Yhteiskehittämisellä innovaatioita - SOTE Living Lab - SeAMK Projektit

Yhteiskehittämisellä innovaatioita - SOTE Living Lab

Mikä SOTE Living Lab -hanke?

Hankkeen tavoitteet

Yhteiskehittämisellä innovaatioita – SOTE Living Lab -hankkeessa luodaan prosessimalli teknologiayritysten sekä sosiaali- ja terveysalan yritysten, julkisten toimijoiden, järjestöjen, korkeakoulun ja kansalaisten väliselle hyvinvointi-, sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteiskehittämiselle. Hankkeen tavoitteena on ympäristöistä tunnetun kansallisen ja kansainvälisen osaekosysteemin kehittäminen. Hankkeella lisätään kansainvälisen tiedon ja hyvien käytäntöjen hyödyntämistä ja yhteistyötä poikkeusolojen jälkeisessä palveluiden kehittämisessä.

Hankkeessa tavoitellaan laajaa toimijaverkostoa, joka yhdessä toimien luo ratkaisuja kompleksisten ja haastavien ilmiöiden ymmärtämiseen sekä uusien ratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen. SeAMKin SOTE Living Lab- toiminnassa halutaan saada aikaan toimintamalli, jossa alueen eri toimijat voivat optimaalisesti hyötyä kehittämiskumppanuudesta.

Tulokset

Hankkeen tuloksena on vahva kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu innovointi- ja kehittämisympäristö, jonka toiminta on systemaattista ja alueen yrityksiä hyödyttävää.

Kohderyhmä

Pääasiallisena kohderyhmänä ovat sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluja tarjoavat yritykset sekä teknologiaa ja teknologisia ratkaisuja tarjoavat yritykset. Välillisesti hankkeen tuloksista hyötyvät maakunta, alueen kunnat ja kuntayhtymät, asukkaat ja palveluiden käyttäjät, järjestöt, SeAMKin opiskelijat ja työntekijät.

Aikataulu: 1.9.2021-31.8.2023

Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)

Projektin julkinen rahoitus yhteensä: 213 852 euroa

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

Hankkeen tuottama etäohjausopas:

Opas videovälitteisen etäohjauksen toteuttamiseen hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalalla

Tutustu julkaisuihimme:

Luonto hyvinvoinnin edistäjänä

Etäpalvelut koronapandemiasta toipumisen tueksi sosiaali- ja terveysalalla – vaikutukset hoitovelan keventämiseen

Virtuaalitodellisuus hoitotyön opetuksen tukena – VR-työpajoja opettajille ja alueen yrityksille

 

Etäohjauksen ja sisällöntuoton työpajoissa käytetty ideointipuu-menetelmä ja sen tuotos

Ideointipuu etäohjauksen ja sisällöntuoton työpajoissa

Digipalvelut kylille -illassa käytetty ideointipuu-menetelmä ja sen tuotos

Ideointipuu Digipalvelut kylille -illassa

Seuraa meitä somessa

Lisätiedot

Marika Kääriäinen

Suunnittelija, hyvinvointipalvelut

sähköposti

Marika.Kaariainen(a)seamk.fi

puhelin

+358408300393

Parrakas henkilö seisoo musta huppari päällä.

Arttu Mustajärvi

Asiantuntija, tki

sähköposti

Arttu.Mustajarvi(a)seamk.fi

puhelin

+358503823330

k5001092

Asiantuntija, tki

sähköposti

Sonja.Lammi(a)seamk.fi

puhelin

+358408302038

Henkilö hymyilee.

Sami Perälä

Kehittämispäällikkö, hyvinvointiteknologia

sähköposti

Sami.Perala(a)seamk.fi

puhelin

+358408300320