Vastaanottava AMK - valtakunnallisesti rasismia vastaan (VARAVA) - SeAMK Projektit

Vastaanottava AMK - valtakunnallisesti rasismia vastaan (VARAVA)

Marraskuussa alkaneen VARAVA-hankkeen keskeinen tavoite on lisätä ammattikorkeakoulujen vastaanottavuutta sekä luoda antirasistia toimintamalleja osaksi korkeakoulukulttuuria. Hankkeessa on tarkoitus lisätä ammattikorkeakoulujen kykyä tiedostaa rasistisia rakenteita ja kehittää malleja, jotka edesauttavat antirasistisen kulttuurin kasvattamista opiskeluyhteisössä. Hankkeen alkuvaiheessa toteutetaan aiheeseen liittyvä kysely, jonka toteuttamisesta vastaa SeAMK.

Hanke toteutetaan Laurean, SeAMKin, TAMKin ja Lyfta Oy:n yhteistyönä. Laurea toimii hankkeen koordinaattorina. Yhteiskehittämisen prosessissa on mukana myös työelämäosapuolia, kuntien ja järjestöjen edustajia ja päätöksentekijöitä. Kohderyhmänä ovat ammattikorkeakoulujen henkilöstö, opiskelijajärjestöt ja sidosryhmät.

Hankkeen kesto on 1.11.2021-31.12.2022. Hankkeen rahoittaja on EU:n turvapaikka,-maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto.