Skills4CMT - SeAMK Projektit

Skills4CMT

Sector-specific skills development in Coastal and Maritime Tourism

Hanketiedot

 • Toteutusaika: 1.11.2020-30.6.2023
 • Partnerit: SAMK (FI, koordinaattori), Vidzemes Augstskola (LV), Stichting HZUniversity of Applied Sciences (NL), Tartu Ulikool (EE), Dundalk Institute of Technology (IE)
 • Budjetti: 387 964 € (SeAMKin osuus 55 900 €)
 • Rahoitus: ERASMUS + Strategic Partnership

Rannikko- ja merimatkailulla (CMT) on suuri merkitys Euroopan taloudessa, koska alan kilpailukyky on kestävän kasvun, työpaikkojen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden veturi. Rajoitettu tietoisuus erityisistä taitotarpeista, olemassa olevat ammattitaidon puutteet ja epäsuhta estävät ja rajoittavat alan kilpailukykyä. Siksi uusia alakohtaisia ​​opetussuunnitelmia ja innovatiivisia ammatillisen opetuksen muotoja olisi kehitettävä vastaamaan tietoja ja taitoja, joita tarvitaan alan työmarkkinoilla. Skills4CMT vastaa tähän.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on:

 • Lisätä ymmärrystä rannikko- ja merimatkailussa tarvittavista alakohtaisista taidoista profilomalla rannikko- ja merimatkailun kolme keskeistä ammattia.
 • Kehittää oppimistuloksiin suuntautunut opetussuunnitelma (20 ECTS) korkeakoulujen strategisen ja jäsennellyn yhteistyön vahvistamiseksi rannikko- ja merimatkailun koulutuksessa.
 • Lisätä innovatiivisten digitaalisten tekniikoiden, menetelmien ja työkalujen sekä avoimien opetusresurssien käyttöä rannikko- ja merimatkailun taitojen opetuksessa ja kehittämisessä.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä on nykyinen ja potentiaalinen työvoima, joka työskentelee rannikko- ja merimatkailussa Euroopan kylmien vesien alueilla – Itämeri, Pohjanmeri ja Atlantin valtameri. Muita edunsaajia ovat korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset sekä niiden opettajat, matkailuyrittäjät ja destinaatiotason organisaatiot. Skills4CMT-projekti stimuloi alueellista taloutta, työpaikkojen luomista ja säilyttämistä rannikkoyhteisöissä.

Workshopit keväällä 2023

Workshopeissa lisätään kestävän matkailun osaamista ja hyödynnetään Coastal and Maritime Tourism Sustainability Management -kurssin sisältöä.  Työpajat järjestetään Teamsissa. Ilmoittaudu mukaan itseäsi kiinnnostaviin työpajoihin!

Työpajojen teemat ja ajankohdat:

 • Ilmastonmuutos ja vähähiilisyys matkailualalla 15.2.2023 klo 9–12
 • Kestävä kehitys ja kiertotalous matkailussa 17.2.2023 klo 12–15
 • Matkailualan sertifikaatit ja ohjelmat 22.3.2023 klo 9–12
 • Matkailuyrityksen vastuullisuusviestintä 23.3.2023 klo 9–12

Ilmoittaudu mukaan työpajoihin täällä: https://link.webropol.com/s/skills4cmt. Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki viim. koulutusta edeltävänä päivänä. Tulostettava esite (pdf).

 

Lue lisää hankkeen omalta verkkosivulta »

 

Lisätiedot

Henkilö seisoo hieman sivuttain kameraan.

Sanna Jyllilä

Lehtori

erikoisala: Matkailuyrittäjyys, matkailututkimus, Green care

sähköposti

Sanna.Jyllila(a)seamk.fi

puhelin

+358408300400