Mobiili VR/AR pk-teollisuudessa - SeAMK Projektit

Mobiili VR/AR pk-teollisuudessa

Missä kaikessa pk-yritys voi hyödyntää VR/AR -teknologiaa?

Hanketiedot

  • Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan/Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR)
  • Aikataulu: 1.1.2019 – 31.12.2020
  • Vastuullinen yksikkö: SeAMK Tekniikka
  • Hankkeessa mukana: Tampereen yliopisto
  • Projektipäällikkö: Janne Kapela

Mobiili VR/AR Pk-teollisuudessa -hankkeesta

Hanke on luonteeltaan aktivointihanke, jonka päätavoitteena on lisätä yritysten kiinnostusta uutta VR/AR- teknologiaa kohtaan, poistaa ennakkoluuloja sekä madaltaa yritysten kynnystä uuden teknologian käyttöönottamisessa ja uudenlaisten toimintatapojen kehittämisessä yrityksissä. Demonstraatioiden avulla yritykset saavat käsityksen millaisiin eri käyttötarkoituksiin VR- ja AR-teknologiaa voidaan hyödyntää.

Demoja toteutetaan yritystoiminnan eri osa-alueilta, näin konkreettisia esimerkkejä on useammasta eri näkökulmasta. Yritykset pääsevät itse kokeilemaan ja aistimaan VR/AR-maailman tarjoamia hyötyjä ja liiketoimintaa edistäviä ratkaisuja roadshowssa sekä workshopeissa, joihin tavoitellaan osallistujia 40 eri yrityksestä. Näiden pohjalta saadut kokemukset rohkaisevat yrityksiä nopeisiin kokeiluihin, koska teknologia on edullista.

Hankeen toteutus on jaettu seuraaviin työpaketteihin:

  • Työpaketti 1: Teknologiaselvitys
  • Työpaketti 2: Demonstraatioiden toteutus
  • Työpaketti 3: Käytettävyys- ja käyttöliittymätestaus
  • Työpaketti 4: Yritysaktivointi ja teknologiatiedon siirto
  • Työpaketti 5: Viestintä, raportointi, hankeen johto sekä hallinto

Tulokset

Hankkeessa syntyy demonstraatiota yritystoiminnan eri osa-alueilta. Osa näitä on yleiskäyttöisiä siten, että ne on annettavissa ns. ‘open-source’ -tyylisesti yrityksille, jotka kiinnostuvat kyseisestä demosta. Hankkeen aktivointitoimien tuloksena toivotaan pidemmällä aikavälillä syntyvän kehittämishanke/hankkeita, jossa toteutetaan pk-yrityksille VR/AR-sovelluksia. Hankkeet voivat olla yrityskohtaisia, jolloin yritys tekee yhteistyötä VR/AR-alan yrityksen kanssa. Hankkeet voivat olla myös laajempia kokonaisuuksia, joissa on mukana korkeakouluja ja teollisuusyrityksiä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen Yliopiston kanssa.

Menneet tapahtumat

Videot

Artikkelit ja julkaisut

Lisätiedot

Janne Kapela

Asiantuntija, tki

sähköposti

Janne.Kapela(a)seamk.fi

puhelin

+358408680663

Henkilö sinisessä puvussa hymyilee kameralle.

Tapio Hellman

Laboratorioinsinööri

sähköposti

Tapio.Hellman(a)seamk.fi

puhelin

+358408304157

Aleksi Frimodig

Asiantuntija, tki

sähköposti

Aleksi.Frimodig2(a)seamk.fi

puhelin

+358408680625