Kestävästi mukaan Ukrainan jälleenrakentamiseen -työpaja 11.3.2024

Kestävästi mukaan Ukrainan jälleenrakentamiseen -työpaja 11.3.2024

Blogi:

KIMORA-hankkeen ensimmäinen työpaja 11.3.2024 keskittyy selvittämään, miten Etelä-Pohjanmaan rakennusteollisuus voi kehittää ja kaupallistaa kestävän kehityksen sekä kiertotalouden mukaisia ratkaisuja Ukrainan jälleenrakentamiseen. Työpaja järjestetään Pollarin talolla Seinäjoen keskustassa klo 13–16. Ohjelmassa on ulkoministeriön Ukrainan jälleenrakentamisen erityisasiantuntija Henri Riihimäen puheenvuoro Ukrainaan suuntautuvien hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista, Ukraine Office ry:n esimerkit Ukrainassa jo käynnissä olevista jälleenrakennusprojekteista sekä markkinoille jalkautumisen vaiheista. KIMORA-hankkeen asiantuntijat esittelevät erityisesti jälleenrakentamisen ensivaiheeseen soveltuvan siirrettävän ja purettavan hirsirakennuksen konseptin. Tätä kokonaisuutta pääsemme myös yhdessä kehittämään eteenpäin työpajan aikana.

Ilmoittaudu 6.3.2024 mennessä mukaan työpajaan tästä: https://link.webropolsurveys.com/S/154545F12A7E307C

Ajatukset ovat jo jälleenrakentamisessa

Vaikka Ukrainan sota on edelleen käynnissä, katse on jo suunnattu Ukrainan jälleenrakentamiseen. Ukrainan, Maailmanpankin, Euroopan komission ja YK:n maaliskuussa 2023 tekemän arvion mukaan jälleenrakennustarpeet seuraavan 10 vuoden aikana tulevat olemaan lähes 400 miljardia euroa. Jälleenrakentamisen tavoitteena on paitsi korjata sodan aiheuttamat vahingot, myös luoda perusta kestävälle kasvulle ja kehitykselle, joka vahvistaa Ukrainan taloutta ja yhteiskuntaa pitkällä aikavälillä. Suomi aikoo osallistua Ukrainan jälleenrakentamiseen ottamalla tulevina vuosina osaa konkreettisiin jälleenrakennushankkeisiin, tukemalla Ukrainan suunnitellun EU-jäsenyyden vaatimia uudistustoimia sekä luomalla edellytyksiä suomalaisen yksityisen sektorin elinkeinotoimintaan Ukrainassa.

Jälleenrakennuksen mittakaava on suuri, ja onkin ensiarvoisen tärkeää, että toiminta on koko ajan tarvelähtöistä ja toteutetaan kestävän kehityksen mukaisesti. Nämä vaatimukset nousevat selkeästi esiin myös Ukrainan jälleenrakentamiseen varattujen varojen jakoperusteissa. Kun jälleenrakentamista tehdään, vanhaa ei vain korjata entiselleen, vaan tarkoitus on rakentaa aiempaa parempi yhteiskunta, joka vastaa moderneja kestävyystavoitteita. Jo nyt tiedetään, että jälleenrakennus tulee olemaan monin paikoin haastavaa, ja Ukrainan jälleenrakentamiseen tarvitaan laajaa kansainvälistä osaamista.

Suomalaista osaamista kaivataan laajalti

Suomalaisilla rakennusalan yrityksillä on paljon annettavaa monilla jälleenrakennuksen keskeisillä aloilla, kuten puhtaisiin teknologioihin ja energiantuotantoon siirtymisessä, energianjakelussa, tietoliikenneverkoissa, asuin- ja julkisrakentamisessa sekä infrastruktuuriprojekteissa. Tämä tekee suomalaisista yrityksistä hyviä kumppaneita Ukrainan kaltaiselle maalle, joka pyrkii uudelleenrakentamaan ja modernisoimaan infrastruktuuriaan ja talouttaan ja samalla monia liiketoimintamahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille. Haasteena kuitenkin on, ettei Ukraina ole kovinkaan tuttu markkina suomalaisille yrityksille.

Yrityksiä tukeva Team Finland -verkosto (TF) on avainasemassa Ukrainan jälleenrakennusmarkkinoiden avaamisessa suomalaisille yrityksille. Team Finlandin kautta neuvontaa tarjoavat muun muassa ulkoministeriö, Business Finland, Finnfund ja sen hallinnoima Finnpartnership, Finnvera sekä EastCham Finland sekä maakunnissa toimivat ELY-keskukset.

Ukrainan liiketoimintamahdollisuuksista syvemmin kiinnostunut yritys voi aloittaa kartoittamisen esimerkiksi Finnpartnershipin kautta, joka on kehitysrahoituslaitos Finnfundin hallinnoima ulkoministeriön liikekumppanuusohjelma, jonka avulla yritys voi etsiä asiakkaita ja liikekumppaneita, tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia ja luoda kauppasuhteita. Suomalaisyritykset voivat myös hyödyntää Finnpartnershipin tarjoamaa liikekumppanuus- ja investointivalmistelutukea Ukrainaan suuntautuvissa hankkeissa.

Yritykset voivat Ukrainaa koskevissa kysymyksissään hyödyntää ulkoministeriön Ukraina-neuvontapalvelua, joka noudattaa ns. yhden luukun -periaatetta. Yritykset voivat kaikissa Ukrainaan liittyvissä kyselyissään ottaa yhteyttä ukraine.recovery@gov.fi tai puhelinnumeron 0295 350 015 kautta.

 

Lähteet:

Ukrainan jälleenrakentaminen: Suomen kansallinen suunnitelma, 1. osa 1. osa: https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/ukrainan-jalleenrakentaminen-suomen-kansallinen-suunnitelma-1.-osa/35732

Ukraine Office ry kotisivu: https://fi.ukraineoffice.org/

Finnpartnership-ohjelma: finnpartnership.fi