Hybridityö ja etätyö - SeAMK Projektit

Hybridityö ja etätyö

Blogi:

Joustavan työn hyödyntämismallit -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Keski-Suomen ELY-keskus sekä toteuttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Hybridityö tarkoittaa lähi- ja etätyön yhdistämistä. Etätyö on vakiintunut termi arkikielessä, kun työskennellään muualla kuin yrityksen toimipaikassa, yleisimmin kotona.

Etätyö edellyttää

  • luottamusta
  • selkeitä työn tavoitteita
  • esihenkilöltä aitoa kiinnostusta yksilöjohtamiseen, tavoitteiden asettamiseen ja säännölliseen vuorovaikutukseen

Kun asetetaan selkeät, mitattavat työn tavoitteet, esihenkilön ei tarvitse kontrolloida työntekijää, vaan valmentaa ja tukea tavoitteisiin pääsyssä. Etätyössä korostuu esihenkilön kyky pitää yllä säännöllistä vuorovaikutusta.

Hankkeessa haastateltiin kahdeksan edelläkävijäyritystä, joissa kaikissa sovellettiin eri asteisena etätyötä. Vähimmillään etätyötä oli mahdollista tehdä päivän viikossa, mikä perusteltiin kyseisessä yrityksessä tasapuolisella kohtelulla. Tässä yrityksessä ei sovellettu osasto- tai tiimikohtaisia sopimuksia, jotka monessa muussa yrityksessä oli käytössä ja koettiin henkilöstön keskuudessa reiluksi ratkaisuksi. Tuotantoon läheisesti liittyvissä toimihenkilötehtävissä etätyötä tehdään yleisesti vähemmän, koska työnjohdon työnkuvaan sisältyy mm. päivittäistä työn seurantaa ja laadunhallintaa. Erään yrityksen markkinointitiimi työskentelee neljänä päivänä etänä ja vain kerran viikossa toimistolla. Heille yhteinen toimistopäivä on tärkeä, jotta tiimihenki pysyy yllä.

Edelläkävijäyritysten vinkit:

  • laatikaa yhdessä yleiset kirjalliset etätyön ehdot, joihin kaikki sitoutuvat
  • sopikaa yhteiset toimistopäivät tiimihengen ylläpitämiseksi
  • toimistopäivinä kannattaa sosialisoitua: järjestäkää yhteinen palaveri, aamiainen, tiimikahvit, liikuntahetki tms.
  • hyödyntäkää Teamsia myös etäpäivien epävirallisiin tapaamisiin (esim. aamu- tai iltapäiväkahvit)