Dataosuuskunta-hanke - SeAMK Projektit

Lisäarvoa maatilayrityksille datasta ja sen hallinnasta

Tapahtumat

Lisää tapahtumia

Artikkelit

lisää uutisia
 • Hankkeen tilaisuudet ja esitykset

  Hankkeen tilaisuudet ja messuille yms. osallistumiset

  Webinaarit ja tilaisuudet

  12.1.2023 Datatalous tulee maatiloille -webinaari, Jyväskylä, esittäjä Pasi Suomi; alkaa tallenteen kohdasta 11:09)

  22.3.2023 Tuottajaorganisaatiot: Lisää yhteistyötä – lisää kannattavuutta tuottajille: webinaari ja verkostoitumistilaisuus Tampere, esittäjä Terhi Latvala ’Maatalouden datan yhteiskäyttö – esimerkkejä ulkomailta’, esitysdiat

  20.4.2023 Kuulumisia maatalouden data-avaruuskehityksestä (tekstitetty tallenne, SeAMK ja Luken youtube -kanavalla)

  13.6.2023 Viljelijäwebinaari: Suomalaisen maanviljelyn tulevaisuus 13.06.2023, esittäjä Terhi Latvala, esitysdiat

  31.10.2023 Mikä on dataosuuskunta ja miten siitä tehdään uutta liiketoimintaa? (tekstitetty tallenne, SeAMKin ja Luken kanavilla) Tilaisuuden materiaali

  18.12.2023 Keskeiset päätökset dataosuuskunnan perustamisessa, PI-johtamiskoulun toimitusjohtaja Pauli Keränen kertoi, mitä päätöksiä osuuskunnan perustamisen yhteydessä tulee tehdä menestyksekkään toiminnan käynnistämiseksi. (tekstitetty tallenne Luken ja SeAMkin youtube -kanavilla) Tilaisuuden materiaali

  13.3.2024 Yhteisöllinen datanhallinta uuden liiketoiminnan mahdollistajana -webinaariin ja keskustelu (tekstitetty tallenne tulossa toukokuun alussa)

  Messut yms. osallistumiset

  27.01.2023 –28.01.2023 Dataosuuskunta -hanketta esiteltiin SARKA -messuilla Seinäjoen ammattikorkeakoulun osastolla. Esittelijänä hankkeen tutkija SeAMKista Jussi Ylinen.

  7.6.2023 Agriventure2023, klo 15 – 15.45 ÄlyAgri – Maatalousyrittäjän data, kenen se on?, keskustelijana Pasi Suomi

  6-7.7.2023 Osallistuimme OKRA-maatalousnäyttelyyn klo 9-17. Olemme Luken osastolla nro 62 Okran sisähallissa (F). Terhi Latvala esitteli torstaina 6.7.2023 hankkeen asiantuntijahaastatteluiden näkemyksiä maatalouden dataekosysteemistä ja sen mahdollisuuksista. Perjantaina Pasi Suomi jatkoi esittelyä ja oli haastateltavana MMM:n osastolla klo 12.30 ’Mitä on yhteisöllinen datan hallinta?’

  10-11.1.2024 Maataloustieteen Päivät 2024 posteriesitys, Terhi Latvala, abstrakti pdf-sivu 275

  13.2.2024 Tuottajaorganisaatiot: Tuottajaorganisaatioiden tapaaminen Tampereella, Pasi Suomi, Jaana Sinipuro ja Liisa Pesonen kertoivat maatalouden data-asioiden uusimmista tuulista. Keskustelua juonsi ViljaTavastian Eero Kovero

  16.3.2024 Markkinapäivä TransFarm – Viljatavastia, Markkinapäivä Hampputehtaalla, Pasi Suomi esitti ’Verkostoitunut toimintatapa ja datatalous maataloudessa’ tilaisuudessa tuottajille

 • Materiaalit

  Hankkeessa julkaistut materiaalit, artikkelit, blogit yms.

  Lehtijutut

  ’Dataosuuskunta pitäisi viljelijän puolta – maatilojen datasta povataan uutta tulonlähdettä, mutta heikko neuvotteluasema uhkaa yksittäistä tuottajaa’, 2.2.2023, Pasi Suomi Luonnonvarakeskus.

  ”Maatalousyritysten dataosuuskunta on yksi mahdollinen ratkaisu alkutuotannosta saatavan datan hallintaan ja jatkojalostamiseen”, Suomi sanoo. Dataosuuskunnassa tai tuottajaorganisaatiossa jokaisella tuottajalla olisi oma data hallussaan ja he luvittaisivat dataansa yhteisesti sovituilla tavoilla osuuskunnan yhteiseen käyttöön. Osuuskunta voi muodostaa isoja tietoeriä, joita voidaan tarjota elintarviketeollisuudelle tai esimerkiksi vientitoimijoille. Muutokseen lähdettäessä on ymmärrettävä kansainvälinen kehitys ja maatalouden digitalisaation tuomat mahdollisuudet, Suomi sanoo.

  Lue koko artikkeli Maaseudun Tulevaisuudesta (vain tilaajille)

  Maaseudun Tulevaisuus 17.6.2023

  ’Maatalouden menestysresepti: Viljelijöille lisää keskinäistä yhteistyötä – riskienhallintaa, ennakointia ja markkinaosaamista on terästettävä’.

  Maatalouden datasta povataan viljelijöille tulojen lähdettä tulevaisuudessa. Miten tiedolla voi tehdä rahaa? Dataan perustuva ruuan jäljitettävyys ja tuotetieto alkutuotannosta lähtien tuovat kilpailuetua vientimarkkinoilla, sanoo erikoistutkija Terhi Latvala.

  Sen avulla voidaan valmistaa lisäarvotuotteita, mikä hyödyttää koko ketjua, myös viljelijää. Lukessa visioidaan tuottajien dataosuuskuntia. Silloin viljelijä ei jäisi yksin neuvottelemaan suurten pelurien kanssa. Dataosuuskunnassa jokaisella tuottajalla olisi oma data hallussaan ja he luvittaisivat dataansa yhteisesti sovituilla tavoilla osuuskunnan yhteiseen käyttöön. Osuuskunta voi muodostaa isoja tietoeriä, joita voidaan tarjota elintarviketeollisuudelle tai esimerkiksi vientitoimijoille.

  Lue koko artikkeli Maaseudun Tulevaisuudesta (vain tilaajille)

  Automaatioväylä: Ruokaketjun datasato odottaa korjaajaansa

  Datasta on kehittymästä maatalousyrittäjille samanlainen arvokas hyödyke kuin maito tai kaura. Sitä luvitetaan palvelutuottajille, jotka tarjoavat maatalouden jalostettua ja rikastettua dataa palveluina asiakkailleen…. , Kirjoittaja Jukko Nortio, 14.12.2023 Automaatioväylä -lehteen

  Dataosuuskunnat vahvistavat tuottajien asemaa, kirjoitukseen haastateltu Terhi Latvala, Luke

  Maataloustuottajat selvittävät dataosuuskunnassaan, mitä dataa he voivat tarjota markkinoille, kenelle dataa tarjotaan nyt ja tulevaisuudessa ja millä ehdoilla dataa toimitetaan ja miten datan arvoa voidaan nostaa…. Kirjoittaja Jukko Nortio, 14.12.2023 Automaatioväylä -lehteen

  Artikkelit

  Kirjoittajat: Katariina Pussi, Pasi Suomi, Liisa Pesonen ja Terhi Latvala

  Vuonna 2030 maatalousyrittäjän toimintamallin ennakoidaan perustuvan yhä enemmän tuotannon ohella myös tuotannosta syntyvään dataan ja sen hallintaan. Erilaisten digitaalisten ratkaisujen lisääntyessä, dataa kerätään maatiloilla entistä enemmän. Älymaatalous, eli digitaalisten järjestelmien ja työkalujen hyödyntäminen maatilan johtamiseksi ja sen toiminnan perustamiseksi dataan ja tietoon, on käsitteenä jo monelle tuttu. Älymaatalouden tiekartan visiossa maatilayritykset tunnistavat olevansa osa datatalouden ekosysteemiä, jossa toimintaympäristöön luodaan yhteistä tilannetietoisuutta ja ennakoitavuutta datan avulla.

  Älymaatalouteen perehtyminen kiinnostaa enenevässä määrin erityisesti nuoria viljelijöitä, jotka haluavat tehdä työtä ympäristön parhaaksi ja todentaa työnsä vaikutukset datalla.

  Lue koko kirjoitus Maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsauksen 2023 Erityisteemoista sivulta 76 lähtien.

  Blogit ja puheenvuorot

  Maatalouden data-avaruuden äärellä

  Epanet -blogi ja Puheenvuoro on julkaistu Ilkka-Pohjalainen -lehdessä 28.11.2022 Terhi Latvala.

  Ruutuvihosta maatilojen yhteisölliseen datanjakoon

  Epanet -blogi ja Puheenvuoro on julkaistu Ilkka-Pohjalainen -lehdessä 26.3.2023 Terhi Latvala.

  Datatalous tulee osaksi kestävää ja menestyvää maataloutta

  @seamk -verkkolehdessä  31.03.2023 ja SeAMKin Uutiset -sivulla 11.04.2023 Jussi Ylinen.

  Dataosuuskunnan liiketoimintamalli herätti aktiivista ajatuksenvaihtoa

  @seamk -verkkolehdessä  14.12.2023 ja SeAMKin Uutiset -sivulla 17.11.2023 Jussi Ylinen.

  Dataosuuskunta-hanke kartoittaa viljelijöiden dataosaamista kyselyllä

  SeAMKin Uutiset -sivulla 26.3.2024, Jussi Ylinen.

  Dataosuuskunnan perustamisen monet kysymykset

  @seamk -verkkolehdessä 2.4.2024 ja SeAMKin Uutiset -sivuilla 12.4.2023 Jussi Ylinen.

Hanketiedot

 • Hankkeen nimi: Lisäarvoa maatilayrityksille datasta ja sen hallinnasta: dataosuuskunnan merkitys ja konseptin luominen yhteistyössä maatilayritysten kanssa.
 • Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 (siirtymäkausi 2021 – 2022).
 • Kokonaisbudjetti: 286 000 € (tukitaso 100 %), josta EU:n osuus 120 120 € ja Suomen valtion osuus 165 880 €.
 • Aikataulu: 1.11.2022 – 31.12.2024.
 • Toteuttajat: Päätoteuttajana Luonnonvarakeskus, osatoteuttajana Seinäjoen Ammattikorkeakoulu.

Hankkeen kuvaus

Tulevaisuuden alkutuotanto muodostuu sekä tuotteista että siihen liitetystä datasta ja sen tuomasta arvonlisästä. Arvonlisän jakautuminen reilulla tavalla kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden välillä on yksi suurimmista haasteista toimialalla. Maatalousyritysten rooli elintarvikeketjun datalähteenä on jo nyt merkittävä. Tuotannosta kertyvä data ja sen parempi hyödyntäminen edistävät hiilineutraalisuuteen liittyviä ratkaisuja. Ilman alkutuotannon dataa ei pystytä luotettavasti määrittämään ympäristöjalanjälkeä, tuotekohtaista paikkatietoa tai saada selville tuottamiseen käytettyjen lannoitteiden tai kasvinsuojeluaineiden määriä. Siten varsinaisen tuotannon ohella maatalousyrityksillä olisi potentiaalia toimia laajemmassakin roolissa hiilineutraaliuteen ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyvien ratkaisujen edistäjänä.

Alkutuotannossa syntyvän datan jalostaminen informaatioksi ja edelleen tiedoksi mahdollistaa koko ketjussa muodostuvan arvonnousun, mutta tuottaja on jäämässä tässä kehityksessä seuraajan rooliin eikä aktiiviseksi osaksi muutosta. Tarvitaan toimivat mallit siihen, miten datan tuottama arvonlisä jakaantuu reilulla tavalla datan jakamiseen osallistuneiden kesken. Oikein hyödynnettynä digitalisaatio ja datatalous mahdollistavat niin alkutuotannolle kuin laajemmin ilmastoneutraliuuteen tähtäävälle yhteiskunnalle monia hyötyjä.

Maatalousyritysten dataosuuskunta on tulevaisuuden ratkaisu alkutuotannosta saatavan datan hallintaan ja jatkojalostamiseen. Dataosuuskunta mahdollistaa laajemmat hartiat käydä neuvotteluita eri toimijoiden kanssa, sekä asettaa alkutuotannon tasavertaisempaan asemaan teollisuuden ja kaupan kanssa. Haasteet dataosuuskunnan perustamisessa ovat suuria, mutta tarve on ilmeinen. Dataosuuskunnan on määritettävä uudessa lainsäädännön muokkaamassa toimintaympäristössä, mikä datan hallinnassa (datan tuottaminen, jalostaminen, hyödyntäminen, kustannustehokas datansiirto) on sen omaa tehtävää ja mikä näistä tarjotaan ruokaverkoston muille toimijoille ja millä ehdoilla. Ilman alkutuotannon vahvaa neuvotteluasemaa on suuri riski sille, että maatalouden datasta saatava hyöty jää ketjun yläpäähän ja niille toimijoille, joilla on parhaat resurssit tiedon hyödyntämiseen.

Tavoitteet

 • Valtakunnallinen viljelijöiden verkostoituminen digitaalisen yhteiskehittämisen parissa.
 • Kehitetään uusia dataliiketoimintamahdollisuuksia maatalousyrityksille ja dataosuuskunnalle.
 • Luodaan käsikirja maatalouden dataosuuskunnan periaatteista
 • Mahdollistetaan käsikirjan käyttöönotto rakentamalla digitalouden toimintamallia maatalouden toimintaympäristössä ja kehitetään koulutusohjelmia maatilayrittäjille.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat maatalousyrittäjät ja erityisesti dataa tuottavat ja sen hallintaan opastusta tarvitsevat maatilat. Lisäksi kohderyhminä ovat maatalouden ja ruokajärjestelmän data-avaruutta rakentavat toimijat.

Toimenpiteet

Hankkeella on neljä työpakettia:

 • Työpaketti 1:ssä muodostetaan kansallinen maatalousyrittäjäverkosto hyödyntäen olemassa olevia maatalousyrittäjien yhteisöjä ja muita viljelijäverkostoja. Aktivoinnissa hyödynnetään AgriHubi-verkkoalustaa. Verkostojen edustajat ovat tiiviisti yhteistyössä hankkeen tutkijaryhmän kanssa ja toimivat linkkinä tutkijaryhmän ja laajemman yhteisön toimijoiden välillä. Yhteisöjen edustajat tiedottavat aktiivisesti hankkeen tuloksista oman verkostonsa sisällä. Työpaketissa toteutetaan myös asinatuntijahaastatteluja, joiden avulla muodostetaan kuva ruokajärjestelmän muiden toimijoiden odotuksista dataosuuskuntia kohtaan.
 • Työpaketti 2:ssa verkostot kehittävät yhdessä tutkijaryhmän kanssa dataosuuskunnan toimintamalleja työpajoissa. Työpajoissa jaetaan ajatuksia ja kokemuksia, haetaan osuuskuntamalleja ja luodaan valittujen mallien ympärille toimivimpia ratkaisuja dataliiketoiminnalle.
 • Työpaketti 3:ssa valmistellaan osuustoimintaan, digitaaliseen liiketoimintaosaamiseen ja älykkäisiin ratkaisuihin liittyvää koulutusta, joka valmistaa  maatalousyrittäjiä uuteen toimintamalliin ja -kulttuuriin. Koulutus tapahtuu AgriHubin verkostoalustaa hyödyntäen.
 • Työpaketti 4:ssä luodaan dataosuuskunnan perustamiseksi käsikirja, joka koostuu yleis- ja analyysiosasta. Yleisosa koostuu mm. osuuskuntamuotoisen liiketoiminnan perusperiaatteista, reilun datatalouden pelisäännöistä, digitaalisesta toimintamallista yrityksissä, EU:n datalainsäädännöstä sekä dataliiketoimintaan liittyvästä juridiikasta. Käsikirjan analyysiosa muodostuu hankkeen aikana työpajoissa ja ydinryhmän tuotoksina. Osio koostuu mm. osaamistarpeiden kuvauksista, dataosuuskunnan säännöistä, menestyskonseptien kuvauksista sekä asiantuntijoiden ja sidosryhmien näkemyksistä sekä jatkotoimenpiteistä. Käsikirja evaluoidaan sekä hankkeen sisäisessä arviointiprosessissa että ulkopuolisia asiantuntijoita käyttäen.

Tulokset

Hankkeessa syntyy mm. seuraavia tuloksia:

 • Aktivoidaan maatalousyrittäjäverkosto ja valituissa verkostoissa selvitetään konkreettiset mahdollisuudet luoda datalle arvonnousua informaatioksi
 • Luodaan liiketoimintamallit maatilayritysten dataosuuskunnille
 • Koulutusmateriaali ja koulutukset maatilayritysten dataosuuskuntaan ja sen liiketoimintaan
 • Maatalousdataosuuskunnan perustamisen ja toiminnan dokumentoitu käsikirja
 • 5 kpl ydintyöpajoja, 4 kpl avointa työpajaa, 2 kpl koulutustilaisuuksia ja 2 kpl webinaareja

Lisätiedot

Jussi Ylinen

Projektipäällikkö

sähköposti

Jussi.Ylinen(a)seamk.fi

puhelin

+358408304003