SuoPaikka - SeAMK Projektit

SuoPaikka

Suonpohjien paikkatietopohjainen jälkikäytön suunnittelu ja pilotointi

Hankkeen tausta

Turvetuotanto on vähentynyt Suomessa nopeaan tahtiin vuoden 2019 jälkeen. Syinä tähän on erityisesti päästökaupassa päästöoikeuksien korkea hinta, energianturpeen kohonnut verotus sekä Suomen hallituksen linjaama tavoite, että energiaturvetuotanto tullaan puolittamaan vuoteen 2030 mennessä. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla vapautuu tuhansia hehtaareja suonpohjaa jälkikäyttöön tulevina vuosina. Nämä alueet on tärkeä saada nopeasti jatkokäyttöön, jolloin huolehditaan sekä ympäristöstä että maanomistajien intresseistä. Maanomistaja päättääkin aina alueen jatkokäytöstä. Jatkokäyttöön vaikuttaa maanomistajien mieltymysten lisäksi mm. alueen vesitalous, pohjamaan koostumus sekä sijainti. Hyvin suunniteltu ja toteutettu jatkokäyttö voi olla taloudellisesti järkevää, edistää hiilivarastojen säilymistä sekä tukea luonnonmonimuotoisuutta.

Hankeen tavoitteet

Tavoitteena on auttaa maanomistajia tunnistamaan turvetuotantoalueen eri osa-alueille soveltuvat jatkokäyttömuodot. Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa käytäntöön muissa hankkeissa saatuja hyviä kokemuksia sekä oppeja turvetuotannon jatkokäytön suunnittelusta. Suunnittelussa tullaan kohdealueilta tunnistamaan kosteikoiksi tai soistamiseen soveltuvat alueet yhdessä muiden jatko-käyttömuotojen kanssa. Tavoitteena on saada vietyä suunnitteluvaiheessa tehdyt suunnitelmat toteutukseen asti.

Hankkeen erityistavoitteena on, että:

 • turvetuotannosta poistuneilla alueilla on siirrytty konkreettisesti ja kestävästi seuraavaan maankäyttömuotoon ja ominaisuuksiltaan sopivat suot on ennallistettu
 • maanomistajat saavat tukea turvemaiden suunnitteluun, esim. sopimuspohjien kanssa- soiden ennallistaminen ja turvemaiden kestävä käyttö on luonut uusia työpaikkoja ja siihen liittyvä osaaminen on vahvistunut
 • turvemaiden maankäytössä on varmistettu, että turpeen hiilivarastot eivät vapaudu ilmakehään

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat työpaketteihin, jotka tuottavat seuraavat toimenpiteet:

 • Työpaketti 1: Hankeviestintä ja maanomistajien tavoittaminen
 • Työpaketti 2: Jatkokäytön ennakkosuunnitelmat
 • Työpaketti 3: Jälkikäytön toteutuksen tuki
 • Työpaketti 4: Hankehallinto

Haluatko osallistua hankkeeseen?

SuoPaikka hankkeeseen on mahdollista osallistua, jos sinulla on turpeen tuotannosta poistuva tai poistunut maa-alue ja olet kiinnostunut alueen jatkokäyttömahdollisuuksista ja myös ennallistamisesta. Päästäksesi mukaan hankkeeseen voit ottaa yhteyttä hankkeen projektipäällikköön ja kertoa hieman maa alueestasi.

Projektin osapuolet

Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä hankkeessa kilpailutettava jälkikäytön suunnittelija (ostopalveluna)

Hankkeen kesto

1.10.2023-30.6.2026

Hankebudjetti ja rahoittaja

245 899 €, Keski-Suomen ELY-keskuksen JTF-rahoitus sekä SeAMKin omarahoitus

Hankkeen tulokset ja tuotokset

Hankkeen konkreettisina ja seurattavina tuloksina syntyy:

 • 5 kpl turvetuotantoalueiden jatkokäytön ennakkosuunnitelmia seutukunnallisesti kattavasti
 • 1 turvetuotannosta poistuneella alueella/max. 15 maanomistajaa ennallistamiseen painottuva jatko-käyttösuunnitelma ja sen toteutus (maanomistajalähtöinen erillisen investointihanke).
 • Asiantuntija-apua maanomistajille jatkokäytön suunnitelman toteuttamisessa. Asiantuntija-apua ja sopimusluonnoksia Etelä-Pohjanmaan toteutuksessa oleville jatkokäyttöhankkeille.
 • Viestinnän lopputuloksena saadaan kerättyä riittävä määrä ennakkosuunnitelmakohteita sekä maanomistajia mukaan hankkeen jatkotoimiin (väh. 15 kpl).
 • Hankkeen tuloksia voidaan mitata myös indikaattoreilla. Näitä on esimerkiksi yritysten ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö, jatkokäyttöön otetun turvetuotantoalueiden pinta-ala sekä uudet yritykset ja työpaikat.

Hankkeessa valmistuneet materiaalit:

 

Lisätiedot

Perttu Palkia

Projektipäällikkö

sähköposti

Perttu.Palkia(a)seamk.fi

puhelin

+358406807539

Silmälasipäinen kalju mies seisoo hieman sivuttain.

Kari Laasasenaho

Erityisasiantuntija

sähköposti

Kari.Laasasenaho(a)seamk.fi

puhelin

+358406807631