Kestävä digitaalinen kaksoissiirtymä - SeAMK Projektit

Kestävä digitaalinen kaksoissiirtymä

Tarve

Kansallisen kaupunkistrategian mukaan kaupungit toimivat osaamisen ja innovaatiotoiminnan sekä yritystoiminnan kehittämisen alustoina. Kestävä digitaalinen kaksoissiirtymä -hankkeen (kattaa kaksi megatrendiä vihreän ja digitaalisen siirtymän) toimenpiteet vahvistavat Seinäjoen kaupunkiekosysteemin kehittymistä toimivaksi kokeilu- ja innovaatioympäristöksi. Hanke hyödyntää kaupunkilaisten, yritysten, tutkimusorganisaatioiden, kansallisten ja kansainvälisten verkostojen osaamista osana kehittämistoimenpiteitään. Toimenpiteet järjestetään kaikkia toimijoita osallistaen, jolloin kaikki voivat vaikuttaa kaupunkiekosysteemin muodostumiseen.

Tavoitteet

Alueen ruokajärjestelmän mukauttaminen kestävää kaksoissiirtymää tukien. Pilottien toteuttaminen ja kokeilukynnyksen mataloittaminen kaikille toimijoille. Hanke edistää oppilaitosten ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyötä. Lisäksi pyritään häivyttämään rajapintoja toimialojen välillä osallistaen monipuolisesti eri tyyppisiä yrityksiä. Käytännön esimerkkien avulla pyritään havainnollistamaan ja tuomaan yrityksille tietoon erilaisia digitaalisia ja teknologisia ratkaisuita, jotka tukevat kestävää ja vastuullista yritystoimintaa. Kestävän ruokajärjestelmän kehittäminen digitaalisten ratkaisuiden käyttöönoton ja kokeilun kautta. Uutuusarvona yrityksen/ tuotteen informaatio saavuttaa digitaalisten välineiden avulla paremmin kuluttajan osallistaen molempia osapuolia tekemään vastuullisia valintoja.

Toimenpiteet

Hanke koostuu neljästä työpaketista. Ensimmäisessä työpaketissa luodaan kestävän digitaalisen kaksoissiirtymän nykytilan analyysi ja etenemissuunnitelma Seinäjoen kaupunkiekosysteemille. Toisessa työpaketissa tunnistetaan kohteet, joihin kaupunkiekosysteemialueen pk-yritykset tarvitsevat tukea arvioidessaan edistyneiden teknologioiden soveltuvuutta omaan toimintaansa. Kansallisista ja kansainvälisistä verkostoista haetaan best practices -käytänteitä, jotka ovat siirrettävissä Seinäjoen innovaatioekosysteemiin. Seuraavassa työpaketissa esitetään ja pilotoidaan aikaisempien työpakettien tuloksia osallistavin menetelmin järjestämällä teemaviikkoja ja muita pilotointitapahtumia. Neljäs työpaketti koostuu aktiivisesta viestinnästä useilla eri kanavilla ja hankkeen hallinnosta.

Hankkeen tuloksena Seinäjoen kaupunkiekosysteemi kehittyy toimivana kokeilu- ja innovaatioympäristönä, joka hyödyntää innovatiivisesti Seinäjoen seudun vahvuuksia osana kestävää digitaalista kaksoissiirtymää. Hanke rakentaa ja syventää uusia ja olemassa olevia verkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti. Kokonaisuutena hankkeen toimenpiteet ovat kansalaisten, yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja kolmannen sektorin hyödynnettävissä.

Kohderyhmä

Seinäjoen kaupunkiekosysteeminalueella toimivat pienet ja keskisuuret elintarvike-, logistiikka-, teknologia-alan ja valmistavan teollisuuden yritykset. Lisäksi digitaalisen kaksoissiirtymän parissa työskentelevät pk-yritykset, organisaatiot ja tutkimuslaitokset. Välillinen kohderyhmä on Seinäjoen kaupunkiseudun asukkaat ja alan opiskelijat eri koulutustasoilla.

Tulokset

Nykytilan analyysi alueen digitaalisuus ja teknologia-asteesta. Lisäksi teemaviikkojen, pilotointien, työpajojen, sekä keskustelutilaisuuden materiaalit jäävät toimijoiden käyttöön tapahtumien jälkeen.

Hanketiedot

Hankeaika  1.8.2023-30.9.2025

Rahoitus      EAKR (60%), Seinäjoen kaupunkiekosysteemi sopimus (20%) ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu (20%)

Budjetti        217 011€

Toteuttaja    Seinäjoen Ammattikorkeakoulu

Lisätietoa

Henkilökuva.

Merja Saari

Projektipäällikkö

sähköposti

Merja.Saari(a)seamk.fi

puhelin

+358408302033

Henkilökuva.

Jasmine Laitila

Asiantuntija, tki

sähköposti

Jasmine.Laitila(a)seamk.fi

puhelin

+358408304012