Kestävä digitaalinen kaksoissiirtymä - SeAMK Projektit

Kestävä digitaalinen kaksoissiirtymä

Hanketiedot

Hankeaika  1.6.2023-30.9.2025

Rahoitus      EAKR (60%), Seinäjoen kaupunkiekosysteemi sopimus (20%) ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu (20%)

Budjetti        217 011€

Toteuttaja    Seinäjoen Ammattikorkeakoulu

Tarve

Kansallisen kaupunkistrategian mukaan kaupungit toimivat osaamisen ja innovaatiotoiminnan sekä yritystoiminnan kehittämisen alustoina. Kestävä digitaalinen kaksoissiirtymä -hankkeen (kattaa kaksi megatrendiä vihreän ja digitaalisen siirtymän) toimenpiteet vahvistavat Seinäjoen kaupunkiekosysteemin kehittymistä toimivaksi kokeilu- ja innovaatioympäristöksi. Hanke hyödyntää kaupunkilaisten, yritysten, tutkimusorganisaatioiden, kansallisten ja kansainvälisten verkostojen osaamista osana kehittämistoimenpiteitään. Toimenpiteet järjestetään kaikkia toimijoita osallistaen, jolloin kaikki voivat vaikuttaa kaupunkiekosysteemin muodostumiseen.

Tavoitteet

Alueen ruokajärjestelmän mukauttaminen kestävää kaksoissiirtymää tukien. Pilottien toteuttaminen ja kokeilukynnyksen mataloittaminen kaikille toimijoille. Hanke edistää oppilaitosten ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyötä. Lisäksi pyritään häivyttämään rajapintoja toimialojen välillä osallistaen monipuolisesti eri tyyppisiä yrityksiä. Käytännön esimerkkien avulla pyritään havainnollistamaan ja tuomaan yrityksille tietoon erilaisia digitaalisia ja teknologisia ratkaisuita, jotka tukevat kestävää ja vastuullista yritystoimintaa. Kestävän ruokajärjestelmän kehittäminen digitaalisten ratkaisuiden käyttöönoton ja kokeilun kautta. Uutuusarvona yrityksen/ tuotteen informaatio saavuttaa digitaalisten välineiden avulla paremmin kuluttajan osallistaen molempia osapuolia tekemään vastuullisia valintoja.

Toimenpiteet

Hanke koostuu neljästä työpaketista. Ensimmäisessä työpaketissa luodaan kestävän digitaalisen kaksoissiirtymän nykytilan analyysi ja etenemissuunnitelma Seinäjoen kaupunkiekosysteemille. Toisessa työpaketissa tunnistetaan kohteet, joihin kaupunkiekosysteemialueen pk-yritykset tarvitsevat tukea arvioidessaan edistyneiden teknologioiden soveltuvuutta omaan toimintaansa. Kansallisista ja kansainvälisistä verkostoista haetaan best practices -käytänteitä, jotka ovat siirrettävissä Seinäjoen innovaatioekosysteemiin. Seuraavassa työpaketissa esitetään ja pilotoidaan aikaisempien työpakettien tuloksia osallistavin menetelmin järjestämällä teemaviikkoja ja muita pilotointitapahtumia. Neljäs työpaketti koostuu aktiivisesta viestinnästä useilla eri kanavilla ja hankkeen hallinnosta.

Hankkeen tuloksena Seinäjoen kaupunkiekosysteemi kehittyy toimivana kokeilu- ja innovaatioympäristönä, joka hyödyntää innovatiivisesti Seinäjoen seudun vahvuuksia osana kestävää digitaalista kaksoissiirtymää. Hanke rakentaa ja syventää uusia ja olemassa olevia verkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti. Kokonaisuutena hankkeen toimenpiteet ovat kansalaisten, yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja kolmannen sektorin hyödynnettävissä.

Kohderyhmä

Seinäjoen kaupunkiekosysteeminalueella toimivat pienet ja keskisuuret elintarvike-, logistiikka-, teknologia-alan ja valmistavan teollisuuden yritykset. Lisäksi digitaalisen kaksoissiirtymän parissa työskentelevät pk-yritykset, organisaatiot ja tutkimuslaitokset. Välillinen kohderyhmä on Seinäjoen kaupunkiseudun asukkaat ja alan opiskelijat eri koulutustasoilla.

Tulokset

Nykytilan analyysi alueen digitaalisuus ja teknologia-asteesta. Lisäksi teemaviikkojen, pilotointien, työpajojen, sekä keskustelutilaisuuden materiaalit jäävät toimijoiden käyttöön tapahtumien jälkeen.

Tulevat tapahtumat:

 

Tehoa tuotantoon robotiikalla

Tule mukaan 28.9.2023, klo. 14.30-16.00 järjestettävään keskustelutilaisuuteen, missä käsittelemme robotiikan ja etenkin cobottien kehitysmahdollisuuksia teollisuudessa. Tapahtumassa keskustelemassa Annemari Hahto Linseediltä ja Tuomas Paloviita Kometokselta. Kutsumme teidät mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan tuotannon tehostamisesta robotiikan näkökulmasta.

Tilaisuus järjestetään paikan päällä SeAMK:ssa (SeAMK, Frami F, F209, Kampusranta 9).

Ohjelma:

14:30-14:45
Linseed yritysesittely “Nyt ja tulevaisuudessa”, Annemari Hahto
14:45-15:00
Kometoksen yritysesittely “Räätälöidyt ratkaisut”, Tuomas Paloviita
15:00-15:20
Yhteistyörobotit- Ruokaturvallisuus ja tuottavuus, Margit Närvä, SeAMK
15:20-15:45
Keskustelu “Cobotista apua pakkauslinjastoon”, Annemari Hahto ja Tuomas Paloviita
15:45-16:00 Kysymykset ja yhteenveto

 Ilmoittaudu tapahtumaan tästä!

Tapahtuma järjestetään suomeksi. Järjestäjät pidättävät oikeuden ohjelmamuutoksiin.

SeAMK-Verkkolehti

Kestävä digitaalinen kaksoissiirtymä -hanke starttasi SeAMKissa (30.8.2023)

Uutiskirje

Uutiskirjeeseen

Tapahtumat

Lisää tapahtumia

Lisätietoa

Vaaleahiuksinen nainen seisoo toinen käsi lanteilla.

Merja Mäkipelkola

Projektipäällikkö

sähköposti

Merja.Makipelkola(a)seamk.fi

puhelin

+358408302033

Henkilökuva.

Jasmine Laitila

Asiantuntija, tki

sähköposti

Jasmine.Laitila(a)seamk.fi

puhelin

+358408304012