TASKU - talous sujuvasti kuntoon - SeAMK Projektit

TASKU - talous sujuvasti kuntoon

Tavoitteet ja toimenpiteet

TASKU-hankkeessa haetaan ratkaisuja 18-54-vuotiaiden aikuisten taloudellisen toimintakyvyn ja arjenhallinnan ongelmiin sekä sitä kautta työllistymisen edistämiseen. Hankkeen keskiössä on asiakkaiden talous- ja velkaongelmien varhaisempi tunnistaminen, tehokas puuttuminen niihin ja näiden kautta tapahtuva tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksien parantaminen.

Hankkeen tavoitteina on asiakkaiden talousongelmien varhainen tunnistaminen elämän erilaisissa nivelvaiheissa, ammattilaisten osaamisen vahvistaminen taloudellisen toimintakyvyn tukemiseen, taloussosiaalityössä käytettävien menetelmien monipuolistaminen, digitaalisten palveluiden käytettävyyshaasteiden tunnistaminen ja käytettävyyttä edistävien ratkaisujen löytäminen sekä julkisen keskustelun ylläpitäminen ja ratkaisujen tarjoaminen ajankohtaiseen ongelmaan.

Hankkeen tuloksena selkiytetään ylivelkaantumisen prosesseja elämän eri nivelvaiheissa ja kokeilujen kautta luodaan ennakoiva ylivelkaantumisen tunnistamisen malli, jonka avulla voidaan puuttua talouden ja arjenhallinnan ongelmiin nykyistä varhaisemmassa vaiheessa ja saada asiakkaat palveluiden pariin entistä aikaisemmin. Hankkeen tuloksena saadaan myös käyttäjälähtöistä tietoa digitaalisten sovellusten hyödynnettävyydestä, ja asiakkaat harjaantuvat taloustaidoissa sekä motivoituvat työn hakemisessa ja vastaanottamisessa.

Tavoitteet

1. Asiakkaiden talousongelmien varhainen tunnistaminen

 • Alkutilan selvitys
 • Palveluiden piiriin ohjaaminen
 • Yhteistyöverkoston kokoaminen

2. Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen

 • Simulaatiovalmennukset (asiakkaiden tunnistamiseen ja tukemiseen)

3. Taloussosiaalityön menetelmien monipuolistaminen

 • Uudet menetelmät ja työtavat
 • Vertaistuki talousneuvontaan
 • Sosiaalinen markkinointi

4. Digitaalisten palveluiden käytettävyyshaasteiden tunnistaminen

 • Sovellusten hyödyntäminen
 • Selvitys ja havainnointi käytön haasteista

Tulokset

 1. Ennakoiva ylivelkaantumisen tunnistamisen malli
 2. Hyvät käytännöt:
  1. ennaltaehkäisevä yhteistyöverkosto
  2. palveluiden piiriin ohjaaminen
  3. taloudenpidon vertaisohjaus
 3. Taloudenhallinnan työkalupakki ammattilaisille
TASKU-hankkeen tavoitteet ja tulokset.

Osapuolet

SeAMK toteuttaa TASKU – talous sujuvasti kuntoon -hanketta yhdessä Seinäjoen kaupungin kanssa.  Hanke rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjasta 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Hankkeen budjetti on 329 889 €, josta Seamkin osuus on 257 277 €.

Toteuttava yksikkö: SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toteutusaika: 1.2.2020–31.1.2023 (36 kk)

 

Seuraa meitä somessa!

Blogi

Instagram

Facebook

Lisätiedot

Tummahiuksinen nainen hymyilee.

Anu Aalto

Lehtori

sähköposti

Anu.Aalto(a)seamk.fi

puhelin

+358406807524

Silmälasipäinen nainen seisoo toinen käsi lanteilla.

Marja-Liisa Saariaho

Lehtori

sähköposti

Marja-Liisa.Saariaho(a)seamk.fi

puhelin

+358408680118

Hankekumppanin yhteystiedot

Seinäjoen kaupunki

Niina Lehtimäki
puh. 050 408 5166
niina.lehtimaki(at)seinajoki.fi