamista liittyen XR-teknologioihin. Hanke tavoittelee konkreettisesti teknologiaosaamisen nostoa sekä XR-teknologioiden tunnettuutta alueen pk-yrityksissä. Koronavirus on pakottanut yritykset etsimään uusia mahdollisuuksia toteuttaa liiketoimintaa eri tavoin, joka omalta osaltaan luo muutospainetta toiminnalle. Tällä hankkeella ollaan mukana toteuttamassa muutosta yhdessä alueen pk-yritysten kanssa nostamalla tietoisuutta XR-teknologioihin liittyen.

  Tulokset

  Hankkeen tuloksena syntyy muun muassa uutta XR-osaamista alueen pk-yrityksiin, uudenlainen oppimisympäristö, XR-teemaisia koulutusmateriaaleja, pilottikoulutuksia sekä koulutusmatriisi. Hankkeen aikana erilaiset kokonaisuudet jalkautetaan alueen pk-yrityksiin oppimisen näkökulmasta. Hankkeessa syntyneet koulutusmateriaalit jäävät opiskelijoiden ja alueen toimijoiden hyödynnettäväksi myös hankkeen jälkeen ja niitä on tarkoitus soveltaa myös korkeakouluopetuksessa.

Uutiset

lisää uutisia

Blogi

lisää blogeja

Lisätiedot

Janne Kapela

Asiantuntija, tki

sähköposti

Janne.Kapela(a)seamk.fi

puhelin

+358408680663

Aleksi Frimodig

Asiantuntija, tki

sähköposti

Aleksi.Frimodig2(a)seamk.fi

puhelin

+358408680625

Sakari Pollari

Asiantuntija, tki

sähköposti

Sakari.Pollari(a)seamk.fi

puhelin

+358408302004

Parrakas mies seisoo kädet taskussa.

Jyri Lehto

Lehtori

sähköposti

Jyri.Lehto(a)seamk.fi

puhelin

+358408300310

Henkilö sinisessä puvussa hymyilee kameralle.

Tapio Hellman

Laboratorioinsinööri

sähköposti

Tapio.Hellman(a)seamk.fi

puhelin

+358408304157