Joustavan työn hyödyntämismallit - SeAMK Projektit

Joustavan työn hyödyntämismallit

Hanketiedot

  • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto ja Keski-Suomen ELY-keskus
  • Aikataulu: 1.1.2023-30.11.2023

Yhteiskunnassa tapahtuva digitalisaation lisääntyminen, asiantuntijatyön kasvu, monipaikkaisuus ja yrittäjyyden yleistyminen yhdessä tarkoittavat, että yritysten on yhä useammin mahdollista hankkia tarvitsemaansa työtä ja asiantuntemusta sijainnista riippumatta tai kokonaan ulkoistettuna palveluna. Parhaimmillaan tämä tarkoittaa yritykselle mahdollisuutta panostaa asioihin, jotka muuten jäisivät vähäisemmälle huomiolle (esim. markkinointitoimenpiteet tai henkilöstön kehittäminen).

Hankkeen tavoitteet

Joustavan työn hyödyntämismallit -hanke on esiselvitys, jossa tavoitteina ovat seuraavat:

  1. Tunnistetaan ja kuvataan joustavan työn eri malleja
  2. Tunnistetaan ja haastatellaan joustavaa työtä hyödyntäviä edelläkävijäyrityksiä
  3. Tuotetaan joustavan työn hyvien käytänteiden pohjalta hyödynnettävää aineistoa yrityksille ja yksilöille
  4. Lisätään eteläpohjalaisten mikro- ja pk-yritysten tietoisuutta joustavan työn eri mahdollisuuksista

Kohderyhmät

  • pääasiallinen kohderyhmä ovat eteläpohjalaiset mikro- ja pk-yritykset sekä joustavaa työtä toteuttavat yksinyrittäjät, hybridiyrittäjät ja kevytyrittäjät
  • välillisiä kohderyhmiä ovat yrityksille palveluja tarjoavat tahot, kuten erilaisten työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat, kehittäjäorganisaatiot, yrittäjäjärjestöt, elinkeinotoimet, henkilöstöpalveluyritykset sekä oppilaitokset, jotka voivat hyödyntää tuotettua materiaalia

Toimenpiteet

Hankkeessa julkaistaan artikkeleita sekä podcast. Joustavan työn hyötyjä pyritään levittämään yrityksille kohdennetuissa aluetyöpajoissa. Hankkeessa laaditaan myös digitaalinen opas, johon kootaan tietoa joustavan työn tekemistavoista ja hyvistä käytännöistä. Kaikki hankkeessa julkaistava materiaali lisätään tälle projektisivustolle. Ota sivu seurantaan!

Kuuntele edelläkävijäyrityksen kokemuksia podcastissa

Osiot 1, 2 ja 3:

Digitaalinen opas

Artikkelit

Hankkeessa toteutetut aluetilaisuudet

Lisätietoa

Tummahiuksinen nainen.

Hanna Punkari

Projektipäällikkö

sähköposti

Hanna.Punkari(a)seamk.fi

puhelin

+358408302010