Mobiili VR/AR tuotannossa - SeAMK Projektit

Mobiili VR/AR tuotannossa

Miten pk-yritys voi hyödyntää VR/AR -teknologiaa tuotannossa?

Tälle sivulle on kerätty erilaisia sovelluskohteita joissa VR / AR -teknologioita voidaan hyödyntää tuotannossa.

1. AR-sovellukset tuotannon apuna

Lisätyllä todellisuudella (AR) saadaan teknisiin dokumentteihin sisällytettyä erilaista informaatiota, jota muuten ei olisi mahdollista esittää paperilla. Tekniseen piirustukseen voidaan esimerkiksi liittää kappaleen 3D-malli, joka saadaan esiin AR-sovellluksen avulla piirustusta tutkiessa. Samaa ideaa voidaan soveltaa myös käyttöohjeisiin, jolloin loppuasiakkaalle voidaan havainnollistaa 3D-mallin avulla miltä valmis tuote näyttää. Näin kokoonpanosta saadaan informatiivisempaa ja loppukäyttäjän on helpompi hahmottaa lopputulos.